Zmluvy 2019

www
Zverejnené Zmluvná strana Predmet zmluvy Download
2.01.2019

AGRO Divízia s.r.o. Selice

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov č.621/2013
sdgh
17.01.2019

ZSE

Zmluva o združenej dodávke elektriny
sdgh
21.01.2019

AŽ PROJEKT s.r.o.

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 02/2017
sdgh
23.01.2019

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia
sdgh
4.02.2019

OZ Matúšová Zem - Mátzusföld

Kúpna zmluva
sdgh
22.02.2019

T - COM

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
sdgh
22.02.2019

T - COM

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
sdgh
22.02.2019

Západoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.

Zmluva č.: 3/1000121284
sdgh
27.03.2019

RENAD-STAV s.r.o.

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a zriadenie predkupného práva
sdgh
30.03.2019

Brantner Nové Zámky, s.r.o.

Dodatok č.1/2019 k zmluve o dielo č.37 - Selice / 2011
sdgh
5.04.2019

GRIZZLY profesional s.r.o.

Zmluva o dielo - podrezanie muriva
sdgh
2.05.2019

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Zmluva č. 149 480 o poskytovaní dotácie
sdgh
2.05.2019

KA - STAV s.r.o.

Zmluva o dielo č. 2019001
sdgh
7.05.2019

Západoslovenská distribučná

Zmluva o vykonaní preložky
sdgh
16.05.2019

Igor Mandák

Kúpna zmluva - nehnuteľnosti
sdgh
16.05.2019

Jolana Slováková, rod. Kernerová

Kúpna zmluva - nehnuteľnosti
sdgh
28.05.2019

Téglás Team o.z

Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
sdgh
30.05.2019

Implementačná agentúra MP, soc. vecí a rodiny SR

Dodatok k zmluve o spolupráci - Terénna sociálna práca
sdgh
4.06.2019

Alexander Szőllősi - DIAMON MUSIC

umelecká zmluva
sdgh
15.06.2019

Ministerstvo vnútra SR

Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel
sdgh
28.06.2019

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Zmluva o poskytnutí dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
sdgh
24.7.2019

Enviromentálny fond

Zmluva č. 13462608U03 - ekodvor a kompostáreň
sdgh
30.7.2019

RENAD - STAV s.r.o.

Nájomná zmluva
sdgh
8.8.2019

Slovenská republika

Darovacia zmluva
sdgh
23.8.2019

Mgr. Marta Izsáková

Kúpna zmluva
sdgh
23.8.2019

Miestna akčná skupina Dolné Považie

Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
sdgh
2.9.2019

Implementačná agentúra MPaSV SR

Dodatok k Zmluve o spolupráci - Terénna soc. práca
sdgh
16.9.2019

RENAD-STAV, s.r.o.

Zmluva o dielo - rekonštrukcia chodníkov
sdgh
17.9.2019

Úrad vláídy Slovenskej republiky

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
sdgh
9.10.2019

orange

Zmluva o poskytnutí verejných skužieb
sdgh
30.10.2019

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Nové Zámky

Dohoda č. 19/17/010/81 o pomoci v hmotnej núdzi
sdgh
30.10.2019

Okresná asociácia telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa

Zmluva o reklame
sdgh
10.11.2019

SPP

Zmluva o dodávke plynu
sdgh
10.11.2019

Metal Servis Recykling s.r.o.

Zmluva o dielo - recyklovanie odpadu
sdgh
4.12.2019

RIGHTAUDIT s.r.o.

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
sdgh
4.12.2019

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia
sdgh
18.12.2019

Miestna akčná skupina Dolné Považie

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní návratnej finančnej výpomoci
sdgh
20.12.2019

Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb č. 57138/2016 zo dňa 7.10.2016
sdgh