Zmluvy 2012

Dátum zverejnenia Zmluvná strana Predmet zmluvy Suma Download
24.1.2012

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

Leasingová zmluva
32 083,33 €
22.2.2012

MERCI spol, s r.o.

Kúpna zmluva
7 000, €
26.3.2012

COOP Jednota Galanta

Kúpna zmluva
-------------
23.4.2012

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Zmluva o poskytnutovaní vybraných súborov
-------------
24.4.2012

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zmluva o dodávke vody
-------------
19.5.2012

Ing. Ján Vlček TOPSET

Zmluva o dielo - WinCITY
-------------
21.5.2012

Ing. Ján Vlček TOPSET

Zmluva o aktualizácii programov
48,72 €
21.5.2012

Ing. Ján Vlček TOPSET

Licenčmá zmluva
25,68 €
24.5.2012

Environmentálny fond

Zmluva o poskytnutí podpory
21 940 €
18.6.2012

Energie2, a.s.

Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
----------
30.8.2012

EUROFRAME a.s.

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníctva bytov
----------
19.10.2012

Beata Volšíková

Zmluva o poskytnutí služieb
500.00 €
3.12.2012

Trnavsjká arcidiecézna Charita

Zmluva o prenájme nebytových priestorov
----------
3.12.2012

Fond sociálneho rozvoja

Zmluva o spolupráci
----------
13.12.2012

Všeobecná úverová banka, a.s.

Záložná zmluva na bytový dom
----------
13.12.2012

Štátny fond rozvoja bývania

Záložná zmluva na bytový dom
----------
13.12.2012

Beata Volšíková

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb
----------
18.12.2012

Environmentálny fon

Dodatok č.2 k Zmluve č. 86555 08U01
----------
18.12.2012

Environmentálny fon

Príloha č.1 k Dodatku č.2
----------