Záverečné účty

 

04.mája 2020
Výročná správa a záverečný účet obce Selice za rok 2019
10.jún 2019
Výročná správa a záverečný účet obce Selice za rok 2018