Faktúry v roku 2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Číslo faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ Účel Suma Stiahnuť
1/2014
3.1.2014
Ajfa + avis s.r.o.
predplatné za publikáciu
49,50 €
2/2014
3.1.2014
SODEXO PASS SR, s.r.o.
gastro pass
921,60 €
3/2014
7.1.2014
PRO-HAND s.r.o.
ošatenie
608,38 €
4/2014
7.1.2014
Energie 2
dodávka plynu
1 329,00 €
5/2014
8.1.2014
COOP Jednota Galanta
za dodaný tovar
9,89 €
6/2014
8.1.2014
COOP Jednota Galanta
za dodaný tovar
12,72 €
7/2014
8.1.2014
COOP Jednota Galanta
za dodaný tovar
6,60 €
8/2014
9.1.2014
ZOO Divízia, s.r.o.
za predané obedy
975,60 €
9/2014
10.1.2014
T-COM
telefónne poplatky
9,88 €
10/2014
10.1.2014
T-COM
telefónne poplatky
217,60 €
11/2014
10.1.2014
T-COM
telefónne poplatky
30,92 €
12/2014
13.1.2014
LEDAS s.r.o.
traktor s príslušenstvom
3000,00 €
13/2014
13.1.2014
Július Deák - Dukas
výmena dverí
174,00 €
14/2014
14.1.2014
MUDr. Imrich Fisher
lekárske nálezy
12,00 €
15/2014
15.1.2014
SGNET s.r.o.
pripojenie na internet
13,24 €
16/2014
15.1.2014
ZSE Energia, a. s.
dodanie tovaru a služby
2 047,16 €
17/2014
15.1.2014
ZSE Energia, a. s.
dodanie tovaru a služby
102,68 €
18/2014
15.1.2014
Orange
telefónne poplatky
95,74 €
19/2014
16.1.2014
INPROST spol. s r.o.
materiál podľa objednávky
209,90 €
20/2014
16.1.2014
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz a uloženie komunálneho odpadu
3 921,69 €
21/2014
16.1.2014
Západoslov. vodárenská spoločnosť, a. s.
vodné, stočné
637,37 €
22/2014
16.1.2014
Janette Marczibál CONNECT
kancelárske potreby
120,15 €
23/2014
20.1.2014
RENAD STVAV
výkon prác
45 506,16 €
24/2014
21.1.2014
SaWo CONSULTING
školenie zamestnancov

