Obchodná verejná súťaž

AKTUÁLNE SÚŤAŽE

 

Zverejnené Predmet Linky
2.7.2018 Rodinný dom s.č. 684 a pozemky s parcelami č. 632/6, 632/15, 632/14
2.7.2018 Pozemky s parcelami č. 842/5, 845/3, 823/10
2.7.2018 Zastavané plochy a nádvoria s parcelami č. 839/1, 839/2, 839/3 a 839/4 a stavba s.č.285
2.7.2018 Stavby s.č. 8,9,10 a plochy a nádvoria s par.č. 817, 818, 819, 820/1, 820/2 a 821

UKONČENÉ SÚŤAŽE