Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.


NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJpošta

VYHLÁSENIE O SPLNENÍ PRAVIDIEL PRÍSTUPNOSTI WEBOVÉHO SÍDLA

Stránka selice.eu spĺňa štandardy World Wide Web konzorcia týkajúce sa prístupnosti webu aj pre znevýhodnených občanov. Portál je prístupný aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), Java a JavaScript sekvencií. Je definovaný v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Web stránka je plne funkčná v prehliadačoch:
Internet Explorer 7+
Mozilla Firefox 3+
Google Chrome 23.0+

Kontakt na Správcu obsahu a technického prevádzkovateľa: obecselice@salamon.sk

Internetová stránka obce spĺňa štandardy podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a s ním súvisiace výnosy.

Výnimky

Obec Selice si je vedomá nedodržania štandardov v tých častiach stránok, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou. Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.Copyright © Obec Selice; Správca obsahu a technický prevádzkovateľ: Obec Selice; Posledná aktualizácia: 4.2.2023;
Prehlásenie o pristupnosti, Autorské právo, Webové sídlo