Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

 aktuality

Aktuality

Meniny na web

Rybárske preteky - 21.04.2018 - SOBOTA

Pozývame vás na športový rybolov o putovný pohár na rybník Tégláš so začiatkom od 7.00 do 12.00. Ceny: Päť hodnotných cien v závislosti od súčtových hmotností úlovkov. 1. cena 50 €; 2. cena 30 €; 3. cena 20 €; 4 a 5 cena sú návnady. K prvej až tretej cene patria aj vecné dary. Peňažné ceny sú vo forme nákupných poukážok v rybárskej predajni vo Veči pri kruhovom objazde. Pravidlá súťaže: Vstupné je 10 €. Lov je povolený na dve udice. Každý rybár si môže ponechať jedného kapra nad 45 cm do 3 kg hmotnosti a všetkých karasov. Šťuku si nesme privlastniť nikto. O občerstvenie, rybaciu polievku a pečenú rybu je postarané.

Odvoz smetí - 31.03.2018 - SOBOTA

Odvoz smetí v celej obci počas veľkonočných sviatkov bude 31.03.2018, v sobotu. Na veľkonočný pondelok odvoz nebude!

Termíny zberu triedeného odpadu- PET plastových fliaš- 6.6.2018

- 6.6.2018 - zber pet-plastových fliaš /žlté vrecia/

K zberu patria neznečistené stlačené, alebo zošliapnuté pet flaše z nápojov, plastové a mikrotenové vrecká, baliace fólie, polystyrén, čisté tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.

K zberu nepatria: mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok ako napr. motorových olejov, farieb a pod.

Upozorňujeme občanov, že iný odpad nezbierame.

Autá budú v celej obci zber prevádzkovať od 7.00 hod.

Nebuďme lenivý a trieďme odpad! Šetrime životné prostredie!

Turnaj - box - 3.2.2018

Fotografia:box v seliciach 3.2.2018

Zimná údržba cestných komunikácií

Z dôvodu sneženia Vás žiadame, aby ste svoje motorové vozidlá nenechávali odstavené a zaparkované na cestných komunikáciach. Takto zaparkované autá spôsobujú prekážku pri zimnej údržbe vozoviek a komplikujú dopravu.

Zároveň žiadame obyvateľov, aby udržiavali stav chodníkov pred svojimi príbytkami v stave spôsobilom na jeho bezpečné používanie.

Ďakujeme!

Ochrana vodomerov v zimnom období

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje svojim zákazníkom, aby v zimnom období zabezpečili dostatočnú ochranu vodomerov proti zamrznutiu. Extrémne nízke teploty môžu zapríčiniť zamrznutie vodomerov a ich poškodenie.

Odberateľ, v zmysle zákona o verejných vodovodoch a všeobecných zmluvných podmienok dodávky vody, nesie plnú zodpovednosť za ich poškodenie.

Odporúčajú skontrolovať vodomery najmä v neobývaných domoch a zariadeniach s minimálnym a nepravidelným odberom vody a prijať vhodné opatrenia, napr.zakrytím vodomernej šachty, alebo zostavy v šachte.

V neobývaných domoch odporúčajú o včasné odvodnenie vnútorných rozvodov vody, a zavrieť hlavný uzáver vody za vodomerom, aby v prípade poškodenia vnútorných rozvodov nedochádzalo k ich zatopeniu vodou.

Archívna fotogaléria

Fotografia:rekonštrukcia centra obce

„rekonštrukcia centra obce”

Fotografia:výstavba bytoviek

„výstavba bytoviek”

Fotografia:rekonštrukcia centra obce

„rekonštrukcia centra obce”

Fotografia: nová bytovka

„nová bytovka”

Fotografia:obecný autobus

„malý obecný autobus”

Fotografia: preliezačky pre škôlkárov pri škole

„pri škôlke”

 

 

 

 Copyright © Obec Selice; Správca obsahu a technický prevádzkovateľ: Obec Selice; Posledná aktualizácia: 22.8.2017;
Prehlásenie o pristupnosti, Autorské právo, Webové sídlo