Zmluvy 2015

Zverejnené Zmluvná strana Predmet zmluvy Suma Download
5.2.2015

SAD Dunajská Streda

Zmluva o nájme nebytových priestorov
----------
sdgh
6.2.2015

JUDr. Ľudovít Marinčák

Zmluva o reklame
----------
sdgh
9.2.2015

Satius, občianske zdrženie

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
----------
sdgh
16.2.2015

MDV a RR SR.

Záložná zmluva č. 0129-PRB-2014/Z
----------
sdgh
17.2.2015

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zánky

Dohoda č.2/§50/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
----------
sdgh
24.2.2015

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zánky

Dohoda č.2/§50/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
----------
sdgh
25.2.2015

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zánky

Dohoda č.2/§50/NS/2015 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
----------
sdgh
25.2.2015

Gyn Iv, s.r.o.

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestororv
----------
sdgh
26.2.2015

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Dodatok č.1 k zmluve č.0228-PRB-2014 zo dňa 05.09.2014
----------
sdgh
26.2.2015

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Dodatok č.1 k zmluve č.0229-PRB-2014 zo dňa 05.09.2014
----------
sdgh
26.2.2015

PROFI STAV TEAM, s.r.o.

Zmluva o dielo - údržba kultúrneho domu
----------
sdgh
14.3.2015

ALVEST MONT s.r.o.

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo z 31.5.2011
----------
sdgh
31.3.2015

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zánky

Dohoda č.6/§2015/§ 54 - VZ Podpora zamestnávania UoZ

----------
sdgh
25.4.2015

MVSR

Darovacia zmluva

----------
sdgh
30.4.2015

Okresný súd Galanta

Dohoda o zabezpečení povinnej práce

----------
sdgh
19.5.2015

Okresný súd Galanta

Dohoda o zabezpečení povinnej práce

----------
sdgh
29.5.2015

Úrad práce...N. Zámky

Dodatok č.1 k Dohode č.24/§52a/2015/ŠR

----------
sdgh
4.6.2015

Ing. Jozef Čapuška

Zmluva o výpožičke

----------
sdgh
11.6.2015

VF Project & Marketing s.r.o.

Zmluva o dielo č. 127/2015

----------
sdgh
26.6.2015

K-CENTUM, spol. s r.o.

Zmluva o dielo - reklamné tabuľe

----------
sdgh
7.7.2015

MŽP SR

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

----------
sdgh
8.7.2015

Sociálna poisťovňa

Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodku

----------
sdgh
10.7.2015

Autoprofit, s.r.o.

Kúpna zmluva č. Z201515222_Z

----------
sdgh
10.7.2015

VF Project & Marketing s.r.o.

Zmluva o dielo č. 210/2015 „Projekt Town Twinning”

----------
sdgh
21.7.2015

REMOPEL, s.r.o.

Zmluva o dielo č. RZ-09-07-2014

----------
sdgh
21.7.2015

CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica, s.r.o.

Mandátna zmluva

----------
sdgh
21.7.2015

Dávid Kollár

Kúpna zmluva

----------
sdgh
29.7.2015

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Dohoda č. 170/& 52a/2015/ŠR na vykonanie aktivačnej činnosti

----------
sdgh
31.7.2015

AGRO Divízia, s.r.o. Selice

Dohoda o spolupráci

----------
sdgh
3.8.2015

Emil Šulgan

Zámer predaja nehnuteľného majetku

----------
sdgh
19.8.2015

EcoLed Solutions a.s.

Koncesná zmluva o poskytovaní služieb modernizácie a údržby siete verejného osvetlenia

----------
sdgh
8.9.2015

VÚB a.s.

Zmluva o termínovanom úvere č. 932/2015/UZ

----------
sdgh
8.9.2015

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Nové Zámky

Dodatok č. 1/2015 k dohode č. 88/&10/2014

----------
sdgh
8.9.2015

VÚB a.s.

Dohoda o vyplňovacom práve č.1478/2015/D

----------
sdgh
10.9.2015

ARCHEOCENTER s.r.o

Zmluva o dielo - archeologický výskum - ČOV

----------
sdgh
14.9.2015

Západoslov.distribučná, a.s.

Zmluva o pripojení odberného mesta

----------
sdgh
2.10.2015

Úrad vlády SR.

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy

----------
sdgh
12.10.2015

Right Power energy

Dodatok č.1 k zmluve o združenej dodávke elektriny

----------
sdgh
15.10.2015

DOM-OV Slovensko, s.r.o.

Dodatok č.3 k zmluve o budúcej zmluve zo dňa 3.12.2013

----------
sdgh
26.10.2015

SportReal Nitra s.r.o.

Zmluva o dielo číslo: 2014/2015

----------
sdgh
30.10.2015

REMOPEL, s.r.o.

Oznámenie o stavebnej zmene - Kanalizácia a ČOV

----------
sdgh
23.11.2015

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Nové Zámky

Dohoda č 15/17/010/39 - pomoc v hmotnej núdzi

----------
sdgh
26.11.2015

RIGHTAUDIT s.r.o.

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

----------
sdgh
7.12.2015

Okresná asociácia TVJ a K.

Zmluva o reklame

----------
sdgh
23.12.2015

VÚB, a.s.

Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere č. 932/2015/UZ

----------
sdgh
31.12.2015

DOM-OV Invest, s.r.o.

Nájomná zmluva

----------
sdgh