Objednávky

Číslo objednávky Dátum zverejnenia Dodávateľ Účel Download
1/2017
4.1.2017
Ing. Mária Gašpieriková
vyhotovenie znaleckého posudku
2/2017
23.1.2017
Okresná správa ciest
posypová soľ
3/2017
25.1.2017
Wood-les, s.r.o.
výrub stromov
4/2017
1.3.2017
Mgr. Tibor Holúbek
vodičský preukaz
6/2017
14.6.2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
odber vzoriek vody
7/2017
3.7.2017
Cesty Nitra, a.s.
rekonštrukcia miestnych komunikácií
8/2017
3.7.2017
VPS pri OcÚ
práce
9/2017
26.7.2017
Revízie a servis s.r.o.
oprava kotla
10/2017
18.8.2017
Fora-Stav, s.r.o.
stavebné úpravy obecného úradu
11/2017
16.10.2017
TEERA hírujság
dodanie časopisu