Faktúry v roku 2013

Číslo faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ Účel Suma Stiahnuť
1/2013
2.1.2013
ELIM - ELEKTRO s.r.o.
elektromateriál
156,42 €
2/2013
3.1.2013
IMPROST s.r.o.
za Obecné noviny
52,00 €
3/2013
4.1.2013
Ajfa + avis s.r.o.
predplatné za publikáciu
49,50 €
4/2013
9.1.2013
PD Progres Selice
stravné lístky
97,50 €
5/2013
9.1.2013
Dezider Kulacs
zemné a výkopové práce
2 752,58 €
6/2013
9.1.2013
T-COM
telefónne poplatky
228,59 €
7/2013
9.1.2013
T-COM
telefónne poplatky
34,58 €
8/2013
9.1.2013
T-COM
telefónne poplatky
17,14 €
9/2013
9.1.2013
T-COM
telefónne poplatky
18,47 €
10/2013
11.1.2013
ZSE Energia, a. s.
nedoplatok
21,36 €
11/2013
11.1.2013
ZSE Energia, a. s.
nedoplatok
201,72 €
12/2013
14.1.2013
COOP Jednota Galanta
za dodaný tovar
17,73 €
13/2013
15.1.2013
ZSE Energia, a. s.
dodanie tovaru a služby
164,57 €
14/2013
15.1.2013
Západoslov. vodárenská spoločnosť, a. s.
vodné, stočné
472,04 €
15/2013
15.1.2013
Softof
prírička matrikára
16,70 €
16/2013
15.1.2013
Orange
telefónne poplatky
96,82 €
17/2013
15.1.2013
Orange
telefónne poplatky
17,09 €
18/2013
15.1.2013
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
časopis
11,30 €
19/2013
17.1.2013
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
príprava údajov
27,00 €
20/2013
17.1.2013
ille
hygienické potreby
98,23 €
21/2013
17.1.2013
Brantner Nové Zámky s.r.o.
zber separovaného odpadu
3 181,64 €
22/2013
18.1.2013
ZSE Energia, a. s.
dodanie tovaru a služby
25,55 €
23/2013
18.1.2013
ZSE Energia, a. s.
dodanie tovaru a služby
67,41 €
24/2013
18.1.2013
ZSE Energia, a. s.
dodanie tovaru a služby
68,40 €
25/2013
18.1.2013
ZSE Energia, a. s.
dodanie tovaru a služby
1 695,72 €
26/2013
18.1.2013
ZSE Energia, a. s.
dodanie tovaru a služby
484,12 €
27/2013
18.1.2013
Energie 2
dodávka plynu
1 518,00 €
28/2013
22.1.2013
COOP Jednota Galanta
za dodaný tovar
16,45 €
29/2013
22.1.2013
M & L spol. s r.o.
elektro materiál
32,17 €
30/2013
24.1.2013
Janette Marcyibál CONNECT
kancelárske potreby
87,59 €
31/2013
31.1.2013
Ján Polčan - ADASTAV PLUS
stavebný materiál
191,02 €
32/2013
31.1.2013
ELIM - ELEKTRO
elektro materiál
574,06 €
33/2013
5.2.2013
COOP Jednota Galanta
za dodaný tovar
23,63 €
34/2013
5.2.2013
ZOO Divízia, s.r.o.
za predané obedy
211,38 €
35/2013
7.2.2013
T-COM
telefónne poplatky
42,64 €
36/2013
7.2.2013
T-COM
telefónne poplatky
19,06 €
37/2013
7.2.2013
T-COM
telefónne poplatky
18,47 €
38/2013
7.2.2013
T-COM
telefónne poplatky
237,70 €
39/2013
8.2.2013
SOZA
autorská odmena
14,28 €
40/2013
8.2.2013
SGNET s.r.o.
pripojenie na internet
13,24 €
41/2013
8.2.2013
ZSE Energia, a. s.
dodanie tovaru a služby
1 857,08 €
42/2013
11.2.2013
Západoslov. vodárenská spoločnosť, a. s.
vodné, stočné
389,80 €
43/2013
11.2.2013
ZOO Divízia, s.r.o.
za stravné lístky
975,60 €
44/2013
12.2.2013
COOP Jednota Galanta
za dodaný tovar
18,97 €
45/2013
13.2.2013
Brantner Nové Zámky s.r.o.
zber separovaného odpadu
2 623,68 €
46/2013
18.2.2013
Orange
telefónne poplatky
96,82 €
47/2013
21.2.2013
COOP Jednota Galanta
za dodaný tovar
25,10 €
48/2013
21.2.2013
Janette Marcyibál CONNECT
kancelárske potreby
30,76 €
49/2013
25.2.2013
Jozef Szabó
zariaďovací materiál a radiátory
1 180,00 €
50/2013
25.2.2013
MONTUNION
stavebný materál
804,00 €
51/2013
25.2.2013
