Faktúry v roku 2017

Číslo faktúry Dátum zverejnenia Dodávateľ Účel Suma Stiahnuť
1/2017
5.1.2017
DIAGO SF s.r.o.
servisný materiál
34,13 €
2/2017
5.1.2017
PROX T.E.C. s.r.o.
rozbor vody
155,56 €
3/2017
5.1.2017
COOP Jednota GALANTA
podľa faktúry
13,56 €
hyp
4/2017
5.1.2017
COOP Jednota GALANTA
podľa faktúry
105,87 €
hyp
5/2017
5.1.2017
MESZI s.r.o.
nákladná preprava
528,00 €
hyp
6/2017
5.1.2017
AJFA+AVIS, s.r.o.
predplatné publikácie
49,50 €
hyp
7/2017
5.1.2017
PROX T.E.C. s.r.o.
prevádzkovanie ČOV
824,98 €
hyp
8/2017
10.1.2017
ZSE
energia
1 691,56 €
hyp
9/2017
10.1.2017
T - COM
telekomunikačné poplatky
39,74 €
hyp
10/2017
10.1.2017
T - COM
telekomunikačné poplatky
13,90 €
hyp
11/2017
10.1.2017
T - COM
telekomunikačné poplatky
117,88 €
hyp
12/2017
14.1.2017
DAMEDIS, s.r.o.
kancelársky servis
51,42 €
hyp
13/2017
14.1.2017
AKLIM-projekt, s.r.o.
vypracovanie projektu
228,00 €
hyp
14/2017
14.1.2017
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
jedálne kupóny
1 174,50 €
hyp
15/2017
14.1.2017
Ing. Mária Gašpieriková
znalecký posudok
138,73 €
hyp
16/2017
14.1.2017
ZOO Divízia, s.r.o.
obedy
263,41 €
hyp
17/2017
14.1.2017
ZSE
elektrická energia
158,12 €
hyp
18/2017
14.1.2017
Brantner Nové Zámky
odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu
2 983,99 €
hyp
19/2017
14.1.2017
OZ - Matúšova zem - Mátyusföld PT
predplatné za noviny
200,00 €
hyp
20/2017
14.1.2017
Ille
hygienické potreby
100,25 €
hyp
hyp
48/2017
1.2.2017
COOP Jednota Galanta
tovar podľa objednávky
46,76 €
hyp
49/2017
1.2.2017
COOP Jednota Galanta
tovar podľa objednávky
76,43 €
hyp
50/2017
1.2.2017
COOP Jednota Galanta
tovar podľa objednávky
20,21 €
hyp
51/2017
8.2.2017
Ladislav Pócs - 3P
tovar podľa objednávky
7,98 €
hyp
52/2017
8.2.2017
ELEM-ELEKTRO, s.r.o.
elektro materiál
105,16 €
hyp
53/2017
8.2.2017
ZOO - Divízia, s.r.o.
stravné
585,82 €
hyp
54/2017
8.2.2017
ZSE
elektrická energia
75,00 €
hyp
55/2017
8.2.2017
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
rozbor vody
78,24 €
hyp
56/2017
8.2.2017
SLOVAKIA ENERGY
elektrická energia
78,24 €
hyp
57/2017
8.2.2017
SLOVAKIA ENERGY
elektrická energia
515,56 €
hyp
58/2017
8.2.2017
SLOVAKIA ENERGY
elektrická energia
65,78 €
hyp
59/2017
8.2.2017
SLOVAKIA ENERGY
elektrická energia
228,11 €
hyp
60/2017
8.2.2017
SLOVAKIA ENERGY
elektrická energia
174,89 €
hyp
61/2017
8.2.2017
BINS s.r.o.
plastové nádoby
510,00 €
hyp
62/2017
8.2.2017
SLOVAKIA ENERGY
elektrická energia
39,61 €
hyp
63/2017
8.2.2017
SLOVAKIA ENERGY
elektrická energia
33,16 €
hyp
64/2017
8.2.2017
Alexandra Vinczeová - HASKONT
kontrola hydrantov
101,70 €
hyp
65/2017
8.2.2017
SPP
zemný plyn
404,00 €
hyp
66/2017
8.2.2017
AGRARTREND, spol s r.o.
servis k nakladaču
2 041,56 €
hyp
67/2017
8.2.2017
Čaroli s.r.o.
tovar podľa faktúry
172,34 €
hyp
68/2017
12.2.2017
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
rozbor vody
145,56 €
hyp
69/2017
12.2.2017
ZSE
elektrická energia
1 977,32 €
hyp
70/2017
12.2.2017
SOZA
autorská odmena
14,28 €
hyp
71/2017
12.2.2017
Západoslovenská vodárenská nspoločnosť, a.s.
