Cenník povoleniek rok 2023 - podrobne

Stav členstva MsO Šaľa

Sumár úlovkov za rok 2022

Miestny rybolovný poriadok

Poukázanie 2 % z dane

Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov

OO SRZ SELICE - AKTUALITY

Detské preteky 3.6.2023

Obvodná organizácia SRZ v Seliciach usporiada detské rybárske preteky 3.6.2023. Podrobnejšie údaje si môžete prečítať tu.

Výročná členská schôdza

Výročná členská schôdza sa uskutoční 12. februára 2023 so začiatkom o 9.00 hod. t.j. v nedeľu v klubovni športového ihriska. Na schôdzi sa bude podávať občerstvenie. Predpokladané ukončenie schôdze bude o 11.30 hod.

Prenájom rybníka Kačató

Slovenský rybársky zväz, MsO Šaľa podal žiadosť na Obecný úrad v Seliciach o prenájom rybníka Kačató v katastri obce Selice. Podrobnejšie si zámer prenájmu môžete prečítať tu.

Predaj povoleniek pre rok 2023

Výdaj povoleniek sa uskutoční od 9.1.2023 do 31.5.2023, každý pondelok od 16.00 - 18.00 hod. a každú sobotu od 13.00 - 17.00 v bydlisku predsedu OO SRZ Selice t.j. ul. Vážska č.204. Členské treba zaplatiť najneskôr do 31.3.2023.

Cenník povoleniek na rok 2023

 • Dospelí zväzová......................................................................... 137 €
 • Dospelí miestna........................................................................... 87 €
 • Dôchodca alebo ženy - zväzová ............................................... 124 €
 • Dôchodca alebo ženy - miestna ................................................. 74 €
 • Mládež od 15 do 18 rokov - zväzová ........................................ 107 €
 • Mládež od 15 do 18 rokov - miestna .......................................... 57 €
 • Cenník pre novoprijatých členov alebo prestupujúcich,
  pre deti od 6 do 14 rokov a pre ZŤP si môžete pozrieť tu

 • Neodpracovaná brigáda 5 hodín ................................................ 30 €
 • Neodovzdaný prehľad ................................................................ 20 €

Detské preteky

Dňa 3.6.2023 t.j. v sobotu sa uskotočnia detské preteky na rybníku malý Bikáš od 9.00 do 12.00. Rybárske náčinie si majú so sebou doniesť v doprovode svojich rodičov alebo poverených zástupcov.

Bagrovanie rybníka

Výlov Bykáša

Tégláš 2010

Bikáš 1995

Retro foto

Webová stránka je v editačnom móde, práve sa vytvára.