Zmluvy 2013

Dátum zverejn enia Zmluvná strana Predmet zmluvy Suma Download
1.1.2013

AGRO Divízia s.r.o. Selice

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
----------
23.1.2013

Topset Solutions s.r.o.

Dodatok č.1 k Zmluve A/3126/02/2012
----------
18.2.2013

JUDr.Martin Hudák, advokát

Zmluva o poskytovaní právnych služieb
----------
22.2.2013

Západoslovenská distribučná, a.s.

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
----------
22.2.2013

Západoslovenská distribučná, a.s.

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
----------
22.2.2013

Západoslovenská distribučná, a.s.

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
----------
22.2.2013

Ágnes Bárdos

Kúpna zmluva
----------
22.3.2013

Peter Kucharčík

Zmluva o spolupráci o zbere použitého šatstva
----------
2.4.2013

Západoslovenská energetika

Zmluva o združenej dodávke elektriny
----------
2.4.2013

Západoslovenská energetika

Zmluva o združenej dodávke elektriny
----------
2.4.2013

Západoslovenská energetika

Zmluva o združenej dodávke elektriny
----------
2.4.2013

Trnavská arcidiézna charita

Dodatok č.1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov
----------
3.4.2013

Topset Solutions s.r.o.

Dodatok k č. 1 k zverejňovaniu cintorínov
----------
19.4.2013

Západoslovenská distribučná a.s.

Zmluva o spolupráci
----------
24.4.2013

RENAD-STAV s.r.o.

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastnícstva bytov
----------
24.4.2013

RENAD-STAV s.r.o.

Zmluva o dielo 01/2013
----------
10.6.2013

SLOVGRAM

Zmluva o autorských poplatkoch
----------
24.6.2013

Ministerstvo vnútra

Zmluva o poskytnutí dotácie na prevenciu kriminality
----------
24.7.2013

RÚVZ

Dohoda o podmienkach poskytovania laboratórnych analýz
----------
20.9.2013

Západoslovenská distribučná a.s.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
----------
20.9.2013

Brigita Frivoltová

Kúpna zmluva
----------
17.10.2013

Obec Selice

Zámer prevodu nehnutelného majetku obce
----------
17.10.2013

Obec Turany

Príkazná zmluva
----------
17.10.2013

JUDr. Martin Hudák

Zmluva o poskytovaní právnych služieb
----------
17.10.2013

SAD Dunajská Streda

Dodatok č.3 k zmluve o nájme nebytových priestorov
----------
31.10.2013

Mgr. Ľudovít Lámala ...

Zmluva o prevode vlastníctva bytu
----------
31.10.2013

Július Csuba

Zmluva o prevode vlastníctva bytu
----------
31.10.2013

Július Csuba

Zmluva o prevode vlastníctva bytu
----------
31.10.2013

Jozef Mihály

Zmluva o prevode vlastníctva bytu
----------
31.10.2013

Timea Mitlíková

Zmluva o prevode vlastníctva bytu
----------
31.10.2013

Tibor Mitlík

Zmluva o prevode vlastníctva bytu
----------
31.10.2013

Kristína Csubová

Zmluva o prevode vlastníctva bytu
----------
31.10.2013

Ing. Peter Bogár

Zmluva o prevode vlastníctva bytu
----------
29.11.2013

DOM-OV Slovensko, s.r.o.

Kúpna zmluva Dodatok č.DOD/01 - 2013/244/2012-IZ-5,0/V
----------
5.12.2013

Fond sociálneho rozvoja.

Dodatok č.DOD/01 - 2013/244/2012-IZ-5,0/V
----------
5.12.2013

RIGHTAUDIT s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služieb - o overení finančných výkazov
----------
5.12.2013

DOM-OV Slovensko, s.r.o

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
----------
5.12.2013

Západoslovenská distrubučná, a.s.

Dohoda o termíne plnenia predmetu Zmluvy o spolupráci č. 13/22500/012-ZoS
----------