Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
ZÁHRADKÁRSKE POSTREKY
 aktuality

Aktuality

Meniny na web

Aktuálne počasie Selice

Výročná členská schôdza CSEMADOK-u - 05.03.2017 - nedeľa

Základná organizácia Csemadoku pozýva svojich členov a občanov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 05.marca v nedeľu o 15.00 hodine v miestnom kultúrnom dome.

Každého srdečne pozývajú.

Oznam o odpočte plynomerov

SPP oznamuje občanom, že od 14.2.2017 do 12.3.2017 budú pracovníčky pošty odpočítavať plynomery v obci. Prosia občanov o sprístupnenie plynomerov, odomknutie plynových skriniek.

Oznam čerpacej stanice JURKY-HAYTON

Čerpacia stanica oznamuje zmenu otváracích hodín s účinosťou od 30.1.2017 -od pondelka.

Prevádzka bude otvorená celý týždeň, t.j. od pondelka do nedele od 06.00 do 18.00.hodiny.

Oznam o zmene orientačných čísiel

Obec Selice v súlade s § 2c ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj vyhlášky MV SR č.31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, a podľa zákona NR SR č.125/2015 Z.z. o registri adries Vám oznamujeme, že k súpisným číslam rodinných domov boli pridelené orientačné čísla.

V tomto období každá domácnosť obdrží oznámenie o orientačnom čísle rodinného domu. Na základe horeuvedených je každý občan povinný požiadať OR PZ o vydanie nového občianskeho preukazu.

Termíny zberu triedeného odpadu

Oznamujeme občanom, termíny zberu triedeného odpadu:

- 03.03.2017 zber papiera /modré vrecia/

- 08.03.2017 zber pet,plastových fliaš /žlté vrecia/

- 17.03.2017 zber skla /zelené vrecia/

Upozorňujeme občanov, že iný odpad nezbierame.

Autá budú v celej obci zber prevádzkovať od 7.00 hod.

Prerušenie elektrickej energie 07.03.2017

Západoslovenská distribučná oznamuje , že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 07.03.2017 od 08.00 hod. do 12.00 hod. bez dodávky elektrickej elektriny nasledovné ulice:

Hollého, Jatovská, Školská Športová, Kováčska, Malá, Mlynská, Pionierska,

Sov.armády č.426,427,428,430,431,434,435,436,437,438,439,440

Čsl.armády č.1007,1018,1037,1039,11,12,13,14,15,16,17,20,23,24,25,286,442,444,447,512,514,515,516,518,519,520,521,522,523,524,525,526,528,529,655,657,691,692,694,699,700,701,713,882,987.

Ochrana vodomerov v zimnom období

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje svojim zákazníkom, aby v zimnom období zabezpečili dostatočnú ochranu vodomerov proti zamrznutiu. Extrémne nízke teploty môžu zapríčiniť zamrznutie vodomerov a ich poškodenie.

Odberateľ, v zmysle zákona o verejných vodovodoch a všeobecných zmluvných podmienok dodávky vody, nesie plnú zodpovednosť za ich poškodenie.

Odporúčajú skontrolovať vodomery najmä v neobývaných domoch a zariadeniach s minimálnym a nepravidelným odberom vody a prijať vhodné opatrenia, napr.zakrytím vodomernej šachty, alebo zostavy v šachte.

V neobývaných domoch odporúčajú o včasné odvodnenie vnútorných rozvodov vody, a zavrieť hlavný uzáver vody za vodomerom, aby v prípade poškodenia vnútorných rozvodov nedochádzalo k ich zatopeniu vodou.

Oznam OO PZ Močenok

Obvodné oddelenie PZ Močenok, oznamuje že OO PZ Močenok je odo dňa 08.12.2016 presťahované na pôvodnú adresu v obci Močenok, ul.A.Hlinku 484.

Aktuálna fotogaléria

Fotografia:rekonštrukcia centra obce

„rekonštrukcia centra obce”

Fotografia:výstavba bytoviek

„výstavba bytoviek”

Fotografia:rekonštrukcia centra obce

„rekonštrukcia centra obce”

Fotografia: nová bytovka

„nová bytovka”

Fotografia:obecný autobus

„malý obecný autobus”

Fotografia: preliezačky pre škôlkárov pri škole

„pri škôlke”