Zmluvy 2020

www
Zverejnené Zmluvná strana Predmet zmluvy Download
14.01.2020

SLONI s.r.o.

Mandátna zmluva č. 007/2019
sdgh
24.01.2020

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Zmluva č. ZO/2020A17331-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
sdgh
28.01.2020

Brantner Nové Zámky, s.r.o.

Dodatok č.2/2019 k Zmluve o dieloč.37 - Selice / 2011
sdgh
27.01.2020

IA MPSVR SR

Zmluva o spolupráci
sdgh
31.01.2020

Slovenská republika MV SR

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-57_002/2020
sdgh
7.02.2020

SGnet 5G s.r.o.

Zmluva o nájme konzol - optické internetové pripojenie
sdgh
27.02.2020

Miestna akčná skupina Dolné Považie

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
sdgh
12.03.2020

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia
sdgh
9.04.2020

Obec Selice

Kúpna zmluva
sdgh
19.04.2020

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Zmluva č. 1420 002 - dotácia pre požiarníkov
sdgh
19.04.2020

T-COM

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
sdgh
20.04.2020

Brantner Nové Zámky

Dodatok č.3 /2020 k Zmluve o dielo č.37 - Selice / 2011
sdgh
5.05.2020

Okresný súd Galanta

Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce
sdgh
18.05.2020

Slovakia Energy

Zmluva o združenej dodávke
sdgh
18.05.2020

Slovakia Energy

Zmluva o združenej dodávke
sdgh
18.05.2020

Slovakia Energy

Zmluva o združenej dodávke
sdgh
16.05.2020

Téglás Team o.z

Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
sdgh
12.06.2020

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zmluva č.: 3/1000146548 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
sdgh
20.06.2020

Regionálna rozvojová agentúra Šaľa

Zmluva o dielo č. 05/2020Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
sdgh
20.06.2020

ZSE

Zmluva o združenej dodávke elektriny
sdgh
28.10.2020

OPEN DOOR s.r.o.

Zmluva o službách č. 191020/1
sdgh
28.10.2020

OPEN DOOR s.r.o.

Zmluva o službách č. 191020/2
sdgh
3.11.2020

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Dohoda č. 20/17/010/50 o pomoci v hmotnej núdyi
sdgh
4.11.2020

T - COM

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
sdgh
16.12.2020

Štatistický úrad SR

Zmluva o výpožičke
sdgh
2.12.2020

RIGHTAUDIT s.r.o.

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
sdgh
17.12.2020

RIGHTAUDIT s.r.o.

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
sdgh