Zmluvy 2018

Zverejnené Zmluvná strana Predmet zmluvy Download
11.01.2018

Eva Šimčíková

Kúpna zmluva
sdgh
6.02.2018

Eva Šimčíková

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve
sdgh
10.03.2018

MŽP SR

Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní nenávratného finančného príspevku
sdgh
21.03.2018

Orange

Zmluva o poskytovaní verejných služieb
sdgh
17.04.2018

Regio Solution, s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služieb č.160404/2018
sdgh
3.05.2018

Slovenský rybársky zväz MO Šaľa

Zmluva o nájme ostatných vodných plôch
sdgh
7.5.2018

TOPSET Solutions s.r.o.

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
sdgh
16.05.2018

TOPSET Solutions s.r.o.

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
sdgh
21.05.2018

DPO SR

Zmluva č. 148 612 o poskytovaní dotácie
sdgh
30.05.2018

PG Bau s.r.o.

Návrh zmluvy o dielo č.2018002 - Ekodvor a kompostáreň
sdgh
30.05.2018

Buona s.r.o.DPO SR

Kúpna zmluva č. 18/SZA/024 Obstarávanie komunálnej techniky
sdgh
5.07.2018

Občianske združenie Divadlo Rivalda

Dohoda o podaní umeleckého výkonu
sdgh
18.07.2018

UniCredit Leasing

Lízingová zmluva - traktorová kosačka
sdgh
8.09.2018

Enviroment fond

Zmluva č.12793908U03 - podpora na ekodvor a kompostáreň
sdgh
12.09.2018

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení odberného zariadenia
sdgh
25.09.2018

Ministerstvo životného prostredia SR

dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
sdgh
19.10.2018

VÚB a.s.

Zmluva o termínovanom úvere č. 1156/2018/UZ
sdgh
19.10.2018

VÚB a.s.

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1741/2018/D
sdgh
25.10.2018

Regio Solution, s.r.o.

Zmluva o poskytnutí služieb č.041002/2018
sdgh
26.10.2018

Ing. Adrian Renczés

Kúpna zmluva
sdgh
26.10.2018

Regio Solution, s.r.o.

Zmluva o poskytnutí služieb č.041002/2018
sdgh
21.11.2018

Slavomír Prúčny

Kúpna zmluva - športový výbava
sdgh
30.11.2018

Úrad vlády Slovenskej republiky

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
sdgh
7.12.2018

Okresná asociácia telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa

Zmluva o reklame
sdgh
7.12.2018

Regio Solution, s.r.o.

Zmluva o poskytnutí služieb č.041002/2018
sdgh
22.12.2018

Miestna akčná skupina Dolné považie

Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
sdgh