Zmluvy 2023

Zverejnené Zmluvná strana Predmet zmluvy Download
3.1.2023

Brantner Nové Zámky, s.r.o.

Dodatok č.6/2022 k Zmluve o dielo č.37 - Selice /2021
sdgh
10.2.2023

TOPSET Solutions s.r.o.

Dodatok č.2 k Zmluve č.A/3126/05/2012 Zmluva o aktualizácii programov a systémovej podpore
sdgh
21.2.2023

ZSE

Zmluva o združenej dodávke elektriny
sdgh
15.3.2023

OPEN DOOR s.r.o.

Zmluva o službách č.080323/4 Environmentálny fond - rok 2023
sdgh
15.3.2023

OPEN DOOR s.r.o.

Zmluva o službách č.080323/5 Environmentálny fond - rok 2023
sdgh
5.4.2023

Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Šaľa

Zmluva o nájme ostatných vodných plôch
sdgh
28.4.2023

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Zmluva č. 1423048 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
sdgh
16.5.2023

Všeobecná úverová bamka, a.s.

Dodatok k zmluve o účte
sdgh
4.7.2023

Osobnyudaj.sk

Dodatok k zmluve č. ZO/2020A17331 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovedne osoby
sdgh
13.7.2023

AGRO Divízia s.r.o.

Zmluva o nájme pol'nohospodárskych pozemkov č.361/2023
sdgh
13.7.2023

Natural-Pack, a.s.

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalených výrobkov
sdgh
20.7.2023

MIA SAN MIA, s.r.o.

Mandátna zmluva na výkon činnosti spojených s procesom verejného obstarávania
sdgh
26.7.2023

VEROBS, s.r.o.

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a zriadenie predkupného práva
sdgh
7.8.2023

JUDr. Timea Bodoková

Mandátna zmluva
sdgh
10.8.2023

Ministerstvo investícií, RR a Investícií SR

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
sdgh
16.8.2023

Superyde Group Martin s.r.o.

Zmluva o dielo - havarijný stav v telocvični
sdgh
16.8.2023

Zápaloslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zmluva č.: o dodávke vody
sdgh
19.9.2023

Nitriansky samosprávny kraj

Zmluva o poskytnutí dotácie
sdgh