Objednávky

Číslo objednávky Dátum zverejnenia Dodávateľ Účel Download
1/2011
11.1.2011
Slovak-telecom
vytýčenie podzemných vedení
2/2011
11.1.2011
Ing. Mária Gašpieriková
vyhotovenie znaleckého posudku
3/2011
18.1.2011
Ing. Mária Gašpieriková
vyhotovenie znaleckého posudku
4/2011
20.1.2011
ZS vod spoločnosť
prečistenie kanalizačného vedenia
5/2011
16.3.2011
KRKP
realizácia verejného obstarávania
.