za pitnú vodu
296,48 €
hyp
72/2017
16.2.2017
MUDr. Imrich FISHER
lekársky nález
12,00 €
hyp
73/2017
22.2.2017
SLOVAKIA ENERGY
elektrická energia
98,83 €
hyp
74/2017
22.2.2017
SLOVAKIA ENERGY
elektrická energia
142,39 €
hyp
75/2017
22.2.2017
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz a uloženie komunálneho odpadu
3 514,56 €
hyp
76/2017
22.2.2017
T - COM
telekomunikačné služby
38,82 €
hyp
77/2017
22.2.2017
T - COM
telekomunikačné služby
108,83 €
hyp
78/2017
22.2.2017
T - COM
telekomunikačné služby
13,90 €
hyp
79/2017
22.2.2017
EcoLed Solutions a.s.
verejné osvetlenie
1 268,41 €
hyp
80/2017
22.2.2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
za vodu
88,47 €
hyp
81/2017
22.2.2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
za vodu
1,12 €
hyp
82/2017
22.2.2017
PROX T.E.C. Poprad s.r.o.
rozbor vody
78,24 €
hyp
83/2017
24.2.2017
K&T mäso spol. s r.o.
bravčové mäso
1 100,17 €
hyp
84/2017
6.3.2017
SPP
za zemný plyn
404,00 €
hyp
85/2017
6.3.2017
Štefan Mészáros
inštakačné práce
1 630,00 €
hyp
86/2017
6.3.2017
ZSE
elektrická energia
50,00 €
hyp
87/2017
6.3.2017
ZOO Divízia, s.r.o.
stravné
814,06 €
hyp
88/2017
6.3.2017
COOP Jednota Galanta
dodávka tovaru
8,79 €
hyp
89/2017
6.3.2017
COOP Jednota Galanta
dodávka tovaru
195,50 €
hyp
90/2017
6.3.2017
COOP Jednota Galanta
dodávka tovaru
42,63 €
hyp
91/2017
6.3.2017
COOP Jednota Galanta
dodávka tovaru
6,63 €
hyp
92/2017
6.3.2017
COOP Jednota Galanta
dodávka tovaru
138,53 €
hyp
93/2017
6.3.2017
PROX T.E.C. Poprad s.r.o.
rozbor vody
145,56 €
hyp
94/2017
10.3.2017
SLOVGRAM
rozhlas
38,50 €
hyp
95/2017
10.3.2017
ELIM-ELEKTRO s.r.o.
elektro materiál
26,58 €
hyp
96/2017
10.3.2017
ZOO Divízia, s.r.o.
stravné
1 141.20 €
hyp
97/2017
10.3.2017
Mgr. Tibor Holúbek Autoškola
vodičský kurz
860,00 €
hyp
98/2017
10.3.2017
T - COM
telekomunikačné poplatky
13,90 €
hyp
99/2017
10.3.2017
T - COM
telekomunikačné poplatky
46,97 €
hyp
100/2017
10.3.2017
T - COM
telekomunikačné poplatky
114,72 €
hyp
101/2017
14.3.2017
Obec Kráľová nad Váhom
stavebný úrad
1 274,08 €
hyp
102/2017
14.3.2017
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu
3 080,52 €
hyp
103/2017
14.3.2017
Ille
toaletné potreby
100,25 €
hyp
104/2017
14.3.2017
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
kartridge
265,87 €
hyp
105/2017
14.3.2017
Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ
projektová dokumentácia
521,40 €
hyp
106/2017
14.3.2017
ZSE
elektrická energia
1 690,02 €
hyp
107/2017
14.3.2017
ZSE
elektrická energia
24,78 €
hyp
108/2017
14.3.2017
Szaly.Sk
výpočtový materiál
258,00 €
hyp
109/2017
18.3.2017
Wolters Kluver s.r.o.
odborný poradca
21,49 €
hyp
110/2017
18.3.2017
Silvester Pónya
elektrické práce
280,60 €
hyp
111/2017
18.3.2017
Orange
telekomunikačné poplatky
143,09 €
hyp
112/2017
18.3.2017
Západoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.
pytná voda
213,89 €
hyp
113/2017
18.3.2017
Sabrina modelle, s.r.o.
pracovná odev
1 499,59 €
hyp
114/2017
18.3.2017
VF Projekt & Marketing s.r.o.
spracovanie žiadosti
1,20 €
hyp
115/2017
18.3.2017
Register obchodných spooločností s.r.o.
reklamné služby
216,00 €
hyp
116/2017
18.3.2017
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
rozbor vody
78,24 €
hyp
117/2017
18.3.2017
Janette Marczibál - CONNECT
kancelárske potreby
27,00 €
hyp
118/2017
18.3.2017
EcoLed Solitions a.s.
verejné osvetlenie
1 265,41 €
hyp
119/2017
24.3.2017
K & T mäso s.r.o.
