Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
 aktuality

Aktuality

Meniny na web

Pracoviská v Šali

Informácie o nebezpečných látkach prítomných v podniku DUSLO, a.s. si môžete prečítať tu

Kompa vo vlčanoch nepremáva

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Vyhlásenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre

Zmena otváracích hodín na pošte pre verejnosť

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030

Mobilné odberné miesta na Antigénové testovanie v Šali

VÝSLEDKY TESTOVANIA OBYVATEĽOV OBCE

V 1. kole skríningového testovania, 23.01.2021 - 25.01.2021, v obci Selice bolo otestovaných 890 občanov a z toho 36 malo pozitívny výsledok, teda 4,04 %.

V 2. kole skríningového testovania, 30.01.2021 - 31.01.2021, v obci Selice bolo otestovaných 870 občanov a z toho 26 malo pozitívny výsledok, teda 2,99 %.

V 3.kole skríningového testovania, konaného dňa 06.02.2021, v obci Selice bolo otestovaných 859 občanov, z toho 18 malo pozitívny výsledok. Pozitivita je 2,09 %.

V 4.kole testovania, konaného dňa 20.02.2021, v obci Selice bolo otestovaných 754 občanov, z toho 1 mal pozitívny výsledok. Pozitivita je 0,13 %.

V 5.kole testovania, konaného dňa 27.02.2021, v obci Selice bolo otestovaných 737 občanov, z toho 8 malo pozitívny výsledok. Pozitivita je 1,09 %.

V 6.kole testovania, konaného dňa 6.03.2021, v obci Selice bolo otestovaných 816 občanov, z toho 5 malo pozitívny výsledok. Pozitivita je 0,61 %.

V 7.kole testovania, konaného dňa 13.03.2021, v obci Selice bolo otestovaných 795 občanov, z toho 2 mali pozitívny výsledok. Pozitivita je 0,25 %.

V 8.kole testovania, konaného dňa 20.03.2021, v obci Selice bolo otestovaných 815 občanov, z toho 2 mali pozitívny výsledok. Pozitivita je 0,24 %.

V 9.kole testovania, konaného dňa 27.03.2021, v obci Selice bolo otestovaných 794 občanov, z toho nikto nemal pozitívny výsledok. Pozitivita je 0,0 %.

V 10.kole testovania, konaného dňa 3.04.2021, v obci Selice bolo otestovaných 845 občanov, z toho 3 mali pozitívny výsledok. Pozitivita je 0,35 %.

V 11.kole testovania, konaného dňa 10.04.2021, v obci Selice bolo otestovaných 837 občanov, z toho nikto nemal pozitívny výsledok. Pozitivita je 0,0 %.

V 12.kole testovania, konaného dňa 17.04.2021, v obci Selice bolo otestovaných 896 občanov, z toho 1 mal pozitívny výsledok.

V 13.kole testovania, konaného dňa 24.04.2021, v obci Selice bolo otestovaných 876 občanov, z toho nikto nemal pozitívny výsledok. Pozitivita je 0,0 %.

V 14.kole testovania, konaného dňa 1.5.2021, v obci Selice bolo otestovaných 740 občanov, z toho nikto nemal pozitívny výsledok. Pozitivita je 0,0 %.

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorý do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv lesným pozemkom. Podrobnejšie si to môžete prečítať tu.

Registrácia chovov domácich ošípaných z pohľadu šírenia afrického moru ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa opätovne oslovuje chovateľov. Podrobnejšie si to môžete prečítať tu.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Obec Selice oznamuje verejnosti, že do 12. februára 2021 bude sčítanie ľudí, domov a bytov. Podrobnejšie si to môžete prečítať tu.

Výzva na pripojenie na verejnú kanalizáciu

Každý vlastník stavby alebo pozemku je povinný sa pripojiť na verejnú kanalizáciu do 31. mája 2020. V prípade nedodržania tejto povinnosti môže orgán vodnej správy uložiť pokutu do výšky 331 €. Podrobnejšie si to môžete prečítať tu.

Nové opatrenia a rozhodnutia proti šíreniu koronavírusu

 1. Opatrenie Úradu verejného zdravotnictva Slovenskej republiky pri ohrozeni verejného zdravia. Podrobný text si môžete prečítaťtu.
 2. Opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre. Podrobný text si môžete prečítaťtu.
 3. Opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia. Podrobný text si môžete prečítaťtu.
 4. Opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia. Podrobný text si môžete prečítaťtu.
 5. Opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia. Podrobný text si môžete prečítaťtu.
 6. Uznesenie vlády Slovenskej republiky - vyhlásenie núdzového stavu tu.
 7. Uznesenie vlády Slovenskej republiky - rozšírené opatrenia v rámci vyhláseného núdzového stavu tu.
 8. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č.693 z 28. októbra 2020 - Ďalšie rozšírené opatrenia v rámci vyhláseného núdzového stavu tu.
 9. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č.804 zo 16.decembra 2020 - Ďalšie rozšírené opatrenia v rámci vyhláseného núdzového stavu tu.
 10. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č.1 zo 6.januára 2021 tu.