Štefan Mészáros
montážne práce rozvodov vody
1 390,00 €
52/2013
27.2.2013
Sabrina Modelle, s.r.o.
uniformy pre OP
1 769,64 €
53/2013
28.2.2013
EKTEK s.r.o.
router
41,23 €
54/2013
1.3.2013
SODEXO PASS SR, s.r.o.
gastro pass
921,60 €
55/2013
4.3.2013
ZOO Divízia, s.r.o.
za obedy
208,13 €
56/2013
5.3.2013
PORADCA s.r.o.
Zákonník práce
8,90 €
57/2013
5.3.2013
EKTEK s.r.o.
údržba PC
34,00 €
58/2013
6.3.2013
Ján Polčan - ADASTAV PLUS
povar podľa objednávky
105,15 €
59/2013
6.3.2013
ELIM - ELEKTRO
elektro materiál
82,70 €
60/2013
7.3.2013
T-COM
telefónne poplatky
220,09 €
61/2013
7.3.2013
T-COM
telefónne poplatky
19,06 €
62/2013
7.3.2013
T-COM
telefónne poplatky
42,56 €
63/2013
7.3.2013
T-COM
telefónne poplatky
18,47 €
64/2013
8.3.2013
Západoslov. vodárenská spoločnosť, a. s.
vodné, stočné
11,36 €
65/2013
11.3.2013
Petit Press, a.s.
Nitrianske noviny
207,36 €
66/2013
11.3.2013
Mirosla Šmida - Stolárstvo
výroba a montáž okien
1 665,60 €
67/2013
11.3.2013
ZSE Energia, a. s.
dodanie tovaru a služby
1 857,08 €
68/2013
11.3.2013
SGNET s.r.o.
pripojenie na internet
13,24 €
69/2013
11.3.2013
EKTEK s.r.o.
údržba PC
73,80 €
70/2013
12.3.2013
AAAGEODET s.r.o.
geometrický plán
247,00 €
71/2013
12.3.2013
COOP Jednota Galanta
za dodaný tovar
19,08 €
72/2013
12.3.2013
FriTom International. s.r.o.
predplatné na noviny
100,08 €
73/2013
13.3.2013
Gabriel Inányi
práce na plynových spotrebičoch
420,00 €
74/2013
13.3.2013
Západoslov. vodárenská spoločnosť, a. s.
vodné, stočné
365,69 €
75/2013
13.3.2013
Brantner Nové Zámky s.r.o.
zber separovaného odpadu
2 505,19 €
76/2013
15.3.2013
Ille - Papier- Servis
hygienické potreby
98,24 €
77/2013
18.3.2013
Orange
telefónne poplatky
96,00 €
78/2013
18.3.2013
Diago SF s.r.o.
telefónne poplatky
64,48 €
79/2013
18.3.2013
JUDr. Martin Chudák
právne služby
100,00 €
80/2013
20.3.2013
Ing. Vladimír Šuráni, znalec v odbore Lesnicstvo
vyhodnotenie znaleckého posudku
500,00 €
81/2013
20.3.2013
Topset Solutions s.r.o.
aktualizácia programov
78.00 €
82/2013
20.3.2013
EL.M.P. s.r.o.
výmena ističov
102.42 €
83/2013
21.3.2013
COOP Jednota Galanta
za dodaný tovar
54.48 €
84/2013
21.3.2013
FM Trade, s.r.o.
správa o odbornej prehliadke
38.40 €
85/2013
21.3.2013
Janette Marczibál - Conect
kancelárske potreby
121.26 €
86/2013
26.3.2013
Ille - Papier- Servis
hygienické potreby
35,22 €
87/2013
26.3.2013
ELIM - ELEKTRO
elektro materiál
32,40 €
88/2013
3.4.2013
Jozef Szabó
zariaďovací materiál a radiátory
980,00 €
89/2013
3.4.2013
Energie2 a.s.
za zemný plyn
95,05 €
90/2013
3.4.2013
Energie2 a.s.
za zemný plyn
480,91 €
91/2013
3.4.2013
Energie2 a.s.
za zemný plyn
77,78 €
92/2013
3.4.2013
Ján Polčan - ADASTAV PLUS
tovar podľa objednávky
146,64 €
93/2013
4.4.2013
SGNET SRO
poplatok za internet
13,24 €
94/2013
5.4.2013
COOP Jednota Galanta
za dodaný tovar
18,89 €
95/2013
8.4.2013
Montunion - Scőcs Gejza
za dodaný tovar
834,00 €
96/2013
8.4.2013
ZSE Energia, a. s.
dodanie tovaru a služby
1857,08 €
97/2013
9.4.2013
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz a uloženie komunálneho odpadu
2989,65 €
98/2013
9.4.2013
Západoslov. vodárenská spoločnosť, a. s.
vodné, stočné
520,57 €
99/2013
10.4.2013
T-COM
telefónne poplatky
19,06 €
100/2013
10.4.2013
T-COM
telefónne poplatky
0,59 €
101/2013
10.4.2013
T-COM
telefónne poplatky