572,00 €

25/2014
21.1.2014
FriTom INTERNATIONAL spol. s r.o.
predplatné novín
120,00 €
26/2014
22.1.2014
Poradca podnikateľa spol. s r.o.
predplatné na príručku
14,21 €
27/2014
23.1.2014
Poradca s.r.o.
príručka
10,50 €
28/2014
24.1.2014
COOP Jednota Galanta
za dodaný tovar
77,28 €
29/2014
27.1.2014
Štefan Mézáros
materiál + montáž
890,00 €
30/2014
27.1.2014
Štefan Mézáros
materiál + montáž
180,00 €
31/2014
27.1.2014
DIAGO
materiál
33,41 €
32/2014
29.1.2014
Right Power energy
elektrická energia
1 343,00 €
33/2014
30.1.2014
Ing. Mária Gašpieriková
vyúčtovanie znalečného
222,36 €
34/2014
31.1.2014
Ferlag Dashőfer
zálohová faktúra
159,60 €
35/2014
31.1.2014
JUDr. Ján Hudák
právne služby
80,00 €
36/2014
3.2.2014
M + L spol. s r.o.
elektro materiál
67,28 €
37/2014
4.2.2014
COOP Jednota Galanta
tovar podľa objednávky
8,76 €
38/2014
5.2.2014
SGNET s.r.o.
internet
13,24 €
39/2014
5.2.2014
BINS s.r.o.
plastové nádoby na odpad
510,00 €
40/2014
6.2.2014
ELIM - ELEKTRO s.r.o.
elektro materiál
401,54 €
41/2014
7.2.2014
T - COM
poplatky za telefón
9,67 €
42/2014
7.2.2014
T - COM
poplatky za telefón
30,92 €
43/2014
7.2.2014
T - COM
poplatky za telefón
248,71 €
44/2014
7.2.2014
Ján Polčan ADASTAV Plus
stavebný materiál
179,83 €
45/2014
10.2.2014
ZOO Divízia, s.r.o.
poplatky za telefón
224,39 €
46/2014
11.2.2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
poplatky za vodu
206,96 €
47/2014
13.2.2014
Brantner Nové Zámky s.r.o.
poplatky za telefón
2 775,95 €
48/2014
14.2.2014
Ille s.r.o.
hygienický materiál
98,23 €
49/2014
14.2.2014
Združenie obcí
publikácia
23,00 €
50/2014
14.2.2014
SOZA
poplatky za autorské právo
14,28 €
51/2014
14.2.2014
Orange
poplatky za telefón
99,76 €
52/2014
17.2.2014
Ing. Vít Drgon Fi DRGON
náhradný materiál ku kosačkám
1 030,70 €
53/2014
18.2.2014
LEDAS, s.r.o.
k zákazke - nákup traktora
300,00 €
54/2014
21.2.2014
Janette Marczibál - CONNECT
papiernický materiál
22,85 €
55/2014
21.2.2014
COOP jednota Galanta
nákup podľa objednávky
34,64 €
56/2014
21.2.2014
COOP Jednota Galanta
podľa objednávky
21,93 €
57/2014
21.2.2014
AGRARTREND, spol. s r.o.
akumulátor
276,36 €
58/2014
24.2.2014
Štefan Mészáros
oprava ústredného kúrenia
1 195,00 €
59/2014
24.2.2014
ASV AGRONOVA s.r.o.
prevodový olej
84,96 €
60/2014
25.2.2014
RENAD - STAV s.r.o.
stavebné práce
26 433,36 €
61/2014
3.3.2014
Solárstvo Píďo
stolárske práce
1 358,40 €
62/2014
3.3.2014
STARBEC s.r.o.
výroba a montáž plastových oknien
1 762,00 €
63/2014
3.3.2014
COOP Jednota Galanta
podľa objednávky
9,12 €
64/2014
4.3.2014
ZOO Divízia, s.r.o.
stravné lístky
975,60 €
65/2014
5.3.2014
SGNET s.r.o.
prevádzkovanie internetu
13,24 €
66/2014
10.3.2014
ELIM - ELEKTRO s.r.o.
elektro materiál
71,69 €
67/2014
10.3.2014
T - COM
prevádzkovanie telefónu
30,58 €
68/2014
10.3.2014
T - COM
prevádzkovanie telefónu
9,74 €
69/2014
10.3.2014
T - COM
prevádzkovanie telefónu
265,55 €
70/2014
11.3.2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť
poplatky za vodu
227,28 €
71/2014
14.3.2014
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz a uloženie komunálneho odpadu
2 758,74 €
72/2014
17.3.2014
Orange
prevádzkovanie telefónu
111,52 €
73/2014
18.3.2014
ZOO Divízia, s.r.o.
obedy
247,15 €
74/2014
20.3.2014
