Zmluvy 2021

www
Zverejnené Zmluvná strana Predmet zmluvy Download
19.02.2021

RENAD-STAV s.r.o.

Kúpna zmluva
sdgh
1.03.2021

COUPE INVEST, s.r.o.

Zmluva o spolupráci - testovanie na COVID-19
sdgh
5.03.2021

Orange Slovensko, a.s.

Zmluva o poskytovaní osobitných zliav
sdgh
17.03.2021

ŠÚ SR

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke
sdgh
22.03.2021

inLEGALs.r.o.

Zmluva o poskytovaní právnych služieb
sdgh
22.03.2021

Sloboda zvierat, občianske združenie

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
sdgh
29.03.2021

TÉGLÁS TEAM o.z.

Zmluva o poskytovaní návratnej finančnej výpomoci
sdgh
30.03.2021

Gabriela Vinczeová

Kúpna zmluva
sdgh
12.4.2021

RENAD-STAV

Kúpna zmluva
sdgh
25.5.2021

RENAD-STAV

Dodatok č.1 ku „Kúpnej zmluve” 12.04.2021
sdgh
24.6.2021

Mário Karvai a Denisa Karvaiová

Kúpna zmluva
sdgh
8.7.2021

SPP

Zmluva o dodávke plynu
sdgh
15.7.2021

Jozef Horváth, Vojtech Horváth, František Horváth, Ladislav Horváth

Kúpna zmluva
sdgh
15.7.2021

Magdaléna Bodorová, Aneta Gyulaiová

Kúpna zmluva
sdgh
20.7.2021

RENAD - STAV

Dodatok č.2 ku kúpnej zmluve zo dňa 12.apríla 2021
sdgh
2.8.2021

Brantner Nové Zámky, s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služieb
sdgh
17.8.2021

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Zmluva o elektronockej komunikácii
sdgh
5.9.2021

Štátny fond rozvoja bývania

Zmluva o úvere
sdgh
5.9.2021

Štátny fond rozvoja bývania

Zmluva o úvere č.400/239/2021
sdgh
17.9.2021

Open Door s.r.o.

Zmluva o službách č.170921/1
sdgh
17.9.2021

Open Door s.r.o.

Zmluva o službách č.170921/2
sdgh
17.9.2021

Open Door s.r.o.

Zmluva o službách č.170921/2
sdgh
17.9.2021

Pôdohospodárska platobná agentúra

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070Y886
sdgh
27.9.2021

Alžbeta Vágaiová

Kúpna zmluva
sdgh
29.9.2021

Štátny fond rozvoja bývania

Záložná zmluva č.400/239/2021
sdgh
29.9.2021

Štátny fond rozvoja bývania

Záložná zmluva č.400/240/2021
sdgh
29.9.2021

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Zmluva č. 0056-PRB/2021 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
sdgh
29.9.2021

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Zmluva č. 0067-PRB/2021 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
sdgh
1.10.2021

STUDNICA n.o.

Mandátna zmluva
sdgh
14.10.2021

EKOTEC, spol. s r.o.

Zmluva o kontrolnej činnosti
sdgh
21.10.2021

@rchitekt, spol. s r.o.

Zmluva o dielo
sdgh
26.10.2021

Marta Oláhová

Kúpna zmluva
sdgh
2.11.2021

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NZ

Dohoda č.21/17/010/20 - pomoc v hmotnej núdzi
sdgh
6.11.2021

Okresná asociácia telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa

Zmluva o reklame
sdgh
9.11.2021

Brantner Nové Zámky, s.r.o.

Dodatok č.5/2021 k zmluve o dielo č.37-Selice/2021
sdgh
16.11.2021

Magnum Co., s.r.o.

Zmluva o výkupe ojazdeného vozidla
sdgh
19.11.2021

Stredoslovenská energetika, a.s.

Kúpna zmluva č.Z202122184_Z
sdgh
23.11.2021

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Kúpna zmluva č.Z202122689_Z
sdgh
31.12.2021

RIGHTAUDIT s.r.o

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
sdgh