Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
ZÁHRADKÁRSKE POSTREKY
 aktuality

Aktuality

Meniny na web

Aktuálne počasie Selice

Oznam Telovýchovnej jednoty Progres Selice

- Telovýchovná jednota oznamuje občanom, že všetky majstrovské zápasy VI.ligy dospelých sa odohrávajú v SOBOTU ÚHČ dospelých.

- Zároveň oznamuje, že je možnosť poukázať 2% zaplatenej dane Telovýchovnej jednote Progres Selice. Tlačivá o vyhlásení sú na Obecnom úrade, na sekretariáte, resp. na žiadosť doručíme. Bližšie info na čísle 0903837263, 0902087490.

Za každú poskytnutú sumu ďakuje vedenie TJ Progres Selice.

- Výsledky jarnej časti majstrovských stretnutí:

12.3.2017 Selice - Rumanová 2:0

19.3.2017 Žitavany - Selice 0:2

Majstrovský futbalový zápas 25.03.2017-sobota

Majstrovský futbalový zápas VI.ligy dospelých Selice - Horný Ohaj sa odohrá 25.03.2017 v sobotu o 15.00 hod. na miestnom futbalovom ihrisku.

O občerstvenie je postarané.

Každého srdečne pozývajú usporiadatelia.

Termíny zberu triedeného odpadu JÚN/2017

Oznamujeme občanom, termíny zberu triedeného odpadu:

- 05.06.2017 zber papiera /modré vrecia/

- 12.06.2017 zber pet,plastových fliaš /žlté vrecia/

- 23.06.2017 zber skla /zelené vrecia/

Upozorňujeme občanov, že iný odpad nezbierame.

Autá budú v celej obci zber prevádzkovať od 7.00 hod.

Oznam čerpacej stanice JURKY-HAYTON

Čerpacia stanica oznamuje zmenu otváracích hodín s účinosťou od 30.1.2017 -od pondelka.

Prevádzka bude otvorená celý týždeň, t.j. od pondelka do nedele od 06.00 do 18.00.hodiny.

Oznam o zmene orientačných čísiel

Obec Selice v súlade s § 2c ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj vyhlášky MV SR č.31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, a podľa zákona NR SR č.125/2015 Z.z. o registri adries Vám oznamujeme, že k súpisným číslam rodinných domov boli pridelené orientačné čísla.

V tomto období každá domácnosť obdrží oznámenie o orientačnom čísle rodinného domu. Na základe horeuvedených je každý občan povinný požiadať OR PZ o vydanie nového občianskeho preukazu.

Oznam OO PZ Močenok

Obvodné oddelenie PZ Močenok, oznamuje že OO PZ Močenok je odo dňa 08.12.2016 presťahované na pôvodnú adresu v obci Močenok, ul.A.Hlinku 484.

Aktuálna fotogaléria

Fotografia:rekonštrukcia centra obce

„rekonštrukcia centra obce”

Fotografia:výstavba bytoviek

„výstavba bytoviek”

Fotografia:rekonštrukcia centra obce

„rekonštrukcia centra obce”

Fotografia: nová bytovka

„nová bytovka”

Fotografia:obecný autobus

„malý obecný autobus”

Fotografia: preliezačky pre škôlkárov pri škole

„pri škôlke”