RENAD - STAV s.r.o.
stavebné práce
24 073,60 €
75/2014
20.3.2014
COOP Jednota Galanta
tovar podľa objednávky
11,77 €
76/2014
20.3.2014
Vydavateľstvo HELENA
regionálny časopis
52,28 €
77/2014
24.3.2014
Topset SOLUTION s.r.o.
internetová služba - cintoríny
25,68 €
78/2014
25.3.2014
COOP Jednota Galanta
tovar podľa objednávky
15,64 €
79/2014
25.3.2014
COOP Jednota Galanta
tovar podľa objednávky
25,92 €
80/2014
28.3.2014
Centrum polygrafických služieb
tlačivá
7,89 €
81/2014
28.3.2014
Janette Marczibál - Connect
tlačivá
24,96 €
82/2014
28.3.2014
MUDr. Imrich Fisher
lekársky nález
12,00 €
83/2014
31.3.2014
Poradca s.r.o.
požadované zákony
24,90 €
84/2014
31.3.2014
ELIM ELEKTRO, s. r. o.
elektro materiál
170,24 €
85/2014
31.3.2014
TOPSET Solutions s.r.o.
aktualizácia programov
78,00 €
86/2014
1.4.2014
MUDr. Imrich Fisher
lekársky nález
12,00 €
87/2014
3.4.2014
ZOO Divízia, s.r.o.
obedy
305,69 €
88/2014
4.4.2014
Štrkopiesky Galanta s.r.o.
dovoz štrku
159,07 €
89/2014
4.4.2014
SABRINA MODELLE, s.r.o.
erb
84,00 €
90/2014
4.4.2014
COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo
tovar podľa objednávky
31,35 €
91/2014
4.4.2014
COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo
tovar podľa objednávky
14,37 €
92/2014
4.4.2014
PRO-HAND s.r.o.
pracovné oblečenie
119,66 €
93/2014
9.4.2014
Remek s.r.o.
poplatok za používanie softvéru
214,36 €
94/2014
9.4.2014
SGnet s.r.o.
poplatok za internet
13,24 €
95/2014
10.4.2014
FORTE Acoustic, spol.r.o.
oprava časti rozhlasovej ústredne
116,64 €
96/2014
10.4.2014
Ing. Vít Drgon FI DRGON
servis kosačiek
638,26 €
97/2014
10.4.2014
Brantner Nové Zámky
odvoz a uloženie komunálneho odpadu
4 328,96 €
98/2014
10.4.2014
SLOVGRAM
odmeny pre umelcov za verejný prenos
33,50 €
99/2014
11.4.2014
T - COM
telefónne poplatky
12,16 €
100/2014
11.4.2014
T - COM
telefónne poplatky
270,54 €
101/2014
11.4.2014
T - COM
telefónne poplatky
31,60 €
102/2014
11.4.2014
Ille
hygienické potreby
98,23 €
103/2014
14.4.2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
daňové doplatky
463,43 €
104/2014
15.4.2014
RENAD-STAV s.r.o.
betónové oplotenie
1 071,35 €
105/2014
16.4.2014
Orange
telefónne poplatky
108,44 €
106/2014
17.4.2014
COOP Jednota Galanta
tovar podľa objednávky
12,14 €
107/2014
22.4.2014
ASV AGRONOVA s.r.o.
servisná prhliadka
164,63 €
108/2014
22.4.2014
Štrkopiesky GALANTA s.r.o.
štrkopiesok
158,70 €
109/2014
24.4.2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
poplatky za vodu
15,24 €
110/2014
28.4.2014
JÁN POLČAN - ADASTAV PLUS
stavebný materiál
2 270,82
111/2014
28.4.2014
GRANDIFLORA - Ladislav Kuczman
dreviny
996,00 €
112/2014
29.4.2014
M,AXTRA Control s.r.o.
čerpadlo
748,61 €
113/2014
29.4.2014
Miroslav Šmida - Stolárstvo
výroba a montáž nábytku
996,00 €
114/2014
30.4.2014
Knihy - Molnár - Könyv, s.r.o.
knihy do knižnice
154,08 €
115/2014
5.5.2014
ZOO Divízia s.r.o.
stravné lístky
975,60 €
116/2014
7.5.2014
COOP Jednota Galanta
tovar podľa objednávky
75,26 €
117/2014
7.5.2014
COOP Jednota Galanta
tovar podľa objednávky
12,17 €
118/2014
7.5.2014
T - COM
telefónne poplatky
31,97 €
119/2014
7.5.2014
T - COM
telefónne poplatky
11,29 €
120/2014
7.5.2014
T - COM
telefónne poplatky
225,59 €
121/2014
7.5.2014
