Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.


NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJphsr

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO
A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

obce Selice
2006 - 2009

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Selice s výhľadom do roku 2010 je strednodobý strategický dokument. Skladá s a hlavného dokumentu deleného na tri časti a príloh. Jeho jednotlivé časti si môžete pozrieť v nasledovných linkoch:Copyright © Obec Selice; Správca obsahu a technický prevádzkovateľ: Obec Selice; Posledná aktualizácia: 4.2.2023;
Prehlásenie o pristupnosti, Autorské právo, Webové sídlo