mäsové výrobky
331,29 €
hyp
120/2017
24.3.2017
ZSE
elektrická energia
55,17 €
hyp
121/2017
24.3.2017
Varga Ernest - SEGA
servis klimatizácie
42,96 €
hyp
122/2017
8.4.2017
COOP Jednota Galanta
dodávka tovaru
38,14 €
hyp
123/2017
8.4.2017
COOP Jednota Galanta
dodávka tovaru
27,73 €
hyp
124/2017
8.4.2017
COOP Jednota Galanta
dodávka tovaru
91,48 €
hyp
125/2017
8.4.2017
T - COM
telekomunikačné služby
39,53 €
hyp
126/2017
8.4.2017
T - COM
telekomunikačné služby
13,90 €
hyp
127/2017
8.4.2017
T - COM
telekomunikačné služby
119,99 €
hyp
128/2017
8.4.2017
ZSE
elektrická energia
272,15 €
hyp
129/2017
8.4.2017
Verlag Dashöfer
on-line kniha
241,68 €
hyp
130/2017
8.4.2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
pytná voda
2,80 €
hyp
131/2017
8.4.2017
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
prevádzkovanie ČOV
824,98 €
hyp
132/2017
8.4.2017
SPP
plyn
404,00 €
hyp
133/2017
8.4.2017
ELIM - ELECTRO s.r.o.
elektro-materiál
366,61 €
hyp
134/2017
12.4.2017
Ladislav Pócs
papier do kopírky
41,52 €
hyp
135/2017
12.4.2017
ZSE
energia
1 701,12 €
hyp

136/2017

12.4.2017
WOOD-LES, s.r.o.
výrub stromov a dovoz ihličnatých stromov
958,85 €
hyp
137/2017
20.4.2017
Orange

telekomunikačné poplatky

142,25 €
hyp
138/2017
20.4.2017
EcoLed Solutions a.s.
verejné osvetlenie
1 265,41 €
hyp
139/2017
20.4.2017
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
rozbor vody
145,56 €
hyp
140/2017
20.4.2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
za pitnú vodu
309,81 €
hyp
141/2017
20.4.2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
za pitnú vodu
815,33 €
hyp
142/2017
20.4.2017
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu
3 786,33 €
hyp
143/2017
20.4.2017
ZOO Divízia, s.r.o.
stravné lístky
1 091,75 €
hyp
144/2017
20.4.2017
Topset Solutions s.r.o.
aktualizácia programov
78,00 €
hyp
145/2017
20.4.2017
Varm, s.r.o.
servisná oprava
132,00 €
hyp
146/2017
25.4.2017
Ing. Vít Drgon Fi DRGON
postreky
1 703,00 €
hyp
147/2017
25.4.2017
Ing. Vít Drgon Fi DRGON
postreky
870,00 €
hyp
148/2017
25.4.2017
Píďo s.r.o.
dodávka a montáž samozatváračov
160,00 €
hyp
149/2017
25.4.2017
Janette Marczibál
úradné tlačivá
29,40 €
hyp
150/2017
25.4.2017
Ing. Vít Drgon Fi DRGON
servisný materiál
1 703,00 €
hyp
151/2017
5.5.2017
Ladislav Kuczman GRANDIFLORA-ZÁHRADNÍC
záhradnícky tovar
992,88 €
hyp
152/2017
5.5.2017
COOP Jednota Galanta
tovar podľa objednávky
44,94 €
hyp
153/2017
5.5.2017
SPP
zemný plyn
381,00 €
hyp
154/2017
5.5.2017
ČAROLI s.r.o.
servisný tovar
172,18 €
hyp
155/2017
5.5.2017
COOP Jednota Galanta
tovar podľa objednávky
44,94 €
hyp
155/2017
5.5.2017
ZOO Divízia, s.r.o.
stravné
973,82 €
hyp
156/2017
5.5.2017
Ille
hygienický materiál
83,54 €
hyp
157/2017
5.5.2017
ZSE
elektrická energia
312,15 €
hyp
158/2017
10.5.2017
ELIM ELEKTRO s.r.o.
elektrický materiál
60,10 €
hyp
159/2017
10.5.2017
T - COM
telekomunikačné poplatky
38,90 €
hyp
160/2017
10.5.2017
T - COM
telekomunikačné poplatky
13,90 €
hyp
161/2017
10.5.2017
T - COM
telekomunikačné poplatky
118,04 €
hyp
162/2017
13.5.2017
ZSE
elektrická energia
1 631,26 €
hyp
163/2017
13.5.2017
ZOO Divízia, s.r.o.
stravné
380,40 €
hyp
164/2017
13.5.2017
SLOVAKIA ENERGY
elektrická energia
31,36 €
hyp
165/2017
15.5.2017
MP Profit PB
publicita k projektu
360,00 €
hyp
166/2017
15.5.2017
Orange
telekomunikačné poplatky
142,31 €
hyp
167/2017
15.5.2017
Brantner Nové Zámky
odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu
3 691,35 €
hyp
168/2017
15.5.2017
Ecoled solutions
verejné osvetlenie
1 265,41 €
hyp
169/2017
18.5.2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť
pitná voda
189,25 €
hyp
170/2017
18.5.2017
PUMPEG, s.r.o.
servisný materiál
411,16 €
hyp
171/2017
25.5.2017
Galantko-šaliansky žurnál
časopis
42,00 €
hyp
172/2017
25.5.2017
Ing. Vít Drgon Fi DRGON
servisný materiál
742,21 €
hyp
173/2017
29.5.2017
Ing. Vít Drgon Fi DRGON
Karsher
2 230,14 €
hyp
174/2017
1.6.2017
Janette Marczibál - CONNECT
kancelárske potreby
39,24 €
hyp
175/2017
1.6.2017
Slovakia energy s.r.o.
doplatok
0,42 €
hyp
176/2017
1.6.2017
BINS s.r.o.
plastové nádoby
510,00 €
hyp
177/2017
1.6.2017
IVES Košice
preddavková faktúra
215,35 €
hyp
178/2017
1.6.2017
Mediatel spol. s r.o.