JUDr. Martin Hudák, advokát
právne služby
80,00 €
122/2014
7.5.2014
AGRARTRENDT, spol. s r.o.
servisný materiál
381,48 €
123/2014
7.5.2014
SGNET SRO
poplatky za internet
13,24 €
124/2014
12.5.2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
poplatky za vodu
275,52 €
125/2014
13.5.2014
COOP Jednota Galanta
tovar podľa objednávky
11,54 €
126/2014
15.5.2014
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz a uloženie komunálneho odpadu
3 166,84 €
127/2014
16.5.2014
Orange
telefónne poplatky
99,77 €
128/2014
16.5.2014
Janette Marczibál - CONNECT
kancelársky materiál
65,30 €
129/2014
16.5.2014
ZOO Divízia, s.r.o.
obedy
282,92 €
130/2014
22.5.2014
MUDr. Imrich Fisher
lekársky nález
12,00 €
131/2014
22.5.2014
Energie2, a.s.
elektrická energia
699,50 €
132/2014
22.5.2014
Energie2, a.s.
elektrická energia
268,63 €
133/2014
22.5.2014
Energie2, a.s.
elektrická energia
374,13 €
134/2014
22.5.2014
Energie2, a.s.
elektrická energia
177,27 €
135/2014
22.5.2014
Energie2, a.s.
elektrická energia
623,40 €
136/2014
22.5.2014
Energie2, a.s.
elektrická energia
440,62 €
137/2014
22.5.2014
Energie2, a.s.
elektrická energia
6,09 €
138/2014
22.5.2014
Energie2, a.s.
elektrická energia
1 021,77 €
139/2014
22.5.2014
Energie2, a.s.
elektrická energia
104,16 €
140/2014
22.5.2014
Energie2, a.s.
elektrická energia
476,67 €
141/2014
28.5.2014
Ladislav Szarka.
oprava kúrenia na obecnom úrade
1 280,00 €
142/2014
28.5.2014
Štefan Mészáros VODA UK
oprava ústredného kúrenia na obecnom úrade
2 630,00 €
143/2014
30.5.2014
Profesionálny register s.r.o.
reklama na internete
240,00 €
144/2014
30.5.2014
AQUAMONT spol. s r.o.
PVC rúry
610,20 €
145/2014
3.6.2014
ELEM - ELEKTRO s.r.o.
elektro materiál
203,50 €
146/2014
4.6.2014
COOP Jednota Galanta
dodávka tovaru
35,33 €
147/2014
4.6.2014
COOP Jednota Galanta
dodávka tovaru
5,38 €
148/2014
4.6.2014
COOP Jednota Galanta
dodávka tovaru
14,52 €
149/2014
4.6.2014
COOP Jednota Galanta
dodávka tovaru
6,60 €
150/2014
5.6.2014
Ille
hygienické pomôcky
98,23 €
151/2014
5.6.2014
ZOO Divízia, s.r.o.
obedy
230,89 €
152/2014
5.6.2014
SGnet s.r.o.
pripojenie na internet
13,24 €
153/2014
6.6.2014
Right Power energy
dodávka a distribúcia
45,16 €
154/2014
6.6.2014
Ing. Víth Drgon Fi DRGON
náhradný materiál ku kosačkám
459,20 €
155/2014
6.6.2014
MP Profit, s r.o.
vykonanie verejného obstarávania na kanalizáciu
4 200,00 €
156/2014
10.6.2014
Rightaudit, s.r.o.
auditorské služby
450,00 €
157/2014
10.6.2014
T - COM
telekomunikačné služby
166,12 €
158/2014
10.6.2014
T - COM
telekomunikačné služby
30,58 €
159/2014
10.6.2014
T - COM
telekomunikačné služby
9,86 €
160/2014
11.6.2014
INPROST s.r.o.
doplatok za tlač a expedíciu novín
15,60 €
161/2014
11.6.2014
MP Profit, s.r.o.
príprava žiadosti na kanalizáciu
3 600,00 €
162/2014
12.6.2014
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz komunálneho odpadu
3 207,93 €
163/2014
16.6.2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
poplatok za vodu
262,83 €
164/2014
16.6.2014
AGRARTREND, s.r.o.
náhradný materiál a servis
379,44 €
165/2014
16.6.2014
Ille
hygienické potreby
6,72 €
166/2014
17.6.2014
Štátna ochrana prírody SR
vyjadrenie ku kanalizácii
66,38 €
167/2014
17.6.2014
Orange
telekomunikačné poplatky
101,44 €
