Verejné obstarávania

Dátum zverejnenia Obstarávateľ Predmet obstarávania Download
16.12.2013

Obec Selice

Traktor s príslušenstvom
23.6.2015

Obec Selice

Rekonštrukcia, modernizácia, prevádzka a údržba verejného osvetlenia
pdf
18.1.2019

Obec Selice

Súhrnná správa o zadaní zákaziek s cenou nad 5 000 €
pdf
28.9.2021

Obec Selice

Nákup interaktívnej tabule s príslušenstvom
pdf
28.9.2021

Obec Selice

Nákup elektrickej smažiacej panvice
pdf