Výpisy z uznesení

Výpisy z uznesení zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Seliíciach

Uzn.č.: 24/2010-A-4
Uzn.č.: 14/2008-A-1
Uzn.č.: 3/2007-A-1