45,85 €

102/2013
10.4.2013
T-COM
telefónne poplatky

215,08 €

103/2013
11.4.2013
ZOO Divízia, s.r.o.
za obedy

975,60 €

104/2013
11.4.2013
ZOO Divízia, s.r.o.
stravné lístky

318,70 €

105/2013
12.4.2013
Remek, s.r.o.
používanie softvéru

214,36 €

106/2013
12.4.2013
ZSE Energia, a. s.
dodanie tovaru a služby

61,55 €

107/2013
12.4.2013
ZSE Energia, a. s.
dodanie tovaru a služby

115,31 €

108/2013
16.4.2013
Topset Solutiopns s.r.o.
zverejňovanie cintorínov

14,98 €

109/2013
16.4.2013
Orange
telefónne poplatky

105,26 €

110/2013
16.4.2013
Miroslav Šmida - stolárstvo
stolárske práce

213,60 €

111/2013
16.4.2013
Miroslav Šmida - stolárstvo
stolárske práce

590,40 €

112/2013
16.4.2013
Miroslav Šmida - stolárstvo
stolárske práce

566,40 €

113/2013
18.4.2013
Talamon s.r.o.
knihy

55,35 €

114/2013
22.4.2013
Vydavateľstvo Helene - Mgr. Alena Jaššová
žurnál

52,28 €

115/2013
24.4.2013
JUDr. Martin Hudák
právne služby

100,00 €

116/2013
29.4.2013
Vydavateľstvo Helena
predplatné za žurnál

52,28 €

117/2013
29.4.2013
COOP Jednota Galanta
za dodaný tovar

33,68 €

118/2013
3.5.2013
COOP Jednota Galanta
za dodaný tovar

29,38 €

119/2013
6.5.2013
RENAD STVAV
výkon prác

1 638,40 €

120/2013
6.5.2013
MK Servis s.r.o.
studený asfalt

1 410,48 €

121/2013
6.5.2013
IKRA s.r.o.
za štrkopiesok

191,78 €

122/2013
6.5.2013
AAAGEODET s.r.o.
za geometrický plán

257,00 €

123/2013
7.5.2013
ELIM ELEKTRO s.r.o.
za elektromateriál

124,00 €

124/2013
9.5.2013
ZOO Divízia, s.r.o.
za obedy

331,70 €

125/2013
10.5.2013
ILLE Papier - Servis SK, spol s r.o.
za dodaný tovar

98,23 €

126/2013
13.5.2013
ZSE Energia, a. s.
dodanie tovaru a služby

1 870,95 €

127/2013
13.5.2013
DM park s.r.o.
kvapalný tlmič pérovania

160,00 €

128/2013
13.5.2013
SGNET s.r.o.
pripojenie na internet

13,24 €

129/2013
13.5.2013
T-COM
telefónne poplatky

300,12 €

130/2013
13.5.2013
T-COM
telefónne poplatky

19,06 €

131/2013
13.5.2013
T-COM
telefónne poplatky

44,44 €

132/2013
14.5.2013
Západoslov. vodárenská spoločnosť, a. s.
vodné, stočné
341,54 €
133/2013
14.5.2013
Brantner Nové Zámky s.r.o.
vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu
3 771,61 €
134/2013
15.5.2013
BINS s.r.o.
plastové nádoby na komunálny odpad
487,50 €
135/2013
15.5.2013
Orange