Zlaté Stránky
150,00 €
hyp
179/2017
4.6.2017
VARM, s.r.o.
servis kotla
66,00 €
hyp
180/2017
4.6.2017
SPP
zemný plyn
381,00 €
hyp
181/2017
4.6.2017
OTTO ČANK s.r.o.
servis
1 291,08 €
hyp
182/2017
10.6.2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť
pytná voda
294,25 €
hyp
183/2017
10.6.2017
MUDr.Imrich Fisher
lekársky nález
15,00 €
hyp
184/2017
10.6.2017
Dávid Jancsó
oprava rozvodov vody
2 215,00 €
hyp
185/2017
10.6.2017
ZOO Divízia, s.r.o.
stravné
760,80 €
hyp
186/2017
10.6.2017
GRANDIFLORA
záhradnícky tovar
474,30 €
hyp
187/2017
10.6.2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť
pitná voda
259,25 €
hyp
188/2017
10.6.2017
ZSE
elektrická energia
2 200,56 €
hyp
189/2017
10.6.2017
OTTO ČANK s.r.o.
opravy
1 608,00 €
hyp
190/2017
10.6.2017
T - COM
telekomunikačné poplatky
38,59 €
hyp
191/2017
10.6.2017
T - COM
telekomunikačné poplatky
13,90 €
hyp
192/2017
10.6.2017
T - COM
telekomunikačné poplatky
121,01 €
hyp
193/2017
10.6.2017
ZSE
elektrická energia
312,15 €
hyp
194/2017
15.6.2017
Slovakia Energy
spotreba elektriny
100,20 €
hyp
195/2017
15.6.2017
Ing. Vít Fi DRGON
krovinorez
729,00 €
hyp
196/2017
15.6.2017
PROX T.E.C. Poprad s.r.o.
spustenie kalového hospodárstva
1 848,00 €
hyp
197/2017
15.6.2017
Brantner Nové Zámky s.r.o.
uskladnenie komunálneho odpadu
4 651,79 €
hyp
198/2017
15.6.2017
ZOO Divízia
stravné
1 240,10 €
hyp
199/2017
18.6.2017
PROX T.E.C POPRAD s.r.o.
rozbor vody
291,12 €
hyp
200/2017
18.6.2017
orange
telekomunikačné poplatky
142,25 €
hyp
201/2017
18.6.2017
EcoLed Solutions a.s.
verejné osvetlenie
1 265,41 €
hyp
202/2017
18.6.2017
MARINER Plus s.r.o.
polymérny flokulant
288,00 €
hyp
203/2017
22.6.2017
Ing. Vít Drgon Fi Drgon
servis kosačiek
415,44 €
hyp
204/2017
22.6.2017
Kanál Servis
monitoring kanalizácie
240,00 €
hyp
205/2017
22.6.2017
SLOV-DV, spol. s r.o.
drevený materiál
299,48 €
hyp
206/2017
28.6.2017
MUDr. Imrich Fisher
lekársky nález
15,00 €
hyp
207/2017
28.6.2017
Ille
hygienický materiál
100,25 €
hyp
208/2017
2.7.2017
Janette Marczibál - CONNECT
kancelárske potreby
31,50 €
hyp
209/2017
6.7.2017
PROX T.E.C Poprad s.r.o.
servis na ČOV
455,28 €
hyp
210/2017
6.7.2017
PROX T.E.C Poprad s.r.o.
servis na ČOV
258,00 €
hyp
211/2017
6.7.2017
SPP
zemný plyn
381,00 €
hyp
212/2017
6.7.2017
PROX T.E.C Poprad s.r.o.
prevádzkovanie ČOV
824,98 €
hyp
213/2017
6.7.2017
ZSE.
elektrická energia
312,15 €
hyp
214/2017
10.7.2017
T - COM
telekomunikačné poplatky
13,90 €
hyp
215/2017
10.7.2017
T - COM
telekomunikačné poplatky
38,59 €
hyp
216/2017
10.7.2017
T - COM
telekomunikačné poplatky
140,51 €
hyp
217/2017
10.7.2017
Július Deák - DUKAS
montážne práce
50,40 €
hyp
218/2017
15.7.2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
pitná voda
712,93 €
hyp
219/2017
15.7.2017
ZOO Divízia, s.r.o.
stravné
1 460,74 €
hyp
220/2017
15.7.2017
AMA GASTRO s.r.o.
tovar podľa dodacieho listu
6 000,00 €
hyp
221/2017
15.7.2017
ZSE
elektrická energia
1 987,32 €
hyp
222/2017
15.7.2017
EcoLed Solutrions s.r.o.
