Faktúry v roku 2015

Číslo faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ Účel Suma Stiahnuť
1/2015
7.1.2015
Lireco s.r.o.
kancelárske potreby
175,38 €
2/2015
7.1.2015
ajfa+avis s.r.o.
zálohová faktúra
49,50 €
3/2015
7.1.2015
ZSE Energia, a. s.
dodanie tovaru a služby
79,08 €
kk
4/2015
8.1.2015
COOP Jednota Galanta
za dodaný tovar
33,93 €
5/2015
8.1.2015
COOP Jednota Galanta
za dodaný tovar
96,95 €
6/2015
8.1.2015
MONTUNION
montáž plynového kotla
1 380,00 €
7/2015
8.1.2015
T-COM
telefónne poplatky
124,22 €
8/2015
8.1.2015
T-COM
telefónne poplatky
9,59 €
9/2015
8.1.2015
T-COM
telefónne poplatky
31,10 €
10/2015
8.1.2015
SGNET s.r.o.
pripojenie na internet
13,24 €
11/2015
9.1.2015
ZSE Energia, a. s.
dodanie tovaru a služby
51,31 €
12/2015
12.1.2015
Le Cheque dejeuner s.r.o.
jedálne kupóny
990,18 €
13/2015
13.1.2015
ZOO Divízia, s.r.o.
stravné lístky
975,60 €
14/2015
13.1.2015
ZOO Divízia, s.r.o.
obedy
247,15 €
15/2015
15.1.2015
Západoslov. vodárenská spoločnosť, a. s.
vodné, stočné
714,22 €
16/2015
15.1.2015
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz a uloženie komunálneho odpadu
3 887,67 €
17/2015
16.1.2015
Orange
poplatky za telefón
94,82 €
18/2015
16.1.2015
Ille
hygienické potreby
98,23 €
19/2015
16.1.2015
FriTom International spol. s r.o.
noviny Terra
121,00 €
20/2015
19.1.2015
Poradca podnikateľa, spol s r.o.
brožúra
48,86 €
21/2015
23.1.2015
Združenie obcí - regionálne vz. centrum
publikácia
102,00 €
22/2015
23.1.2015
Janette Marczibál - Connect
tlačivá
95,10 €
23/2015
26.1.2015
ASV AGRONOVA s.r.o.
prevodový olej, filter ...
143,65 €
24/2015
26.1.2015
Right Power energy
dodávka a distribúcia energie
58,72 €
25/2015
29.1.2015
Západoslovenská distribučná
obnovenie prevádzkovej plomby
18,84 €
26/2015
3.2.2015
Energie2, a.s.
pohľadávka
9,72 €
27/2015
4.2.2015
Gabriel Iványi
oprava kotlov
213,00 €
28/2015
4.2.2015
Elim - Elektro s.r.o.
elektromateriál
497,17 €
29/2015
4.2.2015
ZOO Divízia, s.r.o.
obedy za mesiac január
256,91 €
30/2015
5.2.2015
ZSE
elektrina
80,44 €
31/2015
10.2.2015
SLOVAK TELEKOM
telefónne poplatky
30,58 €
32/2015
10.2.2015
SLOVAK TELEKOM
telefónne poplatky
9,59 €
33/2015
10.2.2015
SLOVAK TELEKOM
telefónne poplatky
116,05 €
34/2015
10.2.2015
SLOVAK TELEKOM
telefónne poplatky
396,64 €
35/2015
16.2.2015
Brantner Nové Zámky
odvoz a uloženie komunálneho odpadu
2 870,46 €
36/2015
16.2.2015
Pro Hand s.r.o.
pracovné oblečenie
1 215,71
37/2015
16.2.2015
Orange
telefónne poplatky
97,75 €
38/2015
18.2.2015
Ing. Jozef Tamaškovič
projekt pre maďarskú školu
9 600,00 €
39/2015
19.2.2015
Soza
autorská odmena
14,28 €
40/2015
23.2.2015
Janette Marczibál - CONNECT
kancelárske potreby
66,81 €
41/2015
23.2.2015
Ondrej Kožuch, reštaurácia DOMINO
obedy pre volebnú komisiu
28,00 €
42/2015
24.2.2015
Energie2, a.s.
