Zmluvy 2014

Dátum zverejn enia Zmluvná strana Predmet zmluvy Download
13.1.2014

DOM-OV Slovensko, s.r.o.

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 28.11.2013
13.1.2014

RIGHT POWER energy

Zmluva o združenej dodávke elelktriny
21.1.2014

DOM-OV Slovensko, s.r.o.

Nájomná zmluva
29.1.2014

ASV AGRONOVA s.r.o..

Kúpna zmluva na traktor
29.1.2014

S Slovensko spol. s r.o.

Zmluva o finančnom prenájme
17.2.2014

RENAD-STAV s.r.o.

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva bytov
25.2.2014

SATIUS o.z

Zmluva o budúcej zmluve
27.2.2014

Július Csuba st.

Dodatok č.1 k Zmluve o prevode vlastníctva bytu
27.2.2014

Ľudovít Lámala Mgr.

Dodatok č.1 k Zmluve o prevode vlastníctva bytu
27.2.2014

Jozef Mihály

Dodatok č.1 k Zmluve o prevode vlastníctva bytu
27.2.2014

Július Csuba ml.

Dodatok č.1 k Zmluve o prevode vlastníctva bytu
27.2.2014

Tibor Mitlík

Dodatok č.1 k Zmluve o prevode vlastníctva bytu
27.2.2014

Timea Mitlíková

Dodatok č.1 k Zmluve o prevode vlastníctva bytu
27.2.2014

Ing. Peter Bogár

Dodatok č.1 k Zmluve o prevode vlastníctva bytu
27.2.2014

Krisztína Csubová

Dodatok č.1 k Zmluve o prevode vlastníctva bytu
27.2.2014

SATIUS o.z.

Zmluva o budúcej zmluve
6.3.2014

JUDr. Marian Hudák

Zmluva o poskytovaní právnych služieb
6.3.2014

Úrad práce, socialnycj vecí a rodiny Nové Zámky

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb - aktivačná činnosť
25.3.2014

Grandiflora - Ladislav Kuczman

Kúpna zmluva
31.3.2014

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení zariadenia do siete- Moyzesova
31.3.2014

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení zariadenia do siete - Perjes
31.3.2014

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení zariadenia do siete - ČSLA
31.3.2014

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení zariadenia do siete - Jatovská
31.3.2014

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení zariadenia do siete - Vážska
31.3.2014

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení zariadenia do siete - Mlynská
31.3.2014

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení zariadenia do siete - Orechová
31.3.2014

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení zariadenia do siete - Sov.Arm.
31.3.2014

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení zariadenia do siete - Družina
27.5.2014

MP Profit, s.r.o.

Zmluva o dielo
27.5.2014

MP Profit, s.r.o.

Mandátna zmluva
30.5.2014

Grantprojekt s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služieb
30.5.2014

Profesionálny register s.r.o.

Zmluva o poskytovaní reklamy

2.6.2014

Ing. Jozef Tamaškovič

Zmluva o dielo
3.6.2014

Rightaudit s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služieb
10.6.2014

Satius o.z.

Nájomná zmluva
10.6.2014

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení odberného zariadenia
18.6.2014

PD PROGRES Selice

Dodatok č.1 k zmluve o užívaní pozemku
25.6.2014

Ing. Ingrid Ujváriová

Dododa na vykonanie aktivačnej činnosti
26.6.2014

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Dohoda o pomoci v hnotnej núdzi
1.7.2014

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny
1.7.2014

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny
1.7.2014

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny
9.7.2014

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny
7.7.2014

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia
9.7.2014

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny
18.7.2014

DOM-OV Slovensko, s.r.o..

Dodatok č.1 k zmluve o budúcej kúpepnej zmluve zo dňa 3.12.2013
21.7.2014

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Dodatok č.1 k dohode č.66/&10/2014
24.7.2014

Štátny fond rozvoja bývania

Zmluva o úvere
1.8.2014

Štátny fond rozvoja bývania

Záložná zmluva č.400/581/2014
4.8.2014

Agro Divízia, s.r.o.

Dohoda o spolupráci
11.8.2014

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení odberného zariadenia
11.8.2014

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení odberného zariadenia
11.8.2014

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení odberného zariadenia
11.8.2014

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení odberného zariadenia
11.8.2014

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení odberného zariadenia
11.8.2014

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení odberného zariadenia
11.8.2014

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení odberného zariadenia
11.8.2014

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení odberného zariadenia
11.8.2014

Západoslovenská distribučná

Zmluva o pripojení odberného zariadenia
11.8.2014

Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR

Zmluva o č.0129-PRB/2014 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
12.8.2014

VF Project & Marketing s.r.o.

Zmluva o dielo č.107/2014 „Project Town Twinning”
15.8.2014

Štátny fond rozvoja bývania

Zmluva o úvere
21.8.2014

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny
21.8.2014

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny
21.8.2014

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny
21.8.2014

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny
21.8.2014

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny
21.8.2014

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny
21.8.2014

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny
21.8.2014

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny
21.8.2014

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny
21.8.2014

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny
5.9.2014

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Zmluva č.0228-PRB/2014 o poskytovaní dotácie na obstaranie nájomných bytov
5.9.2014

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Zmluva č. 0229-PRB/2014 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti

25.9.2014

JUDr. Martin Hudák, advokát

Zmluva o poskytovaní právnich služieb
1.10.2014

Ján Janega ml.

Zmluva o prenájme nebytových priestorov
7.11.2014

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Dohoda č.88/&10/2014 o pomoci v hmotnej núdzi
14.10.2014

Via Romanum

Zmluva o poskytnutí dotácie č. VR 6/2014
15.10.2014

Right Power energy, s.r.o.

Zmluva o združenej dodávke elektriny a plynu
12.11.2014

Renad-Stav s.r.o.

Kúpna zmluva
2.12.2014

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Nové Zámky

Dohoda č. 93/2014
10.12.2014

Min. životného prostredia SR

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
10.12.2014

Ing. Jozef Tamaškovič

Zmluva o dielo č. 01/2015
11.12.2014

DOM-OV Slovensko, s.r.o.

Dodatok č.2. k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 3.12.2013