Zmluvy 2016

Zverejnené Zmluvná strana Predmet zmluvy Download
12.01.2016

MP Profit PB, s.r.o.

Zmluva o manažmente projektu
sdgh
20.01.2016

PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.

Zmluva o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku č.01012015P
sdgh
21.01.2016

VF Project & Marketing s.r.o.

Z mluva o dielo č.29/2016 „Projekt Town Twinning”
sdgh
28.01.2016

DOM-OV Slovensko, s.r.o.

Kúpna zmluva
sdgh
28.01.2016

Úrad práce, soc. vecí a rodiny NZ

Dohoda č.1/&52a/2016/NP PZ VAOTP - aktivačné činnosti
sdgh
28.01.2016

Úrad práce, soc. vecí a rodiny NZ

Dohoda č.16/17/054/ 9 - ŠnZ
sdgh
24.02.2016

DOM-OV Invest s.r.o.

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
sdgh
29.02.2016

Štátny fond rozvoja bývania

Záložná zmluva č.400/499/2014
sdgh
18.03.2016

KOOPERATÍVA poisťovňa

Poistná zmluva č. 800 - 9000.946
sdgh
24.03.2016

ENVI - PAK a.s.

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
sdgh
18.04.2016

Slovak Telecom a.s.

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
sdgh
20.04.2016

ENVI-PAK,a.s.

Zmluva o odpadoch
sdgh
26.05.2016

Agroporadenstvo, s.r.o.

Kúpna zmluva
sdgh
1.06.2016

UniCredit Leasing Slovakia, a.s..

Kúpna zmluva - autobus
sdgh
14.06.2016

Alžbeta Gálová, Alexander Gyulai, Jozef Gyulai

Kúpna zmluva
sdgh

15.06.2016

DOM-OV Slovensko, s.r.o.

Kúpna zmluva
sdgh

28.06.2016

MŽP SR

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
sdgh

30.06.2016

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení
sdgh

30.6.8.2016

RIGHT POWER

Dodatok č.2 k zmluve
sdgh

8.7.2016

Gergely Kovács -GK-studio

Zmluva o dielo - Ekodvor a kompostáreň
sdgh

12.7.2016

Brantner-Nové Zámky s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služieb
sdgh

12.7.2016

VF Project & Marketing s.r.o.

Zmluva o dielo - Projekt Town Twinning
sdgh

19.7.2016

ZSE

Zmluva o združenej dodávke
sdgh

19.7.2016

ZSE

Zmluva o združenej dodávke
sdgh

25.7.2016

GOLD PROJECT s.r.o.

Zmluva o dielo - oprava telocvične
sdgh

18.8.2016

Simly clean s.r.o.

Energetické zhodnocovanie odpadov splynovaním
sdgh

18.8.2016

Západoslovenská distribučná a.s.

Zmluva o pripojení
sdgh

23.8.2016

RIGHT POWER

Dodatok č.2 k zmluve
sdgh

26.8.2016

SPP

Zmluva o dodávke plynu
sdgh

31.8.2016

KAMI PROFIT s.r.o.

Zmluva o dielo č.00314/2016/OBE/KA/OB/ZOD
sdgh

20.9.2016

SPP

Dodatok č. 02 k zmluve o dodávke plynu
sdgh

20.9.2016

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení odberného ele. zariadenia
sdgh

4.10.2016

RENAD-STAV, s.r.o.

Zmluva o dielo
sdgh

12.10.2016

MDVRR SR

Záložná zmluva
sdgh

12.10.2016

MV SR

Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke
sdgh

12.10.2016

SPP

Zmluva o dodávke plynu
sdgh

12.10.2016

JUDr. Ľuboš Szigeti

Dohoda o zabezpečení povinnej práce
sdgh

12.10.2016

Západoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.

Zmluva č.:3/1000074507 o dodávke vody
sdgh

12.10.2016

Západoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.

Zmluva č.:3/1000074488 o dodávke vody
sdgh

12.10.2016

Západoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.

Zmluva č.:3/1000074484 o dodávke vody
sdgh

12.10.2016

Západoslov. vodárenská spol., a.s.

Zmluva o poskytovaní služieb
sdgh

2.11.2016

Rightaudit, s.r.o.

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
sdgh

2.11.2016

Regio Solution, s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služieb č.161008/2016
sdgh

5.11.2016

Úrad práce,soc. vecí a rodiny NZ

Dohoda č.16/17/010/32 - pomoc v hmotnej núdzi
sdgh

12.11.2016

SPP

Zmluva o dodávke plynu
sdgh

24.11.2016

Tamaškovič s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozoru - príloha č.2 Návrh zmluvy
sdgh

6.12.2016

REMOPEL, s.r.o.

DODATOK č.1 K zmluve o dielo č. RZ-09-07-2014
sdgh
       

7.12.2016

MP Profit PB, s.r.o.

Zmluva o manažmente projektu
sdgh

13.12.2016

Dolné považie

Zmluva o poskytovaní dotácie
sdgh

14.12.2016

T - COM

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
sdgh

14.12.2016

Jozef Jozefík

Kúpna zmluva
sdgh

20.12.2016

Tamaškovič s.r.o.

Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru - príloha č.2 Návrh zmluvy
sdgh

20.12.2016

T - COM

Dodato k zmluve o poskytovaní verejných služieb
sdgh