rekonštrukcia okolia kultúrneho domu, výmena zámkovej dlažby