splatné záväzky
167,35 €
43/2015
24.2.2015
TOPSET Solutions s.r.o.
aktualizácia programov
78,00 €
44/2015
24.2.2015
TOPSET Solutions s.r.o.
aktualizácia programov
25,68 €
44/2015
24.2.2015
TOPSET Solutions s.r.o.
aktualizácia programov
9 600,00 €
45/2015
25.2.2015
COOP Jednota Galanta
za dodaný tovar
11,33 €
46/2015
25.2.2015
COOP Jednota Galanta
za dodaný tovar
30,94 €
47/2015
25.2.2015
COOP Jednota Galanta
za dodaný tovar
44,18 €
48/2015
25.2.2015
COOP Jednota Galanta
za dodaný tovar
44,42 €
49/2015
25.2.2015
DATATRADE
Almanach obce
28,60 €
50/2015
3.3.2015
Združenie miest a obcí
za odborný seminár
12,00 €
51/2015
3.3.2015
ELIM - ELEKTRO, s.r.o.
za elektromateriál
870,06 €
52/2015
3.3.2015
ZOO Divízia, s.r.o.
obedy
360,97 €
53/2015
3.3.2015
AGRARTREND, spol. s r.o.
servis nakladača
1 343,88 €
54/2015
5.3.2015
ZSE
elektrina
80,44 €
55/2015
9.3.2015
Asociácia telovýchovných jednôt a klubov
uverejnenie reklamy
50,00 €
56/2015
9.3.2015
Energie2, a.s.
plyn
24,65 €
57/2015
11.3.2015
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz a uskladnennie smetí
2 809,54 €
58/2015
11.3.2015
T-COM
telefónne poplatky
111,12 €
59/2015
11.3.2015
T-COM
telefónne poplatky
30,84 €
60/2015
11.3.2015
T-COM
telefónne poplatky

9,59 €

61/2015
11.3.2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
pitná voda
200,92 €
62/2015
11.3.2015
COOP Jednota Galanta spotrebné družstvo
tovar
48,19 €
63/2015
11.3.2015
COOP Jednota Galanta spotrebné družstvo
tovar
34,39 €
64/2015
12.3.2015
Ille
toaletné potreby
98,23 €
65/2015
12.3.2015
ZOO Divízia, s.r.o.
stravné lístky
975,60 €
66/2015
12.3.2015
Ing. Vít Drgon Fi DRGON
servis kosačiek
470,70 €
67/2015
13.3.2015
MUDr. Imrich Fisher
lekársky nález
12,00 €
68/2015
19.3.2015
Orange
telefónne poplatky
102,54 €
69/2015
19.3.2015
Remek, s.r.o.
používanie softvéru
214,36 €
70/2015
20.3.2015
Poradca s.r.o.
príručka
8,50 €
71/2015
26.3.2015
Janette Marcibál - CONNECT
kkancelárske potreby
46,56 €
72/2015
2.4.2015
Západoslovenská distribučná, a.s.
preplombovanie elektromera
18,84 €
73/2015
2.4.2015
Slovgram
autorské právo
33,50 €
74/2015
7.4.2015
ZSE Energia, a.s.
elektrická energia
80,44 €
75/2015
7.4.2015
Vydavateľstvo Helena.
