Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

 aktuality

Aktuality

Meniny na web

Aktuálne počasie Selice

Pošta - Oznam o zmene otváracích hodín - 26.06.2017 - 30.6.2017

Z technických príčin bude na miestnej pošte zmena otváracích hodín v dobe 26.06.2017 - 30.6.2017.

Pondelok: 8.30 - 12.00 hod.

Utorok : 8.30 - 12.00 hod.

Streda : 8.30 - 12.00 hod. 16.00 - 17.00 hod.

Štvrtok : 8.30 - 12.00 hod.

Piatok : 8.30 - 12.00 hod.

Termíny zberu triedeného odpadu SEPTEMBER/2017

Oznamujeme občanom, termíny zberu triedeného odpadu:

- 05.09.2017 zber pet,plastových fliaš /žlté vrecia/

- 11.09.2017 zber skla /zelené vrecia/

- 19.09.2017 zber papiera /modré vrecia/

Upozorňujeme občanov, že iný odpad nezbierame.

Autá budú v celej obci zber prevádzkovať od 7.00 hod.

Vyhlásenie - čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v celom územnom obvode Okresu Nitra a Šaľa od 22.06.2017 až do odvolania.

Oznam Pošty Selice

Slovenská Pošta oznamuje, že s účinnosťou od 1.6.2017 bola zrealizovaná zmena otváracích hodín na Pošte Selice:

Pondelok, Štvrtok, Piatok od 08.00 do 13.00, od 14.00 do 15.00

Utorok od 08.00 do 12.30

Streda od 08.00 do 13.00 od 14.00 do 17.00 hod.

Oznam čerpacej stanice JURKY-HAYTON

Čerpacia stanica oznamuje zmenu otváracích hodín s účinosťou od 30.1.2017 -od pondelka.

Prevádzka bude otvorená celý týždeň, t.j. od pondelka do nedele od 06.00 do 18.00.hodiny.

Oznam o zmene orientačných čísiel

Obec Selice v súlade s § 2c ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj vyhlášky MV SR č.31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, a podľa zákona NR SR č.125/2015 Z.z. o registri adries Vám oznamujeme, že k súpisným číslam rodinných domov boli pridelené orientačné čísla.

V tomto období každá domácnosť obdrží oznámenie o orientačnom čísle rodinného domu. Na základe horeuvedených je každý občan povinný požiadať OR PZ o vydanie nového občianskeho preukazu.

Oznam OO PZ Močenok

Obvodné oddelenie PZ Močenok, oznamuje že OO PZ Močenok je odo dňa 08.12.2016 presťahované na pôvodnú adresu v obci Močenok, ul.A.Hlinku 484.

Aktuálna fotogaléria

Fotografia:rekonštrukcia centra obce

„rekonštrukcia centra obce”

Fotografia:výstavba bytoviek

„výstavba bytoviek”

Fotografia:rekonštrukcia centra obce

„rekonštrukcia centra obce”

Fotografia: nová bytovka

„nová bytovka”

Fotografia:obecný autobus

„malý obecný autobus”

Fotografia: preliezačky pre škôlkárov pri škole

„pri škôlke”

 

 

 

 Copyright © Obec Selice; Správca obsahu a technický prevádzkovateľ: Obec Selice; Posledná aktualizácia: 24.4.2017;
Prehlásenie o pristupnosti, Autorské právo, Webové sídlo