FRIKOV s.r.o. - VÝROBA A MONTÁŽ

oceľových konštrukcií s opláštením
zámočnícke a klampiarske práce

 

 

Frikov s.r.o.

Vítajte na stránke spoločnosti FRIKOV s.r.o

Frikov s.r.o.sa zaoberá výrobou, montážou a servisom kovových konštrukcií, rôznych výrobkov...... pre konečných spotrebiteľov a pre veľkoodberateľov. Našimi hlavnými atribútmi sú kvalita, bezpečnosť, odolnosť, rôznorodý dizajn a záruka.

Okrem sériovej výroby ponúkame zhotovenie kovových výrobkov na objednávku - individuálne zakázky pre firmy aj pre súkromné osoby.

Zo sortimentu výkonov našej spoločnosti vám predstavujeme časť galérie:

konštrukcia

montovaná hala

dom smútku

strecha budovy

montovaná hala

montovaná hala

montovaná hala

montovaná hala

kovaná brána

kovaná brána

reklamná strieška

montovaná hala

strecha

montovaná hala

kovaná brána

kovaná brána

rámy

montovaná hala

podesta

podesta

 

FRIKOV s.r.o., Športová 935, 925 72 Selice, tel/fax 031 779 2383, IČO 36 564 672, IČ DPH SK 2021885932
Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo 16475/T
Bankové spojenie: 1903674553/0200; Banka: VÚB exp. Šaľa;
e-mail: frikov@selicenet.sk ;
mobil: 09040140 920, 0902 917 764, 0902 917 760