žurnál
42,00 €
76/2015
7.4.2015
ZOO Divízia, s.r.o..
obedy
439,02 €
77/2015
9.4.2015
COOP Jednota Galanta
dodávka tovaru
42,06 €
78/2015
9.4.2015
COOP Jednota Galanta
dodávka tovaru
33,59 €
79/2015
9.4.2015
COOP Jednota Galanta
dodávka tovaru
15,21 €
80/2015
10.4.2015
T - COM
telefónne poplatky
9,59 €
81/2015
10.4.2015
T - COM
telefónne poplatky
107,58 €
82/2015
10.4.2015
T - COM
telefónne poplatky
30,08 €
83/2015
16.4.2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
pytná voda
622,20 €
84/2015
16.4.2015
Orange
telefónne poplatky
100,60 €
85/2015
16.4.2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
pytná voda
237,24 €
86/2015
17.4.2015
IVES Košice
preddavková faktúra
83,65 €
87/2015
17.4.2015
ZSE Energia, a.s.
elektrická energia
4,36 €
88/2015
17.4.2015
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz a uloženie komunálneho odpadu
4 155,71 €
89/2015
17.4.2015
Brantner Nové Zámky s.r.o.
vrecia
50,40 €
90/2015
20.4.2015
Ing. Vít Drgon Fi DRGON
údržbový materiál na kosačky
902,40 €
91/2015
20.4.2015
AGRARTREND, spol. s r.o.
údržbový materiál
748,08 €
92/2015
24.4.2015
DIAGO.
spony
42,05 €
93/2015
24.4.2015
Janette Marcibál - CONNECT
kancelárske potreby
59,36 €
94/2015
24.4.2015
JUDr. Martin Hudák, advokát
právne služby
240,00 €
95/2015
30.4.2015
VERLAG DASHÖFER
predplatné na online knižnicu
311,04 €
96/2015
4.5.2015
ELIM ELEKTRO, s.r.o.
elektro materiál
170,14 €
97/2015
4.5.2015
COOP Jednota Galanta
dodávka tovaru
58,26 €
98/2015
4.5.2015
COOP Jednota Galanta
dodávka tovaru
28,20 €
99/2015
6.5.2015
ZSE
elektrická energia
84,80 €
100/2015
7.5.2015
Ille
hygienický materiál
99,10 €
101/2015
11.5.2015
ZOO Divízia, s.r.o.
obedy
403,25 €
102/2015
12.5.2015
T - COM
telefónne poplatky
9.59 €
103/2015
12.5.2015
T - COM
telefónne poplatky
104,80 €
104/2015
12.5.2015
T - COM
telefónne poplatky
29,59 €
105/2015
12.5.2015
ZOO Divízia, s.r.o.
stravné lístky
975,60 €
106/2015
14.5.2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
pytná voda
226,86 €
107/2015
15.5.2015
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz a uloženie komunálneho odpadu
3 135,32 €
108/2015
15.5.2015
Energie 2.
spotreba plynu
1 103,58 €
109/2015
21.5.2015
GRANDIFLORA - Ladislav Kuczman
údržbársky materiál
1 264,50 €
110/2015
21.5.2015
Poradca s.r.o..
masačník
24,90 €
111/2015
21.5.2015
Janette Marczibál-CONNECT
kancelárske potreby
40,20 €
112/2015
22.5.2015
Otto Čank s.r.o.
servisný materál
69,60 €
113/2015
2.6.2015
COOP Jednota Galanta
dodávka tovaru
46,27 €
114/2015
2.6.2015
COOP Jednota Galanta
dodávka tovaru
94,31 €
115/2015
2.6.2015
DIAGO SF s.r.o.
servisný materiál
32,40 €
116/2015
2.6.2015
IVES Košice
služby STV APV
143,65 €
117/2015
2.6.2015
ELIM ELEKTRO, s.r.o.
elektro materiál
482,24 €
118/2015
2.6.2015
ZSE
spotreba elektriny
80,42 €
119/2015
2.6.2015
ZOO Divízia, s.r.o.
obedy
383,74 €
120/2015
3.6.2015
BINS s.r.o.
plastové nádoby
544,20 €
121/2015
4.6.2015
Poradca s.r.o.
mesačník
24,90 €
122/2015
4.6.2015
Ing. Vít Drgon Fi DRGON
servisný materiál
632,40 €
123/2015
8.6.2015
MEDIATEL spol. s r.o.
