Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
ZÁHRADKÁRSKE POSTREKY
 aktuality

Aktuality

Meniny na web

Aktuálne počasie Selice

Zabíjačkový deň - 13.2.2016 - sobota

Pozývame občanov na zabíjačkový deň spojenú s predajom, ktorý sa uskutoční 13.2.2016, v sobotu od 10.00 hodiny pred kultúrnym domom.

Každého srdečne očakávame.

Výročná členská schôdza CSEMADOK-u - 14.2.2016 - nedeľa

Základná organizácia Csemadoku pozýva svojich členov a občanov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 14.februára v nedeľu o 15.00 hodine v miestnom kultúrnom dome.

Každého srdečne pozývajú.

Voľby do NR SR 5.3.2016

Obec Selice k voľbám do NR SR 5. marca 2016 zriadila dva volebné okrsky:

Volebný okrsok č. 1

sídlo: Kultúrny dom Selice, ul.Čsl.armády súp. č. 913

Volebný okrsok č. 2

sídlo: Kultúrny dom Selice, ul.ČSl.armády súp. č. 913

Oznam čerpacej stanice JURKY-HAYTON

Čerpacia stanica oznamuje zmenu otváracích hodín s účinosťou od 6.2.2016 -od soboty

Prevádzka bude otvorená celý týždeň, t.j.od pondelka do nedele od 06.00 do 18.00.hodiny

Ochrana vodomerov v zimnom období

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje svojim zákazníkom, aby v zimnom období zabezpečili dostatočnú ochranu vodomerov proti zamrznutiu. Extrémne nízke teploty môžu zapríčiniť zamrznutie vodomerov a ich poškodenie.

Odberateľ, v zmysle zákona o verejných vodovodoch a všeobecných zmluvných podmienok dodávky vody, nesie plnú zodpovednosť za ich poškodenie.

Odporúčajú skontrolovať vodomery najmä v neobývaných domoch a zariadeniach s minimálnym a nepravidelným odberom vody a prijať vhodné opatrenia, napr.zakrytím vodomernej šachty, alebo zostavy v šachte.

V neobývaných domoch odporúčajú o včasné odvodnenie vnútorných rozvodov vody, a zavrieť hlavný uzáver vody za vodomerom, aby v prípade poškodenia vnútorných rozvodov nedochádzalo k ich zatopeniu vodou.

Pilates - každý pondelok od 18.30 v ZŠ slov.

Každý pondelok od 18.30 hod. v Základnej škole Slovenskej v Seliciach je cvičenie Pilatesu. Hodina je zameraná na zlepšenie pohybového systému, na udržanie telesnej kondície, zdokonalenie koordinácie pohybov a správneho postoja. Je určená pre každú vekovú kategóriu. Cvičenie posilní Vaše telo a prispeje k zvýšeniu sebadôvery.

Každého srdečne očakávajú.

Aktuálna fotogaléria

Fotografia:rekonštrukcia centra obce

„rekonštrukcia centra obce”

Fotografia:výstavba bytoviek

„výstavba bytoviek”

Fotografia:rekonštrukcia centra obce

„rekonštrukcia centra obce”

Fotografia: nová bytovka

„nová bytovka”

Fotografia:obecný autobus

„malý obecný autobus”

Fotografia: preliezačky pre škôlkárov pri škole

„pri škôlke”