Objednávky 2019

Číslo objednávky Dátum zverejnenia Dodávateľ Účel Download
1/2019
22.2.2019
STAV gupro s.r.o.
Inžiniersko geologický prieskum
3/2019
22.2.2019
STAV gupro s.r.o.
vyhotovenie projektovej dokumentácie - Domov sociálnych služieb
4/2019
5.9.2019
FORTE ACOUSTIC, s.r.o.
tlakové reproduktory