Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

 aktuality

Aktuality

Meniny na web

Zber plastového odpadu

Zber plastového odpadu sa uskutoční 5.6.2019 od 7.00 hod.ráno. Bližšie informácie o pravidlách zberu si môžete prečítaťv jazyku slovenskom tu a v jazyku maďarskom tu.

Oznam veterinárnej správy

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Šali oznamuje občanom povinnosť registrácie chovu ošípaných. Presné znenie správy si môžete prečítať tu. Je potrebné si prečítať aj „Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu”, ako aj prezentáciu „Postup registrácie chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu”. K vybavovaniu týchto záležitostí sú k dispozícii aj tlačivá ako: „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu” a „Predaj ošípanej na domácu spotrebu”.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Výsledky prezidentských volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Výsledku volieb do samosprávy obce

 

ARCHÍVNE ZÁBERY

Turnaj - box - 3.2.2018

Fotografia:box v seliciach 3.2.2018

Archívna fotogaléria

Fotografia:rekonštrukcia centra obce

„rekonštrukcia centra obce”

Fotografia:výstavba bytoviek

„výstavba bytoviek”

Fotografia:rekonštrukcia centra obce

„rekonštrukcia centra obce”

Fotografia: nová bytovka

„nová bytovka”

Fotografia:obecný autobus

„malý obecný autobus”

Fotografia: preliezačky pre škôlkárov pri škole

„pri škôlke”

 

 

 

 Copyright © Obec Selice; Správca obsahu a technický prevádzkovateľ: Obec Selice; Posledná aktualizácia: 22.8.2017;
Prehlásenie o pristupnosti, Autorské právo, Webové sídlo