V prípade havárie alebo problémov na kanalizácii volajte kompetentným

Bogdány Ladislav

0949 629 644

Pónya Silvester ml.

0918 402 870