telefónne poplatky
100,35 €
136/2013
20.5.2013
Ikra s.r.o.
štrkopiesok
192,38 €
137/2013
21.5.2013
Ing. Vít Drgon - Fi Drgon
materiál na kosačky
231,30 €
138/2013
21.5.2013
MUDr. Imrich Fisher
lekárske nálezy
12,00 €
139/2013
22.5.2013
JUDr. Martin Hudák
advokátske služby
100,00 €
140/2013
23.5.2013
Janette Marczibál - Connect
kancelárske potreby
75,47 €
141/2013
27.5.2013
RENAD - STAV s.r.o.
stavebné práce
19 601,40 €
142/2013
3.6.2013
COOP Jednota Galanta
objednaný tovar
21,72 €
143/2013
3.6.2013
COOP Jednota Galanta
objednaný tovar
9,89 €
144/2013
3.6.2013
COOP Jednota Galanta
objednaný tovar
3,29 €
145/2013
3.6.2013
SGNET s.r.o.
poskytovanie internetu
13,24 €
146/2013
5.6.2013
AGRARTREND s.r.o.
náhradné diely
3 169,93 €
147/2013
5.6.2013
ZOO Divízia, s.r.o.
stravné lístky
975,60 €
148/2013
6.6.2013
ZSE Energia, a.s.
dodanie tovaru a služby
1 870,95 €
149/2013
7.6.2013
T - COM
telefónne poplatky
30,61 €
150/2013
7.6.2013
T - COM
telefónne poplatky
10,20 €
151/2013
7.6.2013
T - COM
telefónne poplatky
267,23 €
152/2013
11.6.2013
Ministerstvo vnútra SR
tlačivá
7,42 €
153/2013
11.6.2013
VERLAG DASHOFFER
aktualizácia príručiek
295,88 €
154/2013
12.6.2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
za vodu
302,21 €
155/2013
13.6.2013
BRANTNER Nové Zámky s.r.o..
odvoz komunálneho odpadu
3 051,52 €
156/2013
13.6.2013
SLOVGRAM
autorské poplatky
33,50 €
157/2013
19.6.2013
TOPSET Solutions s.r.o.
upgrade softvéru
168,48 €
158/2013
19.6.2013
TOPSET Solutions s.r.o.
upgrade softvéru
24,00 €
159/2013
19.6.2013
Ing. Vít Drgon - Fi Drgon
materiál na kosačky
341,00 €
160/2013
19.6.2013
Tibor Tóth
prečistenie kanalizácie
74,17 €
161/2013
20.6.2013
Janette Marczibál - Connect
kancelárske potreby
17,16 €
162/2013
21.6.2013
PORADCA s.r.o.
príručka
8,25 €
163/2013
24.6.2013
AGRARTRENT, s.r.o.
náhradné diely
998,23 €
164/2013
25.6.2013
IVES Košice
služby
143,65 €
165/2013
1.7.2013
Slavomír PRÚČNY
športové oblečenie
489,33 €
166/2013
2.7.2013
Ikra s.r.o.
štrkopiesok + dovoz
268,60 €
167/2013
2.7.2013
Slovenské centrum obstarávania
služby CVO
480,00 €
168/2013
4.7.2013
ille - Papier - Servis
hygienické potreby
99,50 €
169/2013
4.7.2013
EUROGREEN
regenerácia trávy na ihrisku
310,00 €
170/2013
8.7.2013
ELIM - EELKTRO
elektromateriál
447,12 €
171/2013
8.7.2013