168/2014
20.6.2014
energie2
dodávka zemného plynu
218,90 €
169/2014
20.6.2014
Janette Marczibál - CONNECT
kancelárske potreby
64,50 €
170/2014
23.6.2014
RENAD-STAV s.r.o.
stavebné práce
3 860,33 €
171/2014
23.6.2014
Register obchodných spoločností s.r.o.
registrácia v databáze
246,00 €
172/2014
23.6.2014
JUDr. Martin Hudák, advokát
poskytovanie právnych služieb
160,00 €
173/2014
26.6.2014
ZOO Divízia
stravné lístky
975,60 €
174/2014
26.6.2014
Poradca s.r.o.
predplatné na mesačník
24,90 €
175/2014
30.6.2014
IVES Košice
služby STP APV
143,65 €
176/2014
30.6.2014
MUDr. Imrich Fischer
lekársky nález
12,00 €
177/2014
2.7.2014
COOP Jednota Galanta
za dodaný tovar
25,62 €
178/2014
2.7.2014
COOP Jednota Galanta
za dodaný tovar
51,42 €
179/2014
2.7.2014
COOP Jednota Galanta
za dodaný tovar
88,01 €
180/2014
2.7.2014
BINS s.r.o.
plastové nádoby na komunálny odpad
510,00 €
181/2014
2.7.2014
ELIM - ELEKTRO s.r.o.
elektro materiál
438,34 €
182/2014
3.7.2014
MAXTRA Control s.r.o.
náhradný materiál
33,83 €
183/2014
3.7.2014
ZOO Divízia s.r.o.
obedy
292,68 €
184/2014
3.7.2014
ZOO Divízia s.r.o.
obedy
30,96 €
185/2014
4.7.2014
Ing. Jozef Tamaškovič
stavebné povolenie
3 600,00 €
186/2014
8.7.2014
SGnet s.r.o.
za poskytovanie internetu
13,24 €
187/2014
8.7.2014
Verlag Dashöfer
sprievodca účtovníctvom
224,64 €
188/2014
9.7.2014
PHOBOS Corporation, spol s r.o.
záhradné a upratovacie náradie
225,59 €
189/2014
9.7.2014
T - COM
telekomunikačné poplatky
130,82 €
190/2014
9.7.2014
T - COM
telekomunikačné poplatky
41,93 €
191/2014
9.7.2014
T - COM
telekomunikačné poplatky
11,14 €
192/2014
10.7.2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
poplatok za vodu
544,72 €
193/2014
10.7.2014
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz a uloženie komunálneho odpadu
4 062,57 €
194/2014
10.7.2014
Mediatel spol. s r.o.
budget
150,00 €
195/2014
14.7.2014
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
jedálne kupóny
928,74 €
196/2014
14.7.2014
STARBEC s.r.o.
výroba a montáž sieťok na okná
50,00 €
197/2014
14.7.2014
Brantner Nové Zámky s.r.o.
vrecia
42,00 €
198/2014
18.7.2014
MILOP Ing. Ivan Pšenko
zástavy
164,00 €
199/2014
18.7.2014
MAXTRA CONTROL s.r.o.
postrekovač
44,06 €
200/2014
18.7.2014
RIGHT POWER energy
dodávka a distribúcia
194,05 €
201/2014
18.7.2014
Ing. Vit Drgon Fi DRGON
servisný materiál
565,30 €
202/2014
18.7.2014
PRO-HAND s.r.o.
reflexná páska
84,00 €
203/2014
28.7.2014
ELEM - ELEKTRO s.r.o.
elektro materiál
1 046,98 €
204/2014
28.7.2014
MUDr. Imrich Fisher
poplatok za lekársky nález
12,00 €
205/2014
28.7.2014
Ille
hygienické potreby
98,23 €
206/2014
4.8.2014
ZOO Divízia, s.r.o.
stravné lístky
325,20 €
207/2014
4.8.2014
Ing. Vit Drgon Fi DRGON
servisný materiál
767,60 €
208/2014
4.8.2014
ZSE Energia a.s.
elekrická energia
24,00 €
209/2014
4.8.2014
DIAGO SF s.r.o.
servisný materiál
24,00 €
210/2014
7.8.2014
Grantprojekt s.r.o.
vypracovanie žiadosti
600,00 €
211/2014
7.8.2014
Grantprojekt s.r.o.
vypracovanie žiadosti
180,00 €
212/2014
7.8.2014
SGnet s.r.o.
poplatok za internet
13,24 €
213/2014
7.8.2014
COOP Jednota Galanta.
za dodávku tovaru
19,09 €
214/2014
7.8.2014
COOP Jednota Galanta
za dodávku tovaru
60,34 €
215/2014
7.8.2014
COOP Jednota Galanta
