Zmluvy 2014

Dátum zverejn enia Zmluvná strana Predmet zmluvy Suma Download
13.1.2014

DOM-OV Slovensko, s.r.o.

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 28.11.2013
----------
13.1.2014

RIGHT POWER energy

Zmluva o združenej dodávke elelktriny
----------
21.1.2014

DOM-OV Slovensko, s.r.o.

Nájomná zmluva
----------
29.1.2014

ASV AGRONOVA s.r.o..

Kúpna zmluva na traktor
----------
29.1.2014

S Slovensko spol. s r.o.

Zmluva o finančnom prenájme
----------
17.2.2014

RENAD-STAV s.r.o.

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva bytov
----------
25.2.2014

SATIUS o.z

Zmluva o budúcej zmluve
----------
27.2.2014

Július Csuba st.

Dodatok č.1 k Zmluve o prevode vlastníctva bytu
----------
27.2.2014

Ľudovít Lámala Mgr.

Dodatok č.1 k Zmluve o prevode vlastníctva bytu
----------
27.2.2014

Jozef Mihály

Dodatok č.1 k Zmluve o prevode vlastníctva bytu
----------
27.2.2014

Július Csuba ml.

Dodatok č.1 k Zmluve o prevode vlastníctva bytu
----------
27.2.2014

Tibor Mitlík

Dodatok č.1 k Zmluve o prevode vlastníctva bytu
----------
27.2.2014

Timea Mitlíková

Dodatok č.1 k Zmluve o prevode vlastníctva bytu
----------
27.2.2014

Ing. Peter Bogár

Dodatok č.1 k Zmluve o prevode vlastníctva bytu
----------
27.2.2014

Krisztína Csubová

Dodatok č.1 k Zmluve o prevode vlastníctva bytu
----------
27.2.2014

SATIUS o.z.

Zmluva o budúcej zmluve
----------
6.3.2014

JUDr. Marian Hudák

Zmluva o poskytovaní právnych služieb
----------
6.3.2014

Úrad práce, socialnycj vecí a rodiny Nové Zámky

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb - aktivačná činnosť
----------
25.3.2014

Grandiflora - Ladislav Kuczman

Kúpna zmluva
----------
31.3.2014

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení zariadenia do siete- Moyzesova
----------
31.3.2014

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení zariadenia do siete - Perjes
----------
31.3.2014

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení zariadenia do siete - ČSLA
----------
31.3.2014

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení zariadenia do siete - Jatovská
----------
31.3.2014

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení zariadenia do siete - Vážska
----------
31.3.2014

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení zariadenia do siete - Mlynská
----------
31.3.2014

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení zariadenia do siete - Orechová
----------
31.3.2014

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení zariadenia do siete - Sov.Arm.
----------
31.3.2014

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení zariadenia do siete - Družina
----------
27.5.2014

MP Profit, s.r.o.

Zmluva o dielo
----------
27.5.2014

MP Profit, s.r.o.

Mandátna zmluva
----------
30.5.2014

Grantprojekt s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služieb
----------
30.5.2014

Profesionálny register s.r.o.

Zmluva o poskytovaní reklamy
----------

2.6.2014

Ing. Jozef Tamaškovič

Zmluva o dielo
----------
3.6.2014

Rightaudit s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služieb
----------
10.6.2014

Satius o.z.

Nájomná zmluva
----------
10.6.2014

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení odberného zariadenia
----------
18.6.2014

PD PROGRES Selice

Dodatok č.1 k zmluve o užívaní pozemku
----------
25.6.2014

Ing. Ingrid Ujváriová

Dododa na vykonanie aktivačnej činnosti
----------
26.6.2014

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Dohoda o pomoci v hnotnej núdzi
----------
1.7.2014

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny
----------
1.7.2014

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny
----------
1.7.2014

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny
----------
9.7.2014

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny
----------
7.7.2014

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia
----------
9.7.2014

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny
----------
18.7.2014

DOM-OV Slovensko, s.r.o..

Dodatok č.1 k zmluve o budúcej kúpepnej zmluve zo dňa 3.12.2013
----------
21.7.2014

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Dodatok č.1 k dohode č.66/&10/2014
----------
24.7.2014

Štátny fond rozvoja bývania

Zmluva o úvere
----------
1.8.2014

Štátny fond rozvoja bývania

Záložná zmluva č.400/581/2014
----------
4.8.2014

Agro Divízia, s.r.o.

Dohoda o spolupráci
----------
11.8.2014

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení odberného zariadenia
----------
11.8.2014

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení odberného zariadenia
----------
11.8.2014

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení odberného zariadenia
----------
11.8.2014

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení odberného zariadenia
----------
11.8.2014

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení odberného zariadenia
----------
11.8.2014

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení odberného zariadenia
----------
11.8.2014

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení odberného zariadenia
----------
11.8.2014

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení odberného zariadenia
----------
11.8.2014

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení odberného zariadenia
----------
11.8.2014

Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR

Zmluva o č.0129-PRB/2014 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
----------
12.8.2014

VF Project & Marketing s.r.o.

Zmluva o dielo č.107/2014 „Project Town Twinning”
----------
15.8.2014

Štátny fond rozvoja bývania

Zmluva o úvere
----------
21.8.2014

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny
----------
21.8.2014

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny
----------
21.8.2014

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny
----------
21.8.2014

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny
----------
21.8.2014

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny
----------
21.8.2014

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny
----------
21.8.2014

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny
----------
21.8.2014

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny
----------
21.8.2014

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny
----------
21.8.2014

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny
----------
5.9.2014

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Zmluva č.0228-PRB/2014 o poskytovaní dotácie na obstaranie nájomných bytov
----------
5.9.2014

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Zmluva č. 0229-PRB/2014 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti

----------
25.9.2014

JUDr. Martin Hudák, advokát

Zmluva o poskytovaní právnich služieb
----------
1.10.2014

Ján Janega ml.

Zmluva o prenájme nebytových priestorov
----------
7.11.2014

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Dohoda č.88/&10/2014 o pomoci v hmotnej núdzi
----------
14.10.2014

Via Romanum

Zmluva o poskytnutí dotácie č. VR 6/2014
----------
15.10.2014

Right Power energy, s.r.o.

Zmluva o združenej dodávke elektriny a plynu
----------
12.11.2014

Renad-Stav s.r.o.

Kúpna zmluva
----------
2.12.2014

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Nové Zámky

Dohoda č. 93/2014
----------
10.12.2014

Min. životného prostredia SR

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
----------
10.12.2014

Ing. Jozef Tamaškovič

Zmluva o dielo č. 01/2015
----------
11.12.2014

DOM-OV Slovensko, s.r.o.

Dodatok č.2. k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 3.12.2013
----------