Zmluvy 2017

Zverejnené Zmluvná strana Predmet zmluvy Download
12.01.2017

AŽ Projekt s.r.o..

Zmluva o dielo
sdgh
20.01.2017

MV SR

Darovacia zmluva
sdgh
2.02.2017

VF Project & Merketing s.r.o.

Zmluva o dielo č.49/2017 „Projekt Town Twinning”
sdgh
2.03.2017

SALOVGRAM

autorský zákon
sdgh
5.03.2017

Obce na dolnom považí

Zmluva o spolupráci - cyklotrasa
sdgh
10.03.2017

Register obchodných spoločností s.r.o.

Zmluva o poskytovaní reklamných služieb
sdgh
23.03.2017

Štefan Pozsonyi

Kúpna zmluva
sdgh
28.03.2017

Rímskokatolická cirkev, farnosť Selice

Kúpna zmluva
sdgh
11.04.2017

Pixel Print s.r.o.

Zmluva o poskytnutí služieb
sdgh
21.06.2017

FORA-STAV, s.r.o.

"Stavebné úpravy obecného úradu obec Selice"
sdgh
27.06.2017

RÚVZ

Dohoda o poskytnutí laboratórnych analýz, meraní a odborných expertíz
sdgh
1.07.2017

Dušan Tóth

Nájomná zmluva
sdgh
10.07.2017

Akčná skupina Dolné Považie

Zmluva o poskytnutí dotácie
sdgh
10.11.2017

Úrad práce, soc. vecí a rodiny NZ

Dohoda č. 17/17/010/52 o pomoci v hmotnej núdzi
sdgh
28.11.2017

Vincent Oriskó

Kúpna zmluva
sdgh
22.12.2017

Rightaudit s.r.o.

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
sdgh
30.12.2017

JUDr. Ľudovít Marinčák

Zmluva o reklame
sdgh
30.12.2017

RECobal s.r.o.

Zmluva č.NR152110 - zákon o odpadoch
sdgh