budget
150,00 €
124/2015
8.6.2015
Ing. Vít Drgon Fi DRGON
servisný materiál
405,70 €
125/2015
8.6.2015
T - COM
telefónne poplatky
9,59 €
127/2015
10.6.2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
pytná voda
199,61 €
128/2015
10.6.2015
T - COM
telefónne poplatky
100,20 €
129/2015
12.6.2015
Brantner Nové Zámky s.r.o.
komunálny odpad
3 411,45 €
130/2015
16.6.2015
Orange
telefónne poplatky
199,42 €
131/2015
16.6.2015
Orange
telefónne poplatky
97,77 €
132/2015
25.6.2015
BONS Promotion s.r.o.
registračný poplatok
360,00 €
133/2015
25.6.2015
Talamon s.r.o.
objednaný tovar
12,99 €
134/2015
25.6.2015
Janette Marczibál - CONNECT
kancelársky materiál
27,80 €
135/2015
3.7.2015
Ille
hygienické potreby
98,23 €
136/2015
6.7.2015
ZSE
spotreba elektriny
80,44 €
137/2015
6.7.2015
Miestna akčná skupina Dolné Považie
členský príspevok
300,00 €
138/2015
6.7.2015
Lyreco
kartridže
195,47 €
139/2015
7.7.2015
energia2
spotreba plynu
231,60 €
140/2015
7.7.2015
energia2
spotreba plynu
76,62 €
141/2015
7.7.2015
OFFICE STAR s.r.o.
papier
24,96 €
142/2015
7.7.2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
pytná voda
1 323,48 €
143/2015
8.7.2015
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
jedálne kupóny
990,18 €
144/2015
9.7.2015
T - COM
telekomunikačné služby
9,59 €
145/2015
9.7.2015
T - COM
telekomunikačné služby
29,69 €
146/2015
9.7.2015
T - COM
telekomunikačné služby
129,74 €
147/2015
9.7.2015
COOP Jednota Galanta
dodávka tovaru
108,17 €
148/2015
9.7.2015
COOP Jednota Galanta
dodávka tovaru
67,81 €
149/2015
9.7.2015
ZOO Divízia, s.r.o.
obedy
442,27 €
150/2015
9.7.2015
ZOO Divízia, s.r.o.
stravné lístky
975,60 €
151/2015
9.7.2015
Ing. Vít Drgon Fi DRGON
servisný materiál
335,34 €
152/2015
16.7.2015
Brantner Nové Zámky
odvoz a uloženie komunálneho odpadu
4 315,97 €
153/2015
16.7.2015
FROFI STAV TEAM, s.r.o.
záloha
6 800,00 €
154/2015
16.7.2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodné + stočné
1,30 €
155/2015
20.7.2015
Autoprofit
automobil Yeti Active
9 702,43 €
156/2015
21.7.2015
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a.s.
časopis
17,40 €
157/2015
3.8.2015
Poradca podnokateľa, spol. s r.o.
finančný spravodajca
26,40 €
158/2015
6.8.2015
ZSE
elektrina
80,44 €
159/2015
6.8.2015
ZOO Divízia, s.r.o.
obedy
458,53 €
160/2015
6.8.2015
Štefan Mészáros
oprava plynových rozvodov
985,00 €
161/2015
7.8.2015
T - COM
telekomunikačný poplatok
9,59 €
162/2015
7.8.2015
T - COM
telekomunikačný poplatok
30,65 €
163/2015
7.8.2015
T - COM
telekomunikačný poplatok
109,13 €
164/2015
7.8.2015
JUDr. Martin Hudák
právne služby
80,00 €
165/2015
7.8.2015
REMOPEL s.r.o.