Poradca s.r.o.
zákony
24,90 €
172/2013
8.7.2013
SGNET s.r.o.
poskytovanie internetu
13,24 €
173/2013
8.7.2013
ZSE Energia s.r.o.
dodanie tovaru a služieb
1870,95 €
174/2013
8.7.2013
COOP Jednota Galanta
dodaný tovar
26,87 €
175/2013
8.7.2013
COOP Jednota Galanta
dodaný tovar
25,30 €
176/2013
8.7.2013
COOP Jednota Galanta
dodaný tovar
6,22 €
177/2013
9.7.2013
ZSE Energia s.r.o.
dodanie tovaru a služieb
484,12 €
178/2013
9.7.2013
AGRARTREND, spol s r.o.
náhradné diely
1 858,21 €
179/2013
9.7.2013
ZOO Divízia s.r.o.
obedy
188,62 €
180/2013
10.7.2013
Orange
telefónne poplatky
100,91 €
181/2013
11.7.2013
T - COM
telefónne poplatky
10,12 €
182/2013
11.7.2013
Ing. Vít Drgon - Fi Drgon
materiál na kosačky
784,00 €
183/2013
11.7.2013
JUDr. Martin Chudák
právnické služby
200,00 €
184/2013
11.7.2013
Jozef Smrhola - OLYMP
objednaný tovar
164,60 €
185/2013
11.7.2013
T - COM
telefónne poplatky
31,01 €
186/2013
11.7.2013
T - COM
telefónne poplatky
10,12 €
187/2013
12.7.2013
Telora s.r.o.
kamerový systém
6 350,16 €
188/2013
12.7.2013
Trans Sound s.r.o.
ozvučenie kultúrmeho podujatia
669,00 €
189/2013
12.7.2013
K & T mäso spol s.r.o.
mäso
1 036,93 €
190/2013
12.7.2013
BRANTNER Nové Zámky s.r.o..
odvoz komunálneho odpadu
3 017,30 €
191/2013
15.7.2013
BRANTNER Nové Zámky s.r.o..
predaj vriec
8,40 €
192/2013
15.7.2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
za vodu
907,86 €
193/2013
16.7.2013
Verlag Dashöfer vydavateľstvo s r.o.
záloha
295,88 €
194/2013
16.7.2013
Orange
telefónne poplatky
207,99 €
195/2013
19.7.2013
Iványi
revízia kotlov
180,00 €
196/2013
23.7.2013
COOP Jednota Galanta
dodaný tovar
12,12 €
197/2013
25.7.2013
Autoprofit s.r.o.
náhradné diely
130,80 €
198/2013
26.7.2013
MONTUNION
oprava rozvodov
4 416,00 €
199/2013
31.7.2013
RENAD-STAV s.r.o.
prevedené práce
1 825,72 €
200/2013
31.7.2013
RENAD-STAV s.r.o.
prevedené práce
5 188,96 €
201/2013
1.8.2013
COOP Jednota Galanta
dodaný tovar
31,78 €
202/2013
2.8.2013
Credium Slovakia s.r.o.
poplatok za zmenu
12,00 €
203/2013
2.8.2013
SGNET s.r.o.
poskytovanie internetu
13,24 €
204/2013
2.8.2013
Ján Polčan ADASTAV PLUS.
stavebný materiál
1 029,82 €
205/2013
5.8.2013
Ikra s.r.o.
štrkopiesok + doprava
168,00 €
206/2013
5.8.2013
ELIM - ELEKTRO s.r.o.
elektro materiál
116,10 €
207/2013