za dodávku tovaru
66,62 €
216/2014
7.8.2014
JUDr. Martin Hudák
advokátske služby
160,00 €
217/2014
8.8.2014
T - COM
telefónne poplatky
48,34 €
218/2014
8.8.2014
T - COM
telefónne poplatky
10,01 €
219/2014
8.8.2014
T - COM
telefónne poplatky
107,81 €
220/2014
8.8.2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
poplatok za vodu
378,37 €
221/2014
12.8.2014
ZSE Energia a.s.
elekrická energia
7,38 €
222/2014
12.8.2014
Ille
hygienické potreby
6,30 €
223/2014
12.8.2014
RIGHT POWER energy
dodávka a distribúcia
14,89 €
224/2014
13.8.2014
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz a uloženie komunálneho odpadu
3 462,33 €
225/2014
15.8.2014
Orange
telefónne púoplatky
199,89 €
226/2014
15.8.2014
ZSE energia a.s.
elektrická energia
16,09 €
227/2014
18.8.2014
Spoločnosť 7 plus, s.r.o.
časopis
17,40 €
228/2014
20.8.2014
ZOO Divízia, s.r.o.
obedy
273,17 €
229/2014
21.8.2014
KOI AMAZONAS
preliečenie jarnej virózy
157,50 €
230/2014
26.8.2014
Szaly.sk
tlačiarenské práce
866,74 €
231/2014
6.8.2014
Ing. Vít Drgon Fi DRGON
servis kosačiek
520,08 €
232/2014
2.9.2014
Vydavateľstvo HELENA
časopisy
902,00 €
233/2014
2.9.2014
SG NET s.r.o.
poplatok za in ternet
13,24 €
234/2014
4.9.2014
VF Projekt & Marketing s.r.o.
spracovanie žiadosti
1,20 €
235/2014
5.9.2014
ZSE Energia, a.s.
poplatok za energiu
91,65 €
236/2014
8.9.2014
COOP Jednota Galanta
poplatok za tovar
73,92 €
237/2014
9.9.2014
T - COM
telefónne poplatku
30,96 €
238/2014
9.9.2014
T - COM
telefónne poplatku
109,19 €
239/2014
9.9.2014
T - COM
telefónne poplatku
9,88 €
240/2014
11.9.2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
poplatok za vodu
322,77 €
241/2014
12.9.2014
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
spravodajca
19,98 €
242/2014
12.9.2014
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz a uloženie komunálneho odpadu
3 920,80 €
243/2014
12.9.2014
MUDr. Imrich Fisher
lekársky nález
24,00 €
244/2014
12.9.2014
Gabriel Iványi
údržba zariadenia štadióna
255,00 €
245/2014
17.9.2014
ZOO Divízia, s.r.o.
stravné lístky
975,60 €
246/2014
17.9.2014
ZOO Divízia, s.r.o.
obedy
292,68 €
247/2014
17.9.2014
Orange
telefónne poplatky
104,12 €
248/2014
17.9.2014
Ibeon, s.r.o.
PC zostava
668,08 €
249/2014
19.9.2014
Ladislav Szarka
rekonštrukcia vodovodu
1550,00 €
250/2014
19.9.2014
Montunion
montážne práce - rekonštrukcia kúrenia
3360,00 €
251/2014
25.9.2014
Ille
hygienické potreby
98,23 €
252/2014
26.9.2014
Petit Press, a.s.
inzercia
120,00 €
253/2014
29.9.2014
Ing. Vít Drgon Fi Drgon
materiál ku kosačkám
376,60 €
254/2014
1.102014
COOP Jednota Galanta
tovar podľa objednávky
14,91 €
255/2014
1.10.2014
COOP Jednota Galanta
tovar podľa objednávky
47,29 €
256/2014
1.10.2014
COOP Jednota Galanta
tovar podľa objednávky
54,46 €
257/2014
6.10.2014
ZSE
elektrická energia
100,00 €
258/2014
6.10.2014
Elim - Elektro s.r.o.
elektro materiál
231,95 €
259/2014
6.10.2014
RENAD - STAV s.r.o.
prevod vlastníctva bytov
16,96 €
260/2014
6.10.2014
RENAD - STAV s.r.o.
prevod vlastníctva bytov
439 610,00 €
261/2014
8.10.2014
RENAD - STAV s.r.o.
prevod vlastníctva bytov
236 710,00 €
262/2014
8.10.2014
Peter Jurík - LISAe
prezentácia obce na webe
27,88 €
263/2014
8.10.2014
SGNET s.r.o.
poskytovanie internetu