stavebné práce splaškovej kanaliozácie
1 378 778,96 €
166/2015
10.8.2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
poplatok za vodu
276,10 €
167/2015
10.8.2015
Ing. Vít Drgon Fi DRGON
servisný materiál
402,89 €
168/2015
10.8.2015
COOP Jednota Galanta
dodávka tovaru
28,42 €
169/2015
10.8.2015
COOP Jednota Galanta
dodávka tovaru
70,42 €
170/2015
17.8.2015
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz a uloženie komunálneho odpadu
3 374,37 €
171/2015
17.8.2015
Brantner Nové Zámky s.r.o.
predaj vriec
8,40 €
172/2015
17.8.2015
Orange
telekomunikačné poplatky
203,95 €
173/2015
21.8.2015
Štefan Herceg
ošatenie - uniforma
524,88 €
174/2015
21.8.2015
ADASTAV PLUS - Ján Polčan
stavebný materiál
277,48 €
175/2015
25.8.2015
Szaly.Sk - print servis
kopírovanie projektových materiálov
101,86 €
176/2015
27.8.2015
EKTEK
ištalácia softvéru a hardvéru
62,00 €
177/2015
28.8.2015
Ille
hygienické potreby
104,96 €
178/2015
4.9.2015
Elim Elektro, s.r.o.
elektro materiál
151,75 €
179/2015
4.9.2015
ZSE
hygienické potreby
80,44 €
180/2015
8.9.2015
Ille
hygienické potreby
18,47 €
181/2015
8.9.2015
Szaly.Sk - print servis
servis tlačiarní
146,40 €
182/2015
8.9.2015
ZOO Divízia, s.r.o.
stravné lístky
975,60 €
183/2015
9.9.2015
AGL Ihriská, s.r.o.
detské ihrisko
4000,00 €
184/2015
9.9.2015
VF Project & Marketing
spracovanie žiadosti
1 188,00 €
185/2015
9.9.2015
T - COM
telekomunikačné služby
29,96 €
186/2015
9.9.2015
T - COM
telekomunikačné služby
13,90 €
187/2015
9.9.2015
T - COM
telekomunikačné služby
102,94 €
188/2015
10.9.2015
Janette Marcibál
kancelárske potreby
16,40 €
189/2015
10.9.2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
poplatok za vodu
274,81 €
190/2015
16.9.2015
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz a uloženie komunálneho odpadu
4 685,44 €
191/2015
16.9.2015
COOP Jednota Galanta
dodávka tovaru
106,70 €
192/2015
16.9.2015
Orange
telekomunikačné poplatky
105,61 €
193/2015
16.9.2015
PLAYGROUND, s.r.o.
prenájom atrakcie
380,00 €
194/2015
16.9.2015
K-CENTUM, spol. s r.o.
reklamná tabuľa
600,00 €
195/2015
16.9.2015
REMOPEL, s.r.o.
stavebné práce
1 335 979,76 €
196/2015
16.9.2015
Cestné stavby Považská Bystrica, s.r.o.
výkon stavebného dozoru
8 058,60 €
197/2015
18.9.2015
ZOO Divízia, s.r.o.
obedy
334,96 €
198/2015
24.9.2015
Ľudovít Paška-Luis
prezentačný materiál
2 072,16 €
199/2015
24.9.2015
TRANS-SOUND, s.r.o.
ozvučenie akcie
850,00 €
200/2015
1.10.2015
DIAGO SF s.r.o.
servisný materiál
53,62 €
201/2015
6.10.2015
VF Project & Marketing s.r.o.
zabezpečenie publicity a informácií
1 200,00 €
202/2015
6.10.2015
Peter Jurik - Lisa
prezentácia obce
27,88 €
203/2015
6.10.2015
ELIM - ELEKTRO s.r.o.
elektro materiál
294,65 €
204/2015
8.10.2015
REMOPEL, s.r.o.
stavebné práce
1 338 347,54 €
205/2015
8.10.2015
ZOO Divízia, s.r.o.