7.8.2013

Verlag Dashöfer vydavateľstvo s r.o.
zálohová faktúra
100,15 €
208/2013

7.8.2013

Verlag Dashöfer vydavateľstvo s r.o.
zálohová faktúra
36,02 €
209/2013
7.8.2013
T - COM
telefónne poplatky
209,35 €
210/2013
7.8.2013
T - COM
telefónne poplatky
33,88 €
211/2013
7.8.2013
T - COM
telefónne poplatky
9,84 €
212/2013
7.8.2013
ZSE Energia s.r.o.
dodanie tovaru a služieb
1 870,95 €
213/2013
9.8.2013
poradca podnikateľa, spol s r.o.
predplatné
19,98 €
214/2013
9.8.2013
Mediatel
budget
204,00 €
215/2013
12.8.2013
Ing. Vít Drgon - Fi Drgon
materiál na kosačky
817,60 €
216/2013
13.8.2013
BRANTNER Nové Zámky s.r.o..
odvoz komunálneho odpadu
4 067,82 €
217/2013
15.8.2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
za vodu
313,62 €
218/2013
16.8.2013
T - COM
telefónne poplatky
96,63 €
219/2013
16.8.2013
DIAGO spol. s r.o.
náhradné diely
222,56 €
220/2013
19.8.2013
ZOO Divízia s.r.o.
obedy
279,67 €
221/2013
19.8.2013
ZOO Divízia s.r.o.
stravné lístky
975,60 €
222/2013
20.8.2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
za vodu
59,67 €
223/2013
20.8.2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
za vodu
15,24 €
224/2013
21.8.2013
COOP Jednota Galanta
dodaný tovar
17,08 €
225/2013
21.8.2013
OTTO ČANK s.r.o.
servisný materiál
1 166,26 €
226/2013
21.8.2013
MUDr. Imrich Fisher
za lekársky nález
12,00 €
227/2013
22.8.2013
Ján Polčan ADASTAV PLUS
pastely - farby
3 633,85 €
228/2013
26.8.2013
PETIT PRESS, a.s.
noviny
250,02 €
229/2013
28.8.2013
ELIM - ELEKTRO s.r.o.
elektromaterál
649,42 €
230/2013
3.9.2013
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS s.r.o.
časopis
16,30 €
231/2013
4.9.2013
SGNET s.r.o.
poskytovanie internetu
13,24 €
232/2013
6.9.2013
ZSE Energia, a.s.
za odber elelktrickej energie
1 895,95 €
233/2013
6.9.2013
ILLE.
papiernický a hygienický tovar
99,50 €
234/2013
9.9.2013
ZOO Divízia
za obedy
240,65 €
235/2013
9.9.2013
COOP Jednota Galanta
tovar podľa objednávky
33,41 €
236/2013
9.9.2013
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
rozbor vzorky
146,58 €
237/2013
9.9.2013
Ján Polčan ADASTAV PLUS
pastely - farby
838,24 €
238/2013
9.9.2013
T - COM
telefónne poplatky
9,98 €
239/2013
9.9.2013
T - COM
telefónne poplatky
208,91 €
240/2013
9.9.2013
T - COM
telefónne poplatky
30,92 €
241/2013
9.9.2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
za vodu
286,96 €
242/2013
12.9.2013
Janette Marczibál - Connect
kancelárske potreby
27,40 €
243/2013
16.9.2013
Regionálna správa ciest
vysprávka výtlkov na cestách
10 624,32 €
244/2013
16.9.2013
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz komunálneho odpadu
3 584,00 €
245/2013
16.9.2013
Orange
telefónne poplatky
93,31 €
246/2013
19.9.2013
Ján Polčan ADASTAV PLUS
tovar podľa objednávky
1 091,86 €
247/2013
20.9.2013
Centrum polybrafických služieb
tlačivá
5,55 €
248/2013
