Rozpočet

 

Výročná správa a záverečný účet obce Selice
Rozpočet obce Selice na roky 2024-2026
Zmena rozpočtu obce na rok 2023
Návrh rozpočtu obce Selice na roky 2023-2025
Zmena rozpočtu obce na rok 2022
Rozpočet obce na roky 2022-2024
Zmena rozpočtu obce na rok 2021
Programový rozpočet obce Selice na roky 2021-2023
Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2020
Programový rozpočet obce Selice na roky 2020-2022
Programový rozpočet obce Selice na roky 2019-2021
Programový rozpočet obce Selice na roky 2018-2020
Programový rozpočet obce Selice na roky 2017-2019
Programový rozpočet obce Selice na roky 2016-2018
Programový rozpočet obce Selice na roky 2015-2017