obedy
282,92 €
206/2015
8.10.2015
COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo
dodávka tovaru
8,04 €
207/2015
8.10.2015
COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo
dodávka tovaru
134,80 €
208/2015
8.10.2015
Ing.Vit Drgon Fi DRGON
servis kosačiek
696,30 €
209/2015
8.10.2015
Janette Marcibál - CONNECT
spisové obaly
15,00 €
210/2015
9.10.2015
T - COM
telekomunikačné poplatky
111,70 €
211/2015
9.10.2015
T - COM
telekomunikačné poplatky
29,59 €
212/2015
9.10.2015
T - COM
telekomunikačné poplatky
13,90 €
213/2015
12.10.2015
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz a uloženie komunálneho odpadu
3 623,34 €
214/2015
12.10.2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
poplatok za vodu
1 349,37 €
215/2015
13.10.2015
DAMEDIS s.r.o.
tonery
210,17 €
216/2015
14.10.2015
Montunion
poplatok za vodu
120,00 €
217/2015
14.10.2015
MUDr. Imrich Fisher
lekársky nález
12,00 €
218/2015
14.10.2015
Szaly.sk
servis tlačiarne
117,60 €
219/2015
14.10.2015
Alexandra Vinczeová - HASKONT
kontrola hasiacich prístrojov
443,20 €
220/2015
17.10.2015
Orange
telekomunikačné poplatky
99,70 €
221/2015
17.10.2015
Ille
toaletné potreby
83,54 €
222/2015
27.10.2015
Dolné Považie
členský príspevok
990,00 €
223/2015
27.10.2015
PROFI STAV TEAM, s.r.o.
poplatok za elektrinu
80,44 €
224/2015
27.10.2015
ZSE
servis tlačiarne
80,44 €
225/2015
3.11.2015
Right Power Energy, s.r.o.
preddavková platba
231,65 €
226/2015
3.11.2015
Right Power Energy, s.r.o.
preddavková platba
173,66 €
227/2015
3.11.2015
Right Power Energy, s.r.o.
preddavková platba
139,32 €
228/2015
3.11.2015
Right Power Energy, s.r.o.
preddavková platba
222,69 €
229/2015
3.11.2015
VOMA-VZ, s.r.o.
verejné obstarávanie
700,00 €
230/2015
5.11.2015
COOP Jednota Galanta.
za dodávku tovaru
23,64 €
231/2015
5.11.2015
COOP Jednota Galanta.
za dodávku tovaru
37,03 €
232/2015
6.11.2015
COOP Jednota Galanta.
za dodávku tovaru
23,94 €
233/2015
6.11.2015
COOP Jednota Galanta.
za dodávku tovaru
20,65 €
234/2015
6.11.2015
Janette Marczibál - CONNECT
kancelárske doklady
31,16 €
235/2015
6.11.2015
Poradca s.r.o.
aktualizácie
59,20 €
236/2015
6.11.2015
ZSE
elektrická energia
80,44 €
237/2015
9.11.2015
Andrea Mandáková
za dodávku tovaru
1 637,00 €
238/2015
9.11.2015
T - COM
telekomunikačné poplatky
107,58 €
239/2015
9.11.2015
T - COM
telekomunikačné poplatky
30,43 €
240/2015
9.11.2015
T - COM
telekomunikačné poplatky
13,90 €
241/2015
9.11.2015
ZOO Divízia, s.r.o.
obedy za mesia október
305,69 €
242/2015
10.11.2015
Západoslovenská vodárenská spoločmosť a.s.
za vodu
291,66 €
243/2015
11.11.2015
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz a uloženie komunálneho odpadu
3 475,67 €
244/2015
12.11.2015
MUDr. Imrich Fisher
lekársky nález
12,00 €
245/2015
12.11.2015
STARBEC s.r.o.
plastové okná
1 894,14 €
246/2015
16.11.2015
orange - COM
telekomunikačné poplatky
93,00 €
247/2015
24.11.2015
Montunion

plynoinštalácie

156,00 €
248/2015
25.11.2015
Ecoled Solutions a.s.
verejné osvetlenie
1 510,33 €
249/2015
25.11.2015
Slovenská pošta, a.s.