23.9.2013
MUDr. Imrich Fisher
lekársky posudok
12,00 €
249/2013
23.9.2013
Poradca s.r.o.
predplatné aktualizácií
59,20 €
250/2013
24.9.2013
RENAD - STAV s.r.o.
rozšírenie základov
3 196,20 €
251/2013
25.9.2013
Otto Čank s.r.o.
vodárenský materiál
928,56 €
252/2013
26.9.2013
ADRARTREND spol. s r.o.
servisné práce
344,36 €
253/2013
1.10.2013
SODEXO PASS SR s.r.o.
gastro pass
614,40 €
254/2013
1.10.2013
ELIM - ELEKTRO s.r.o.
elektro materál
248,83 €
255/2013
3.10.2013
TALAMON s.r.o.
infermo
13,49 €
256/2013
3.10.2013
MONTUNION
plynoinštalácie
1 236,00 €
257/2013
4.10.2013
Peter Jurík - LISA
prezentácia obce na webe
27,88 €
258/2013
7.10.2013
COOP Jednota Galanta
tovar podľa objednávky
40,96 €
259/2013
7.10.2013
COOP Jednota Galanta
tovar podľa objednávky
14,23 €
260/2013
7.10.2013
COOP Jednota Galanta
tovar podľa objednávky
7,56 €
261/2013
7.10.2013
ZSE Energia a.s.
za elektrickú energiu
1 895,95 €
262/2013
7.10.2013
SGNET s.r.o.
poskytovanie internetu
13,24 €
263/2013
8.10.2013
ZOO Divízia
poskytovanie obedov
227,64 €
264/2013
8.10.2013
ZOO Divízia
poskytovanie obedov
975,60 €
265/2013
9.10.2013
T - COM
telefónne poplatky
10,22 €
266/2013
9.10.2013
T - COM
telefónne poplatky
30,58 €
267/2013
10.10.2013
Janette Marczibál - Connect
kancelárske potreby
25,10 €
268/2013
14.10.2013
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz komunálneho odpadu
4 457,49 €
269/2013
14.10.2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
za vodu
636,11 €
270/2013
15.10.2013
ELIM - ELEKTRO s.r.o.
elektro materál
590,74 €
271/2013
15.10.2013
Sabrona Modelle s.r.o.
maskáčové nohavice
46,20 €
272/2013
16.10.2013
T - COM
telefónne poplatky
284,00 €
273/2013
16.10.2013
Otto Čank s.r.o.
náhradné diely
1 133,16 €
274/2013
16.10.2013
Orange
telefónne poplatky
96,99 €
275/2013
21.10.2013
JUDr. Martin Hudák advokát
právne služby
160,00 €
276/2013
22.10.2013
Mgr. Tibor Holúbek Autoškola Profesionál
výcvik na skupinu C
1 560,00 €
277/2013
23.10.2013
RENAD - STAV s.r.o.
vykonané práce
13 415,10 €
278/2013
25.10.2013
ILLE.
papiernický a hygienický tovar
99,50 €
279/2013
28.10.2013
Július Deák - DUKAS
náhradný materiál - výmena
48,00 €
280/2013
28.10.2013
MUDr. Imrich Fisher
lekársky nález
12,00 €
281/2013
29.10.2013
RENAD - STAV s.r.o.
vykonané práce
7 327,38 €
282/2013
6.11.2013
ZSE Energia a.s.
za elektrickú energiu
1 870,95 €
283/2013
7.11.2013
ZOO Divízia
poskytovanie obedov
227,64 €
284/2013
7.11.2013
Janette Marczibál - Connect
kancelárske potreby
66,20 €
285/2013
7.11.2013
T - COM
telefónne poplatky
9,71 €
286/2013
7.11.2013
T - COM
telefónne poplatky
32,68 €
287/2013
7.11.2013
ZSE Energia a.s.
za elektrickú energiu
21,00 €
288/2013
7.11.2013
SGNET s.r.o.
poskytovanie internetu
13,24 €
289/2013
8.11.2013
T - COM
telefónne poplatky
282,73 €
290/2013
13.11.2013
Otto Čank s.r.o.
náhradné diely
