Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.


NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJškoly a školské zariadenie

Školstvo

Materské školy

V súčasnosti sa predškolská výchova v obci poskytuje v budovách základných škôl, kde sú materské škôlky integrované.

Základné školy

Základná školská dochádzka sa zabezpečuje v dvoch plnoorganizovaných základných školách. Jedna je s vyučovacím jazykom slovenským a druhá s vyučovacím jazykom maďarským, pod ktorých správu patria aj materské školy. Školy sú lokalizované v spoločnom areáli, pripomínajúci park, na Ulici školskej.

Škola má vybudovanú telocvičňu, ktorá slúži na vyučovanie hodín telesnej výchovy a pre športovcov obce.

slovenská škola maďarská škola
slovenská škola maďarská škola

 Copyright © Obec Selice; Správca obsahu a technický prevádzkovateľ: Obec Selice; Posledná aktualizácia: 4.2.2023;
Prehlásenie o pristupnosti, Autorské právo, Webové sídlo