časopis
61,20 €
250/2015
25.11.2015
Cestné stavby Pov. Bystrica s.r.o.
výkon stavebného dozoru
6 618,48 €
251/2015
25.11.2015
REMOPEL, s.r.o.
stavebné práce
1 336 935,56 €
252/2015
27.11.2015
Slovenský pozemkový fond
nájomné
18,26 €
253/2015
2.12.2015
Sport Real
multifunkčné ihrisko
58 907,52 €
254/2015
2.12.2015
COOP Jednota Galanta
dodávka tovaru
20,21 €
255/2015
2.12.2015
BINS s.r.o.
plastové nádoby
510,00 €
256/2015
2.12.2015
Petit Press, a.s.
zálohová faktúra
399,00 €
257/2015
2.12.2015
COOP Jednota Galanta
dodávka tovaru
51,97 €
258/2015
3.12.2015
INPROST s.r.o.
obecné noviny
67,60 €
259/2015
3.12.2015
Jozef Smrhola-OLYMP
kancelárske potreby
413,70 €
260/2015
4.12.2015
ZOO Divízia, s.r.o.
stravné lístky
352,20 €
261/2015
4.12.2015
ZOO Divízia, s.r.o.
obedy
292,68 €
262/2015
7.12.2015
AGRARTREND, spol.r.o.
servisný materiál
760,85 €
263/2015
9.12.2015
T - COM
telekomunikačné poplatky
99,89 €
264/2015
9.12.2015
T - COM
telekomunikačné poplatky
13,90 €
265/2015
9.12.2015
T - COM
telekomunikačné poplatky
29,82 €
266/2015
14.12.2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
poplatky za vodu
287,76 €
267/2015
15.12.2015
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz a uloženie komunálneho odpadu
4 231,20 €
268/2015
15.12.2015
PORADCA s.r.o.
predplatené periodiká
24,90 €
269/2015
18.12.2015
Ille
hygienické potreby
100,25 €
270/2015
18.12.2015
Ing. Vít Drgon Fi DRGON
servisný materiál
72,60 €
271/2015
21.12.2015
EcoLed Solutions a.s.
verejné osvetlenie
1 265,41 €
272/2015
21.12.2015
Cestné stavby Považská Bystrica s.r.o.
výkon stavebného dozoru
3 166,02 €
273/2015
23.12.2015
REMOPEL, s.r.o.
stavebné práce
1 279 524,00 €
274/2015
28.12.2015
K-CENTRUM, spol. s r.o.
tabuľa
900,00 €
275/2015
28.12.2015
RIGHTAUDIT, s.r.o.
auditorské služby
540,00 €
276/2015
31.12.2015
DOM.OV Slovensko, s.r.o.
kúpa nehnuteľnosti
336 490,00 €
277/2015
31.12.2015
DOM.OV Slovensko, s.r.o.
kúpa nehnuteľnosti
224 330,00 €
278/2015
31.12.2015
DOM.OV Slovensko, s.r.o.
kúpa nehnuteľnosti
7,94 €
279/2015
31.12.2015
DOM.OV Slovensko, s.r.o.
kúpa nehnuteľnosti
14 980,00 €
280/2015
31.12.2015
DOM.OV Slovensko, s.r.o.
kúpa nehnuteľnosti
6 432,00 €
281/2015
31.12.2015
DOM.OV Slovensko, s.r.o.
kúpa nehnuteľnosti
1,00 €
282/2015
31.12.2015
DOM.OV Slovensko, s.r.o.
kúpa nehnuteľnosti
1,00 €
283/2015
31.12.2015
DOM.OV Slovensko, s.r.o.
kúpa nehnuteľnosti
1,00 €
284/2015
31.12.2015
DOM.OV Slovensko, s.r.o.
kúpa nehnuteľnosti
1,00 €
285/2015
31.12.2015
DOM.OV Slovensko, s.r.o.
kúpa nehnuteľnosti
1,00 €