111,60 €
291/2013
14.11.2013
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
za vodu
328,87 €
292/2013
14.11.2013
Brantner Nové Zámky s.r.o.
predaj vriec
42,00 €
293/2013
15.11.2013
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz komunálneho odpadu
3 475,41 €
294/2013
15.11.2013
COOP Jednota Galanta
tovar podľa objednávky
34,31 €
295/2013
15.11.2013
COOP Jednota Galanta
tovar podľa objednávky
60,27 €
296/2013
18.11.2013
Orange
telefónne poplatky
97,00 €
297/2013
20.11.2013
Gabriel Iványi
revízia
333,00 €
298/2013
20.11.2013
Slovenské centrum obstarávania o. z.
elektronická aukcia
144,00 €
299/2013
20.11.2013
Slovenský pozemkový fond
nájomné
18,26 €
300/2013
26.11.2013
Agrartrend spol.r.o.
servis
283,08 €
301/2013
28.11.2013
Ján Polčan - ADASTAV PLUS
stavebný materiál
799,20 €
302/2013
29.11.2013
RIGHTAUDIT, s.r.o.
zmluvná odmena auditora
600,00 €
303/2013
2.12.2013
RENAD - STAV s.r.o..
stavebné práce
25 734,30 €
304/2013
2.12.2013
GOLD PROJEKT s.r.o.
vypracovanie projektovej dokumentácie
1 700,40 €
305/2013
3.12.2013
SGNET s.r.o.
poskytovanie internetu
13,24 €
306/2013
4.12.2013
JOZEF SMRHOLA - OLYMP
prezentačný materiál
312,78 €
307/2013
4.12.2013
Inprost s.r.o.
obecné noviny
52,00 €
308/2013
4.12.2013
COOP Jednota Galanta
dodávka tovaru
23,28 €
309/2013
4.12.2013
COOP Jednota Galanta
dodávka tovaru
24,33 €
310/2013
4.12.2013
COOP Jednota Galanta
dodávka tovaru
19,79 €
311/2013
5.12.2013
Petit Press, a.s.
noviny
365,00 €
312/2013
6.12.2013
COOP Jednota Galanta
dodávka tovaru
62,97 €
313/2013
6.12.2013
Slovenská pošta, a.s.
dodávka tovaru
56,10 €
314/2013
9.12.2013
Ján Polčan - ADASTA PLUS.
údržbový materiál
42,83 €
315/2013
9.12.2013
T - COM
telefónne poplatky
10,92 €
316/2013
9.12.2013
T - COM
telefónne poplatky
31,36 €
317/2013
9.12.2013
T - COM
telefónne poplatky
220,55 €
318/2013
11.12.2013
ZOO Divízia, s.r.o.
obedy
191,87 €
319/2013
11.12.2013
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz a uloženie komunálneho odpadu
3 134,45 €
320/2013
12.12.2013
Štefan Mészáros
montážny materiál
95,00 €
321/2013
13.12.2013
Základná škola
spotrebovaná voda
892,57 €
322/2013
13.12.2013
Západoslovanská vodárenská spoločnosť, a.s.
spotrebovaná voda
274,25 €
323/2013
13.12.2013
RENAD-STAV s.r.o.
stavebné práce
15 532,19
324/2013
16.12.2013
Orange
teelefónne poplatky
95,76
325/2013
16.12.2013
DIAGO SF s.r.o.
náhradné diely
22,80
326/2013
16.12.2013
Ing. Vít Drgon - Fi DRGON
náhradné diely
856,90
327/2013
16.12.2013
AMA GASTRO s.r.o.
prenájom priestorov
417,20
328/2013
17.12.2013
ille
hygienické potreby
98,23
329/2013
17.12.2013
JUDr. Martin Hudák
právne služby
160,00
330/2013
18.12.2013
Centrum polygrafických služieb
tlačivá
7,42
331/2013
20.12.2013
ZOO Divízia, s.r.o.
stravné lístky
117,07
332/2013
30.12.2013
ELIM ELEKTRO, s.r.o.
elektro materiál
242,29