elektrické osvetlenie obce
1 265,41 €
hyp
223/2017
15.7.2017
K&T mäso spol. s r.o.
mäso
1 281,88 €
hyp
224/2017
15.7.2017
COOP Jednota Galanta
tovar podľa faktúry
16,70 €
hyp
225/2017
15.7.2017
COOP Jednota Galanta
tovar podľa faktúry
106,32 €
hyp
226/2017
15.7.2017
COOP Jednota Galanta
tovar podľa faktúry
5,19 €
hyp
227/2017
15.7.2017
COOP Jednota Galanta
tovar podľa faktúry
30,95 €
hyp
228/2017
15.7.2017
COOP Jednota Galanta
tovar podľa faktúry
43,56 €
hyp
229/2017
15.7.2017
COOP Jednota Galanta
tovar podľa faktúry
18,66 €
hyp
230/2017
15.7.2017
Imrich Tanka
tovar podľa dodacieho listu
295,00 €
hyp
231/2017
15.7.2017
Alinea s.r.o.
služby
260,40 €
hyp
232/2017
15.7.2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
pitná voda
436,84 €
hyp
233/2017
15.7.2017
Brantner Nové Zámky s.r.o.
komunálny odpad
3 726,97 €
hyp
234/2017
15.7.2017
Brantner Nové Zámky s.r.o.
komunálny odpad
1 544,19 €
hyp
235/2017
20.7.2017
Slovakia Energy
elektrická energia
45,85 €
hyp
236/2017
20.7.2017
Slovakia Energy
elektrická energia
217,79 €
hyp
237/2017
20.7.2017
MP Profit PB
verejné obstarávanie
1 200,00 €
hyp
238/2017
20.7.2017
orange
telekomunikačné služby
142,19 €
hyp
239/2017
20.7.2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
pitná voda
11,66 €
hyp
240/2017
21.7.2017
Gabriel Iványi
oprava kotla
35,00 €
hyp
241/2017
25.7.2017
ZOO Divízia s.r.o.
stravné
760,80 €
hyp
242/2017
30.7.2017
Čaroli s.r.o.
servisný materiál
499,24 €
hyp
243/2017
30.7.2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
rozbor vody
247,16 €
hyp
244/2017
30.7.2017
SPP
plyn
4,00 €
hyp
245/2017
30.7.2017
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
rozbor vody
145,56 €
hyp
246/2017
31.7.2017
COMPUTER SERVIS
hardware & software
303,98 €
hyp
247/2017
31.7.2017
BINS s.r.o.
plastové nádoby
394,80 €
hyp
248/2017
3.8.2017
Ing. Vít Drgon Fi DRGON
servis na kasačky
443,47 €
hyp
249/2017
3.8.2017
COOP Jednota Galanta, spol
tovar podľa objednávky
15,37 €
hyp
250/2017
3.8.2017
SPP
plyn
385,00 €
hyp
251/2017
3.8.2017
ZSE
elektrická energia
312,15 €
hyp
252/2017
10.8.2017
MUDr. Imrich Fisher
lekársky nález
15,00 €
hyp
253/2017
10.8.2017
Ladislav Pócs - 3P Slúži VÁN
kancelárske potreby
125,00 €
hyp
254/2017
10.8.2017
ZSE
elektrická energia
1747,68 €
hyp
255/2017
10.8.2017
Slovakia ENERGY
nedoplatok - elektrická energia
275,88 €
hyp
256/2017
10.8.2017
Ing. Vít Drgon Fi DRGON
servis
94,10 €
hyp
257/2017
10.8.2017
T - COM
telekomunikačné služby
119,03 €
hyp
258/2017
10.8.2017
T - COM
telekomunikačné služby
13,90 €
hyp
259/2017
10.8.2017
T - COM
telekomunikačné služby
38,78 €
hyp
260/2017
10.8.2017
Ing. Vít Drgon Fi DRGON
servis
268,50 €
hyp
261/2017
10.8.2017
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
rozbor vody
145,56 €
hyp
262/2017
10.8.2017
Brantner Nové Zámky s.r.o.
komunálny odpad
5 263,93 €
hyp
263/2017
10.8.2017
Brantner Nové Zámky s.r.o.
komunálny odpad
2 156,78 €
hyp
264/2017
10.8.2017
ZOO Divízia s.r.o.
stravné
1 228,69 €
hyp
265/2017
10.8.2017
Revízie a servis s.r.o.
oprava kotlaq
513,20 €
hyp
266/2017
10.8.2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
pitná voda
256,66 €
hyp
267/2017
10.8.2017
Poradca podnikateľa s.r.o.
finančný spravodajca
26,40 €
hyp
268/2017
15.8.2017
EcoLed Solutrions s.r.o.
elektrické osvetlenie obce
26,40 €
hyp
269/2017
15.8.2017
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
zálohová faktúra
785,38 €
hyp
270/2017
25.8.2017
Silvester Pónya
elektrikárske práce
346,00 €
hyp
271/2017
25.8.2017
Silvester Pónya
elektrikárske práce
942,68 €
hyp
272/2017
25.8.2017
Renad Stav s.r.o.
