Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.


NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ projekt

Informácie k voľbám do orgánov samosprávnych krajov


Adresa pre doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

  • adresa pre doručenie v listovej forme:
    Obec Selice - Obecný úrad
    Sov. Armády 1131/6
    925 71 Selice
  • adresa pre doručenie v elektronickej forme:
    obecselice@salamon.sk

Informácie pre voliča

Informácie pre voliča - SK
Tájékoztatás a választók számára - HU
Volebné okrsky a miestnosti - SK

 


 Copyright © Obec Selice; Správca obsahu a technický prevádzkovateľ: Obec Selice; Posledná aktualizácia: 4.2.2023;
Prehlásenie o pristupnosti, Autorské právo, Webové sídlo