Pôvodné opatrenia a rozhodnutia proti šíreniu koronavírusu

 1. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2. Podrobný text si môžete prečítaťtu.
 2. Všeobecné opatrenia na zemedzenie šírenia ochorení vyvolaných novým koronavírusom si prečítate tu.
 3. O obmedzeniach spoločenských, kultúrnych a športových podujatí si prečítajte tu.
 4. Zákaz návštev v nemocniciach v celom znení nájdete tu.
 5. Oznam Úradu práce, socialnych vecí a rodiny Nové Zámky si prečítajte tu.
 6. Oznam Sociálnej poisťovne k preventívnym opatreniam proti šíreniu koronavírusu si prečítajte tu.
 7. Opatrenia Sociálnej poisťovne v súvislosti s novým koronavírusom si prečítajte tu.
 8. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie si prečítate tu.
 9. Informácie k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. TU.
 10. Nariadenia o izolácii v domácom prostredí (karanténe) pre občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia si prečítajte tu.
 11. Výzva sociálnej poisťovňe o žiadosť pre ošetrovné. TU
 12. Oznam Spoločného obecného úradu - Stavebného úradu o spôsobe komunikácii. TU
 13. Oznam klientskeho centra okresného úradu a Policajného zboru. TU
 14. Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia. TU
 15. Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia. TU
 16. Oznam sociálnej poisťovne o priznaní OČR počas 14-dňového obdobia. TU
 17. Oznam sociálnej poisťovne o možnosti elektronickej komunikácie. TU
 18. Oznam obchodu veľkej COOP JEDNOTY v Seliciach o otváracej dobe. TU
 19. Zmena a doplnenie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia. TU
 20. Tlačové vyhlásenie Slovenskej pošty k vyplácaniu sociálnych dávok od 18. do 27. marca 2020. TU
 21. Uznesenie vlády SR na rozšírenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu
  zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk. TU
 22. Opatrenie Okresného úradu Nitra o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom. TU
 23. Opatrenia Úradu verejného zdravia SR pri ohrození verejného zdravia. TU
 24. Predĺženie aktuálne začatej 14-dňovej OČR-ky. TU
 25. Zoznam karanténnych centier. TU
 26. Opatrenia ministerstva školstva. TU
 27. Nové školské opatrenia o vyučovaní a domácom učení. TU
 28. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - otvorenie maloobchodných prevádzok. TU
 29. Upozornenie Odboru kriminality pre seniorov. TU
 30. Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia. TU
 31. On-Line desatoro bezoečného seniora. TU
 32. Opatrenie pre nosenie rúšok. TU
 33. Seniori - povedzte STOP podvodníkom. TU

Ako volili naši občania

Z našich občanov volilo do Národnej rady Slovenskej republiky 910 voličov, čo predstavuje 40,10 % a volili nasledovne.

Rozhlasové správy vo vašom mobile

Obec Selice Vám oznamuje, že správy vysielané obecným rozhlasom sa formou SMS-správ môžu preposlať na vaše mobilné zariadenia. Presnejšie informácie si môžete prečítať tu.

Ako nakladať s komunálnym odpadom

Obec pristúpila k triedenému zberu komunálneho odpadu, a to spôsobom triedenia do farebných vriec. Zelené vrecia, kde patria: sklo, sklenené fľaše, fľaše od zaváranín, neznečistené predmety zo skla. Žlté vrecia, kde patria: pet fľaše, plastové obaly, igelitové tašky, sáčky, krabice od nápojov. Modré vrecia, kde patria časopisy, zošity, letáky, noviny, krabice z tvrdého papiera.

Občania, ktorí zaplatili poplatok od 17.02.2020 obdržali vrecia na triedenie. Tím, ktorí poplatok uhradili v dobe od 1.1.2020 do 16.2.2020 budú vrecia doručené domov. Zber naplnených vriec s triedeným odpadom občanom oznámime miestnym rozhlasom.

Obec už nebude zbierať orezané konáre a zeleň zo záhrad po domoch, ale každý občan ich bude mať možnosť osobne odovzdať na zbernom dvore vedľa čističky každú sobotu počnúc 29.2.2020 v čase medzi 10.00 - 15.00 hod. Žiadame občanov, aby odovzdávali zvlášť orezané konáre a zvlášť ostatnú zeleň zo záhrad.

Zber papiera bude 28.2.2020 v piatok od 7.00 hod. K zberu prichystajte pred svoje domy časopisy, zošity, letáky, noviny, krabice z tvrdého papiera, uložené vo vreciach, alebo v krabiciach.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Selice Vám oznamuje, že začalo prerokovanie územnoplánovacej dokumntácie na základe &22 zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Komletné znenie vyhlášky si môžete prehliadnuť tu a zmeny a doplnky tu.

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Šali oznamuje občanom povinnosť registrácie chovu ošípaných. Presné znenie správy si môžete prečítať tu. Je potrebné si prečítať aj „Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu”, ako aj prezentáciu „Postup registrácie chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu”. K vybavovaniu týchto záležitostí sú k dispozícii aj tlačivá ako: „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu” a „Predaj ošípanej na domácu spotrebu”.

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Výsledku volieb do samosprávy obce

 

ARCHÍVNE ZÁBERY

Turnaj - box - 3.2.2018

Fotografia:box v seliciach 3.2.2018

Archívna fotogaléria

Fotografia:rekonštrukcia centra obce

„rekonštrukcia centra obce”

Fotografia:výstavba bytoviek

„výstavba bytoviek”

Fotografia:rekonštrukcia centra obce

„rekonštrukcia centra obce”

Fotografia: nová bytovka

„nová bytovka”

Fotografia:obecný autobus

„malý obecný autobus”

Fotografia: preliezačky pre škôlkárov pri škole

„pri škôlke”

 

 

 

 


Copyright © Obec Selice; Správca obsahu a technický prevádzkovateľ: Obec Selice; Posledná aktualizácia: 25.2.2021;
Prehlásenie o pristupnosti, Autorské právo, Webové sídlo