Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

 aktuality

Aktuality

Meniny na web

Aktuálne počasie Selice

Pošta - Oznam o zmene otváracích hodín - 4.9.2017 - 14.9.2017

Z prevádzkových príčin bude na miestnej pošte zmena otváracích hodín v dobe 4.9.2017 - 14.9.2017.

Pondelok: 8.30 - 12.00 hod.

Utorok : 8.30 - 12.00 hod.

Streda : 8.30 - 12.00 hod. 15.00 - 17.00 hod.

Štvrtok : 8.30 - 12.00 hod.

Piatok : 8.30 - 12.00 hod.

Termíny zberu triedeného odpadu SEPTEMBER/2017

Oznamujeme občanom, termíny zberu triedeného odpadu:

- 05.09.2017 /UTOROK/ zber pet,plastových fliaš /žlté vrecia/

- 11.09.2017 zber skla /zelené vrecia/

- 19.09.2017 zber papiera /modré vrecia/

Upozorňujeme občanov, že iný odpad nezbierame.

Autá budú v celej obci zber prevádzkovať od 7.00 hod.

Majstrovský futbalový zápas 02.09.2017 - SOBOTA

Majstrovský futbalový zápas dospelých II.tr GA-ŠA Selice - Žiharec sa odohrá 02.09.2017 v sobotu o 16.00 hod. na miestnom futbalovom ihrisku.

O občerstvenie je postarané.

Každého srdečne pozývajú usporiadatelia.

Oznam Telovýchovnej jednoty Progres Selice

- Telovýchovná jednota oznamuje občanom, že všetky majstrovské zápasy dospelých II.tr GA-ŠA sa odohrávajú v SOBOTU ÚHČ dospelých.

13.8.2017 10.30 Veľký Grob - Selice 0:2

19.8.2017 17.00 Selice - Tešedíkovo 3:1

26.8.2017 17.00 D.Saliby "B" - Selice 0:2

02.9.2017 16.00 Selice - Žiharec

10.9.2017 16.00 Diakovce - Selice

16.9.2017 15.30 Selice - Trnovec nad Váhom

24.9.2017 15.30 Veča - Selice

30.9.2017 14.30 Selice - Veľké Úľany

8.10.2017 14.30 Jánovce - Selice

14.10.2017 14.30 Selice - H.Saliby "B"

22.10.2017 14.00 Betonáris Šaľa - Selice

28.10.2017 14.00 Selice - Dlhá nad Váhom

05.11.2017 13.30 Kráľov Brod - Selice

11.11.2017 13.30 Selice - Galanta - Hody

19.11.2017 13.30 Gáň - Selice

Vyhlásenie - čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v celom územnom obvode Okresu Nitra a Šaľa od 22.06.2017 až do odvolania.

Oznam čerpacej stanice JURKY-HAYTON

Čerpacia stanica oznamuje zmenu otváracích hodín s účinosťou od 30.1.2017 -od pondelka.

Prevádzka bude otvorená celý týždeň, t.j. od pondelka do nedele od 06.00 do 18.00.hodiny.

Oznam o zmene orientačných čísiel

Obec Selice v súlade s § 2c ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj vyhlášky MV SR č.31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, a podľa zákona NR SR č.125/2015 Z.z. o registri adries Vám oznamujeme, že k súpisným číslam rodinných domov boli pridelené orientačné čísla.

V tomto období každá domácnosť obdrží oznámenie o orientačnom čísle rodinného domu. Na základe horeuvedených je každý občan povinný požiadať OR PZ o vydanie nového občianskeho preukazu.

Oznam OO PZ Močenok

Obvodné oddelenie PZ Močenok, oznamuje že OO PZ Močenok je odo dňa 08.12.2016 presťahované na pôvodnú adresu v obci Močenok, ul.A.Hlinku 484.

Aktuálna fotogaléria

Fotografia:rekonštrukcia centra obce

„rekonštrukcia centra obce”

Fotografia:výstavba bytoviek

„výstavba bytoviek”

Fotografia:rekonštrukcia centra obce

„rekonštrukcia centra obce”

Fotografia: nová bytovka

„nová bytovka”

Fotografia:obecný autobus

„malý obecný autobus”

Fotografia: preliezačky pre škôlkárov pri škole

„pri škôlke”

 

 

 

 Copyright © Obec Selice; Správca obsahu a technický prevádzkovateľ: Obec Selice; Posledná aktualizácia: 22.8.2017;
Prehlásenie o pristupnosti, Autorské právo, Webové sídlo