oplotenie
20 358,54 €
hyp
273/2017
25.8.2017
RobiTour s.r.o.
elektrikárske práce
464,60 €
hyp
274/2017
25.8.2017
SGS SKLEN8RSTVO s.r.o.
sklenárske práce
6 186,60 €
hyp
275/2017
25.8.2017
SGS SKLEN8RSTVO s.r.o.
sklenárske práce
266,66 €
hyp
276/2017
25.8.2017
Tóth s.r.o.
tovar podľa faktúry
646,22 €
hyp
277/2017
25.8.2017
MARINER Plus s.r.o.
tovar podľa faktúry
288,00 €
hyp
278/2017
25.8.2017
Centrum polygrafických služieb
úradné doklady
15,60 €
hyp
279/2017
25.8.2017
MUDr.Imrich FISHER
lekársky nález
15,00 €
hyp
280/2017
25.8.2017
Ille
hygienické potreby
100,72 €
hyp
281/2017
3.9.2017
Poradca s.r.o.
predplatné
29.40 €
hyp
282/2017
5.9.2017
orange
telekomunikačné popletky

142,25 €

hyp
283/2017
5.9.2017
Szaly.sk
kancelárske potreby
108,00 €
hyp
284/2017
8.9.2017
SPP
zemný plyn
385,00 €
hyp
285/2017
8.9.2017
COOP Jednota
tovar podľa objednávky
117,55 €
hyp
286/2017
8.9.2017
ZOO Divízia, s.r.o.
stravné
951,00 €
hyp
287/2017
15.9.2017
ZSE
elektrická energia
312,15 €
hyp
288/2017
15.9.2017
Luis reklama, s.r.o.
reklamný materiál
912,00 €
hyp
289/2017
15.9.2017
T - COM
telekomunikačné poplatky
13,90 €
hyp
290/2017
15.9.2017
T - COM
telekomunikačné poplatky
123,30 €
hyp
291/2017
15.9.2017
T - COM
telekomunikačné poplatky
38,59 €
hyp
292/2017
15.9.2017
Cesty Nitra
oprava ciest
42 725,80 €
hyp
293/2017
15.9.2017
MARINER Plus s.r.o.
tovar podľa objednávky
172,80 €
hyp
294/2017
15.9.2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť
pitná voda
215,19 €
hyp
295/2017
15.9.2017
Slovakia energy
elektrická energia
52,27 €
hyp
296/2017
15.9.2017
ZSE
elektrická energia
1 783,82 €
hyp
297/2017
15.9.2017
ELIM-ELEKTRO
elektro materiál
234,90 €
hyp
298/2017
15.9.2017
ZOO Divízia
stravné
1 388,46 €
hyp
299/2017
20.9.2017
orange
telekomunikačné poplatky
142,19 €
hyp
300/2017
20.9.2017
Brantner Nové Zámky
komunálny odpad
1 514,13 €
hyp
301/2017
20.9.2017
Poradca s.r.o.
zákony v tlačenej a elektronickej forme
29,40 €
hyp
302/2017
20.9.2017
Brantner Nové Zámky
komunálny odpad
4 205,86 €
hyp
303/2017
20.9.2017
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
rozbor vody
145,56 €
hyp
304/2017
25.9.2017
Západoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
vodné a stočné
40,19 €
hyp
305/2017
25.9.2017
EcoLed Solutions a.s.
verejné osvetlenie
1 265,41 €
hyp
306/2017
30.9.2017
MUDr. Imrich Fisher
lekársky nález
15,00 €
hyp
307/2017
30.9.2017
Starbeck s.r.o.
plastové okná
2 107,61 €
hyp
308/2017
5.10.2017
COOP Jednota Galanta spol. s r.o.
tovar podľa faktúry
49,93 €
hyp
309/2017
5.10.2017
Ladislav Pócs - 3P Slúži VÁM
kancelárske potreby
52,25 €
hyp
310/2017
5.10.2017
SPP
dodávka zemného plynu
385,00 €
hyp
311/2017
5.10.2017
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
rozbor vody
145,56 €
hyp
312/2017
5.10.2017
Varga Ernest - SEGA
demontáž klimatizácie
94,80 €
hyp
313/2017
10.10.2017
FORA STAV s.r.o.
stavebné úpravy obecného úradu
125 901,30 €
hyp
314/2017
10.10.2017
MP Profit PB
poradenské služby
2 952,00 €
hyp
315/2017
10.10.2017
ZSE
elektrická energia
292,15 €
hyp
316/2017
5.10.2017
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
prevádzkovanie ČOV
824,98 €
hyp
317/2017
13.10.2017
Ing. Vít Drgon Fi DRGON
servis kosačiek
454,64 €
hyp
318/2017
13.10.2017
T - COM
telekomunikačné služby
39,02 €
hyp
319/2017
13.10.2017
T - COM
telekomunikačné služby
13,90 €
hyp
320/2017
13.10.2017
T - COM
telekomunikačné služby
129,07 €
hyp
321/2017
13.10.2017
Agrartrend, spol. s r.o.