13,24 €
264/2014
9.10.2014
T - COM
telefónne poplatky
106,90 €
265/2014
9.10.2014
T - COM
telefónne poplatky
32,04 €
266/2014
9.10.2014
T - COM
telefónne poplatky
10,33 €
267/2014
9.10.2014
Janette Marczibál
kancelárske potreby
37,39 €
268/2014
9.10.2014
Západoslovenská vodár. spoločnosť, a.s.
spotreba vody
735,11 €
269/2014
13.10.2014
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz komunálneho odpadu
4 560,12 €
271/2014
17.10.2014
Orange
telefónne poplatky
95,84 €
272/2014
20.10.2014
ZSE
poplatky za energiu
29,43 €
273/2014
20.10.2014
ZOO Divízia, s.r.o.
obedy
269,92 €
274/2014
22.10.2014
BINS s.r.o.
plastové nádoby - kuky
510,00 €
275/2014
28.10.2014
ZSE
poplatky za energiu
46,10 €
276/2014
28.10.2014
PHOBOS Corporation, spol s r.o.
sekáč
29,86 €
277/2014
28.10.2014
ZSE
poplatky za energiu
46,11 €
278/2014
30.10.2014
MP Profit, s r.o.
príprava žiadosti o NFP
4 320,00 €
279/2014
30.10.2014
ZSE
poplatky za energiu
191,64 €
280/2014
30.10.2014
SPEDOS
poplatky za energiu
336,60 €
281/2014
31.10.2014
Ing. Vít Drgon Fi Drgon
náhradný materiál ku kosačkám
428,70 €
282/2014
3.11.2014
ZOO Divízia, s.r.o.
obedy
650,40 €
283/2014
3.11.2014
COOP Jednota Galanta
tovar podľa objednávky
13,14 €
284/2014
3.11.2014
COOP Jednota Galanta
tovar podľa objednávky
19,79 €
285/2014
3.11.2014
COOP Jednota Galanta
tovar podľa objednávky
10,22 €
286/2014
3.11.2014
COOP Jednota Galanta
tovar podľa objednávky
48,90 €
287/2014
3.11.2014
Archa telekom spol. s r.o.
drobný inštalačný materiál
1 509,60 €
288/2014
4.11.2014
ZOO Divízia, s. r.o.
obedy
279,67 €
289/2014
6.11.2014
Janette Marczibál
kancelárske potreby
29,1 €
290/2014
6.11.2014
Elim - Elektro s.r.o.
elektro materiál
204,78 €
291/2014
6.11.2014
Lyreco
elektro materiál
337,76 €
292/2014
10.11.2014
SGNET s.r.o.
poskytovanie internetu
13,24 €
293/2014
10.11.2014
T - COM
telefónne poplatky
33,30 €
294/2014
10.11.2014
T - COM
telefónne poplatky
9,59 €
295/2014
10.11.2014
T - COM
telefónne poplatky
108,80 €
296/2014
10.11.2014
Západoslovenská vodár. spoločnosť, a.s.
spotreba vody
384,98 €
297/2014
12.11.2014
RIGHTAUDIT, s.r.o.
audítorské služby
50,00 €
298/2014
13.11.2014
Jozef Smrhola
kalendáre
340,20 €
299/2014
13.11.2014
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz komunálneho odpadu
3 378,85 €
300/2014
19.11.2014
ZSE
poplatky za energiu
75,07 €
301/2014
19.11.2014
ZSE
poplatky za energiu
6,11 €
302/2014
19.11.2014
ZSE
poplatky za energiu
31,36 €
303/2014
21.11.2014
Agrartrend, spol. s r.o.
náhradné diely k JCB
618,96 €
304/2014
21.11.2014
Ille
hygienické potreby
98,23 €
305/2014
21.11.2014
Centrum polygrafických služieb
tlačivá
9,60 €
306/2014
24.11.2014
Orange
telefónne poplatky
94,41 €
307/2014
26.11.2014
VF Project & Marketing s.r.o.
úspešnosť projektu
1800,00 €
308/2014
1.12.2014
Tibor Tóth
prečistenie kanalizácie
63,58 €
309/2014
1.12.2014
Slovenský pozemkový fond
splátka za nájom
18,26 €
310/2014
1.12.2014
Ille
hygienické potreby
12,18 €
311/2014
1.12.2014
Inprost spol. s r.o.
obecné noviny
67,60 €
312/2014
4.12.2014
Petit Press a.s.
noviny a časopisy
371,00 €
313/2014
5.12.2014
ASV Agronova s.r.o.
servisná oprava traktora
90,00 €
314/2014
5.12.2014
SGNET s.r.o.
za prevádzkovanie internetu
13,24 €

