Zimné zábery

pri rybníku

na rázcestí

rybník

rybník Tégláš

ulica Budovateľská

smreková aleja

park

pri artézskej studni

hlavná cesta

smer do centra

park

staré vŕby

park

park pri centre

pohľad od budovy JRD

ulica Sov. armády

park pri pomníku

park pri pomníku

cintorín

dom smútku

selický park

park pri kostole

športový areál

"zimný štadión"