servisný matriál
738,74 €
hyp
322/2017
13.10.2017
MUDr. Imrich Fisher
lekársky nález
15,00 €
hyp
323/2017
13.10.2017
Revízie a servis s.r.o.
oprava kotla
744,30 €
hyp
324/2017
13.10.2017
Cestná nákladná doprava - Čelítková
odvoz fekálií
144,00 €
hyp
325/2017
13.10.2017
Tibor Tóth
prečistenie odpadového potrubia
52,68 €
hyp
326/2017
13.10.2017
Slovakia energy
elektrická energia
187,50 €
hyp
327/2017
13.10.2017
ZSE
elektrická energia
1 718,09 €
hyp
328/2017
13.10.2017
Západoslov vodárenská spoločnosť, a.s.
pitná voda
1,30 €
hyp
329/2017
13.10.2017
Západoslov vodárenská spoločnosť, a.s.
pitná voda
194,43 €
hyp
330/2017
13.10.2017
Čaroli s.r.o.
dielenský materiál
600,62 €
hyp
331/2017
13.10.2017
ZOO Divízia, s.r.o.
stravné
1 266,73 €
hyp
332/2017
20.10.2017
orange
telekomunikačné služby
142,33 €
hyp
333/2017
20.10.2017
Brantner Nové Zámky s.r.o.
komunálny odpad
1 179,43 €
hyp
334/2017
20.10.2017
Brantner Nové Zámky s.r.o.
komunálny odpad
4 075,25 €
hyp
335/2017
20.10.2017
ZSE
elektrická energia
40,94 €
hyp
336/2017
20.10.2017
EcoLed Solutions a.s.
verejné osvetlenie
1 265,41 €
hyp
337/2017
20.10.2017
Peter Jurík - LISA
webová prezentácia obce
27,88 €
hyp
338/2017
20.10.2017
Západoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.
elektrická energia
667,54 €
hyp
339/2017
20.10.2017
Varga Ernest SEGA
montáž klimatizácie
190,80 €
hyp
340/2017
20.10.2017
Varm, s.r.o.
oprava kotla
39,60 €
hyp
341/2017
24.10.2017
Remek, s.r.o.
Licenčné zmluvy
264,00 €
hyp
342/2017
24.10.2017
Ille
toaletné poltreby
100.72 €
hyp
343/2017
27.10.2017
Silvester Pónya
oprava elektrického čerpadla
195,00 €
hyp
344/2017
27.10.2017
Silvester Pónya
elektrickárske práce
50,00 €
hyp
345/2017
27.10.2017
Silvester Pónya
oprava verejného osvetlenia
435,00 €
hyp
346/2017
27.10.2017
Autoprofit
servis
105,55 €
hyp
347/2017
27.10.2017
prox T.E.C.. POPRAD s.r.o.
rozbor vody
145,56 €
hyp
348/2017
27.10.2017
Štefan Mészáros
výmena plynového regulátora
465,00 €
hyp
349/2017
30.10.2017
Poradca s.r.o.
servisný materiál
59,20 €
hyp
350/2017
6.11.2017
FORA - STAV s.r.o.
stavebné práce
48 136,20 €
hyp
351/2017
6.11.2017
DIAGO SF s.r.o.
stavebné práce
90,20 €
hyp
352/2017
6.11.2017
COOP Jednota Galanta, spol s r.o.
dodávka tovaru
64,93 €
hyp
353/2017
6.11.2017
COOP Jednota Galanta, spol s r.o.
dodávka tovaru
40,97 €
hyp
354/2017
6.11.2017
COOP Jednota Galanta, spol s r.o.
dodávka tovaru
35,38 €
hyp
355/2017
6.11.2017
Obec Kráľová nad Váhom
činnosť stavebného úradu
1 170,76 €
hyp
356/2017
6.11.2017
Pixel Print s.r.o.
informačná tavuľa
269,91 €
hyp
357/2017
6.11.2017
SPP
zemný plyn
385,00 €
hyp
358/2017
10.11.2017
ELIM-ELEKTRO
elektromateriál
150,59 €
hyp
359/2017
10.11.2017
Slovakia energy
spotreba elektriny
98,98 €
hyp
360/2017
10.11.2017
SPP
zemný plyn
333,09 €
hyp
361/2017
10.11.2017
Západoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.
pytná voda
235,92 €
hyp
362/2017
10.11.2017
T - COM
telekomunikačné poplatky
119,58 €
hyp
363/2017
10.11.2017
T - COM
telekomunikačné poplatky
13,90 €
hyp
364/2017
10.11.2017
T - COM
telekomunikačné poplatky
39,19 €
hyp
365/2017
10.11.2017
Petit Press
inzercia
132,00 €
hyp
366/2017
10.11.2017
ZSE
elektrická energia
1 941,88 €
hyp
367/2017
14.11.2017
ZOO Divízia, s.r.o.
