Zmluvy 2024

Zverejnené Zmluvná strana Predmet zmluvy Download
27.3.2024

Obec Selice, Margita Tamaškovičová a Katarína Fehérová

Kúpna zmluva parciel č.638/3 a 638/27
sdgh
27.3.2024

Obec Selice, Margita Tamaškovičová a Katarína Fehérová

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve
sdgh
27.3.2024

NATURAL-PACK, a.s.

Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
sdgh
21.3.2024

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Zmluva č. 1424047 o poskytnutí dotácie a prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
sdgh
15.5.2024

RENAD-STAV s.r.o.

Kúpna zmluva bytového domu 12 bj. súpisné číslo 691
sdgh
28.5.2024

RENAD-STAV s.r.o.

Kúpna zmluva uzarvorená podľa ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)
sdgh
29.5.2024

RENAD-STAV s.r.o.

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve
sdgh
10.6.2024

MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.

Zmluva o združenej dodávke plynu
sdgh
12.6.2024

Obec Selice

Kúpna zmluva, Zsolt Karády
sdgh