Energetické zhodnotenie odpadov splynovaním

Dátum zverejnenia Žiadateľ Predmet zámeru Download
23.12.2015

Simply clean s.r.o.

Energetické zhodnotenie
xxx
23.12.2015

Obec Selice

oznámenie
xxx
7.4.2016

Obec Selice

oznámenie o zverejnení správy
xxx
8.4.2016

Obec Selice

oznámenie o verejnom prerokovaní

xxx

10.8.2016

Simply clean s.r.o

Energetické zhodnocovanie odpadov
sdgh
   

 

 

Zámer na predaj majetku obce

Dátum zverejnenia Žiadateľ Predmet zámeru Download
2.06.2015

Dávid Kollár

parcela - záhrada vo výmere
xxx
29.03.2016

Jozef Jozefík

pozemok
xxx
29.03.2016

Agroporadenstvo s.r.o.

nehnuteľnosť
xxx
19.06.2017

Vincent Oriško, Mária Orišková

pozemok
xxx
30.11.2017

Eva Šimšíková

nehnutelný majetok
xxx
22.11.2019

Ida Hanáková

kúpa nehnutelného majetku
xxx
22.11.2019

Alžbeta Vágaiová

kúpa nehnutelného majetku
xxx
22.11.2019

Zsolt Karády

kúpa nehnutelného majetku
xxx
22.11.2019

Ing. Štefan Horváth, Katarína Hegyiová

kúpa nehnutelného majetku
xxx
24.11.2020

Gabriela Vinczeová rod. Czaniková

Zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Selice
xxx
27.8.2021

Marta Oláhová

Zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Selice
xxx
27.8.2021

Darina Šimčíková

Zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Selice
xxx
30.5.2022

Margita Tamaškovičová, Katarína Fehérová

Zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Selice spôsobom: ako prípad hodný osobitného zreteľa
xxx
10.1.2023

SRZ, MsO Šaľa

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Selice
xxx
10.1.2023

AGRO Divízia s.r.o.

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Selice
xxx
3.4.2023

AGRO Divízia s.r.o.

Zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Selice
xxx