Výberové konania 2018

Dátum zverejnenia Vyhlasovateľ Predmet výberového konania Download
15.8.2018

Obec Selice

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Leandera Osztényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 1003, Selice
pdf

Výberové konania 2017

Dátum zverejnenia Vyhlasovateľ Predmet výberového konania Download
24.11.2017

Obec Selice

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Školská 1003, Selice
pdf

Výberové konania 2014

Dátum zverejnenia Vyhlasovateľ Predmet výberového konania Download
16.06.2014

Obec Selice

Výberové konanie na obsadenie funkcie hlavný kontrolór
25.06.2014

Obec Selice

Výberové konanie na obsadenie funkcie asistenta terénneho sociálneho pracovníka

Výberové konania 2012

Dátum zverejnenia Vyhlasovateľ Predmet výberového konania Download
17.10.2012

Obec Selice

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy
13.11.2012

Obec Selice

Výberové konanie na obsadenie funkcie asistenta terénneho sociálneho pracovníka