Objednávky 2021

Číslo objednávky Dátum zverejnenia Dodávateľ Účel Download
1/2021
24.2.2021
Sabrina Modelle, s.r.o.
ošatenie pre OP
2/2021
19.3.2021
Miroslav Šimka
likvidácia biologického odpadu
3/2021
26.2.2021
Stavebniny Tvrdošovce
žeriavnické práce na ČOV
4/2021
6.4.2021
Agrocenter Nitra
rám traktorového prívesu
5/2021
29.4.2021
KONTURA s.r.o.
kompresorová pumpa
6/2021
21.5.2021
Ing. Mária Gašpieriková
vyhotovenie posudku
7/2021
14.6.2021
AUTO-IMPEX, spol. s r.o.
prehliadka tecnického vybavenia
8/2021
30.6.2021
Ing. Ivan Moravčík
verejné obstarávanie
9/2021
13.8.2021
OCTAN Plus s.r.o.
tovar podľa cenovej ponuky
10/2021
6.9.2021
Limestone sk, s.r.o.
žeriavnické práce
11/2021
8.9.2021
AQUABELES s.r.o.
relevantná štúdia
12/2021
6.6.2021
KOADIS Šaľa s.r.o.
verejné obstarávanie
13/2021
13.9.2021
Limestone sk, s.r.o.
žeriavnické práce
14/2021
30.9.2021
BAR Consulting s.r.o.
práce na základe ponuky
15/2021
3.9.2021
RENAD-STAV, s.r.o.
stvebné práce na cintoríne
16/2021
23.11.2021
B - HYDROSERVIS s.r.o.
kalibrácia meradla na ČOV