stravné
1 240,10 €
hyp
368/2017
14.11.2017
Ing. Vít Drgon Fi DRGON
servisný tovar
560,71 €
hyp
369/2017
14.11.2017
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
spustenie kalového hospodárstva
474,00 €
hyp
370/2017
20.11.2017
ELIM-ELEKTRO
elektromateriál
960,19 €
hyp
371/2017
20.11.2017
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz a uskladnenie kom. odpadu
1 092,93 €
hyp
372/2017
20.11.2017
Brantner Nové Zámky s.r.o.
odvoz a uskladnenie kom. odpadu
4 975,00 €
hyp
373/2017
20.11.2017
Orange
telekomunikačné poplatky
142,19 €
hyp
374/2017
20.11.2017
MUDr. Imrich FISHER
lekársky nález
15,00 €
hyp
375/2017
20.11.2017
PROIMPEX GROUP, a.s.
pálenie hrubých materiálov
92,98 €
hyp
376/2017
20.11.2017
Július Deák-DUKAS
opravy
48,00 €
hyp
377/2017
25.11.2017
ecoled solutions
verejné osvetlenie
1 265,41 €
hyp
378/2017
25.11.2017
MP Profit PB
poradenské služby
2 952,00 €
hyp
379/2017
25.11.2017
ZOO Divízia, s.r.o.
stravné
570,60 €
hyp
380/2017
25.11.2017
Peugeot
servis
209,63 €
hyp
381/2017
25.11.2017
Občianske združenie List
poradenské služby
130,00 €
hyp
382/2017
25.11.2017
Pumpeg
pracovné šatstvo
1 416,51 €
hyp
383/2017
30.11.2017
Petit Press, a.s.
noviny-časopisy
425,60 €
hyp
384/2017
30.11.2017
PRO-HAND
servis
209,63 €
hyp
385/2017
30.11.2017
Talamon s.r.o.
knihy
89,94 €
hyp
386/2017
30.11.2017
Slovenská pošta
noviny
70,89 €
hyp
387/2017
30.11.2017
Emanuel Milo
oprava kotlov
652,00 €
hyp
388/2017
10.12.2017
SPP
zemný plyn
385,00 €
hyp
389/2017
10.12.2017
INPROST s.r.o.
obecné noviny
67,60 €
hyp
390/2017
10.12.2017
T-COM
telekomunikačné poplatky
122,82 €
hyp
391/2017
10.12.2017
T-COM
telekomunikačné poplatky
13,90 €
hyp
392/2017
10.12.2017
T-COM
telekomunikačné poplatky
38,93 €
hyp
393/2017
10.12.2017
ZOO Divízia, s.r.o.
stravné
1 224,89 €
hyp
394/2017
10.12.2017
ELIM-ELEKTRO
elektromateriál
184,58 €
hyp
395/2017
15.12.2017
Západoslovenská vodárenská spol., a.s.
pitná voda
409,61 €
hyp
396/2017
15.12.2017
COOP Jednota Galanta, spol
tovar podľa dodacieho listu
20,43 €
hyp
397/2017
15.12.2017
COOP Jednota Galanta, spol
tovar podľa dodacieho listu
92,57 €
hyp
398/2017
15.12.2017
COOP Jednota Galanta, spol
tovar podľa dodacieho listu
9,43 €
hyp
399/2017
18.12.2017
Ing. Vít Drgon Fi Drgon
tovar a servis
358,70 €
hyp
400/2017
18.12.2017
ZSE
elektrina
1 807,27 €
hyp
401/2017
18.12.2017
Západoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.
voda
250,17 €
hyp
402/2017
18.12.2017
Ille
hygienické potreby
100,72 €
hyp
403/2017
18.12.2017
Silvester Pónya
elektrikárske práce
845,00 €
hyp
404/2017
18.12.2017
orange
telekomunikačné poplatky
142,19 €
hyp
405/2017
18.12.2017
Čaroli
tovar podľa faktúry
333,85 €
hyp
406/2017
18.12.2017
ecoled solutions
osvetlenie obce
1 265,41 €
hyp
407/2017
18.12.2017
Obec Kráľová nad Váhom
stavebný úrad
1 301,54 €
hyp
408/2017
18.12.2017
Brantner Nové Zámky s.r.o.
komunálny odpad
355,20 €
hyp
409/2017
18.12.2017
Brantner Nové Zámky s.r.o.
komunálny odpad
4 006,66 €
hyp
410/2017
18.12.2017
Real - VOKUP
revízna kontrola
684,00 €
hyp
411/2017
18.12.2017
FORA STAV
stavebné práce
3 075,38 €
hyp
412/2017
18.12.2017
Martin Danada - Damagas
oprava kotla
192,00 €
hyp
413/2017
29.12.2017
PROX.T.E.C. POPRAD s.r.o.
prevádzkovanie ČOV
824,98 €
hyp
414/2017
29.12.2017
PROX.T.E.C. POPRAD s.r.o.
prevádzkovanie ČOV
291,12 €
hyp
415/2017
29.12.2017
Ing. Vít Drgon Fi DRGON
servis
89,76 €
hyp
416/2017
29.12.2017
RIGHTAUDIT, s.r.o.
odmena audítora
720,00 €
hyp