315/2014

5.12.2014
ZOO Divízia, s.r.o.
obedy
347,96 €

316/2014

5.12.2014
COOP Jednota Galanta, spotr. družstvo
za objednaný tovar
76,07 €

317/2014

5.12.2014
COOP Jednota Galanta, spotr. družstvo
za objednaný tovar
71,33 €

318/2014

5.12.2014
COOP Jednota Galanta, spotr. družstvo
za objednaný tovar
17,46 €

319/2014

8.12.2014
Brantner Nové Zámky s.r.o.
za odvoz a uloženie komunálneho odpadu
3 341,75 €

320/2014

8.12.2014
Rival Car spol. s r.o.
servis autobusu
349,00 €

321/2014

9.12.2014
Slovenská pošta, a.s.
časopis
61,20 €

322/2014

9.12.2014
T - COM
telefónne poplatky
30,58 €

323/2014

9.12.2014
T - COM
telefónne poplatky
9,59 €

324/2014

9.12.2014
T - COM
telefónne poplatky
111,05 €

325/2014

9.12.2014
Ján Polčan ADASTAV PLUS
za dodaný tovar
2 505,24 €

326/2014

10.12.2014
Janette Marczibál - Connect
za dodaný tovar
17,70 €

327/2014

15.12.2014
Jozef Smrhola - Olymp
za dodaný tovar
50,90 €

328/2014

15.12.2014
DIAGO SF s.r.o.
náhradný materiál
15,36 €

329/2014

15.12.2014
Verlag Dashöfer
elektronické knihy
196,56 €

330/2014

15.12.2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť
za vodu
296,83 €

331/2014

15.12.2014
Elim - Elektro s.r.o.
elektro materiál
143,68 €

332/2014

16.12.2014
Orange
telefónne poplatky
95,21 €

333/2014

19.12.2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť
za vodu
75,18 €

334/2014

29.12.2014
Ing. Vít Drgon Fi DRGON
servis + materiál
726,70 €