Záverečné účty

 

5.jún 2023
Výročná správa a záverečný účet obce Selice za rok 2022
18.jún 2021
Výročná správa a záverečný účet obce Selice za rok 2020
04.mája 2020
Výročná správa a záverečný účet obce Selice za rok 2019
10.jún 2019
Výročná správa a záverečný účet obce Selice za rok 2018